"coyote" translation into Hungarian

EN

"coyote" in Hungarian

EN coyote
volume_up
{noun}

1. zoology

coyote
Owen had turned out to be a cowardly coyote, and who had put him in the damn henhouse?
Owenből gyáva prérifarkas lett, de ki engedte be a rohadt tyúkólba?
Tilting its head back, regarding the lambent moon, the coyote whined again.
A prérifarkas oldalra döntötte a fejét, felnézett a kerek holdra, és felüvöltött.
The jacket ripped, and the coyote let go, fell away.
A dzseki elszakadt, a prérifarkas oldalra ugrott.

Synonyms (English) for "coyote":

coyote

Context sentences for "coyote" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCoyote T-shirt and a pair of black pajama pants.
Éjjel azután tiszta Wile E. Coyote pólót vett fel és fekete pizsamanadrágot.
EnglishThere's a local version of Roadrunner-Coyote, General Dalton told him.
Van a Kengyelfutó Gyalogkakukknak egy helyi változata tájékoztatta Dalton.
EnglishNow he would never know if Wiley Coyote had got the Roadrunner for supper or not.
Most már sosem fogja megtudni, hogy Wiley, a kojot megette-e vacsorára a kengyelfutó gyalogkakukkot.
EnglishHe crawled up into Vic's lap and set his coyote next to Vic's plate.
Vic ölébe mászott; és a kis prérifarkast az apja tányérja mellé tette.
EnglishCoyote T-shirts on such short notice proved to be something of a challenge.
Megvallom a Wile E. Coyote pólók beszerzése nem volt egyszerű.
EnglishCoyote.'
- Hát, félig Cary Grantnek, félig meg Wile E. Coyote-nak.
EnglishIm not sure I wish to be an old big coyote.
Nem hiszem, hogy különösebben szeretnék nagy öreg prérikutya lenni.
EnglishIf the canine in question is a coyote pondering your nutritional value, the experts will get you killed.
Ha nem nézünk a szemébe, akkor gyengeségünket mutatjuk, s ez azt jelenti, megfelelő zsákmány vagyunk számára.
EnglishSally was watching TV, that great child pacifier, this time some local show instead of a Roadrunner-Coyote tape.
Sally tévét nézett, a vizuális cumit, ezúttal valami helyi gyerekműsort a szokásos Gyalogkakukk helyett.
EnglishThe coyote shied from the point of impact but did not run.
A másik pedig egyáltalán nem csinált semmit.
EnglishThe lone coyote on my left settled to the ground, all hungers for-gotten, the fight gone out of it.
Kék szeméből mélységes szomorúságot olvastam ki, amelyből azonnal tudtam, hogy a nyugtalan holtak közösségéhez tartozik.
EnglishCoyote.'
- Figyelj arra a zuhanó sziklára, Mr. Coyote!
EnglishThe coyote stiffened and pricked its ears.
A ragadozó mozdulatlanná vált, a fülét hegyezte.
EnglishStartled, the coyote stopped growling.
A kojot a meglepetéstől abbahagyta a morgást.
EnglishThe Coyote never caught the Roadrunner, man!
A Farkas sose kapta el Gyalogkakukkot!
EnglishCoyote, and a collection of identical blue jeans.
Nappali ruhatára csupa egyforma, fehér, Wile E. Coyote pólóból és egyforma kék farmerekből állt.
English'The coyote in the road-runner cartoons.'
- A farkas a Gyalogkakukk rajzfilmben.
EnglishNot a bad idea in the abstract, Jack thought, but the American media would spring for that about as quickly as a coyote would chase after a whale.
Kényelmes megoldás volt, de az amerikai média annyira örült volna neki, mint a kecske a késnek.
EnglishThe nature of his fascination with the infamous coyote was not clear.
Miután Shep kétszer megmosta a fogát, majd kétszer vécézés előtt és kétszer utána is kezet mosott, visszament a hálószobába.
EnglishWhen the fire surged once more, the coyote bolted past Joe and Nina, oblivious of them, and disappeared at a lope into the canyon below.
Amikor a tűz előrébb harapózott, Joe mellett elrohanva, Ninára ügyet sem vetve belevetette magát a fekete erdőbe.