EN

crab {noun}

volume_up
2. zoology
crab (also: crawfish, crayfish)
- kiáltotta a fiatal Rák haragosan.
Two arms of rock curved out to the sea÷a crab's open claws÷and between them was the harbor.
Két sziklakar nyúlt ki a tengerbe, egy rák nyitott ollói közöttük pedig a kikötő.
An elaborately jointed array of bones landed in my lap, spasming like a broken crab.
Egy nagy adag az én ölemben kötött ki, a darabkák úgy vonaglottak, mint egy összetört rák.
crab (also: crabs)
She was found to have two sexually transmitted diseases, plus an infestation of crabs, and was suffering the kind of wear and tear her exploits had been bound to induce.
Rátaláltak két, szexuális úton terjedő betegségre, valamint egy lapostetű-fertőzésre, és felfedték a természetes kopásból fakadó egyéb károsodásokat is.
Key fisheries exports from Greenland include prawn (59%), Greenland halibut (23%), cod (9.5%), crabs (1.9%), scallops (1.4%) and spawn (1.3%).
Grönland főbb exportált halászati termékei a garnélarák (59%), a grönlandi laposhal (23%), a tőkehal (9,5%), a tarisznyarák (1,9%), a fésűkagyló (1,4%) és a halikra (1,3%).
3. astrology
5. botany
crab (also: crab-apple)

Context sentences for "crab" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBrys watched the Ceda nudge the cauldrons lid aside then drop the crab in.
Brys figyelte, amint a Kréda félretolja az üst fedelét, s bepottyantja a rákot.
EnglishAtop that box I placed a bough, broken not cut, from our flowering crab apple tree.
A láda tetejére egy ágat tettem, amelyet én törtem nem vágtam virágzó vadalmafánkról.
EnglishListen, ace, number one, you'r e eating a steak at a place called Joe's Stone Crab.
Idefigyelj, TopGun, először is, sztéket zabálsz Józsi Páncélos Rákjai nevezetű helyen.
EnglishFowler crab-walked his swivel chair the eight feet to the chief's place.
Mi beírjuk itt az üzenetet, az NHMK-nál kódolják, aztán átküldik az oroszoknak.
EnglishWith some, the waves later carried them back, lifeless and swollen and crab-eaten.
Néhányat a hullámok később visszahoztak, élettelenül, felpuffadva, rákok által megcsipkedve.
EnglishMy second cousin was took ill and nearly died once, with tinned crab!
A másodunokanővérem is rosszul lett egyszer egy rákkonzervtől, az is majd belehalt!
EnglishIt has crab-like claws, and its face is horrible beyond belief.'
Rákszerű karmai vannak, az arca pedig elmondhatatlanul rémséges.
EnglishBecause if you want a fire to cook fish or crab, you can jolly well go up the mountain.
Mert akinek tűz kell, hogy megfőzzön egy halat vagy egy rákot, az szedje a lábát, és menjen fel a hegyre.
EnglishWe had just moved into our brick bungalow in Chevy Chase, Maryland, with its flowering crab apple tree.
Épp akkor költöztünk be Chevy Chase-ben a mi kis téglaházikónkba, a virágzó vadalmafával.
EnglishBrody shut the door and walked crab-fashion to a tall oak desk studded with square nails.
Brody becsukta az ajtót, és odahátrált a négyszögletes díszszögekkel kivert, magas tölgyfa íróasztalhoz.
EnglishAnd the matter of the missing Selgauntan crab shipment last month.
Vagy a selgaunti rákszállítmánnyal a múlt hónapban.
EnglishThat's like a little hamburger made out of crab meat, Jack explained.
Egy apa megölte a fiát egy rákpogácsa miatt.
EnglishDG: You can see, here's a crab that lives down there.
DG: Most egy rákot láthatnak, ami megél itt a mélyben.
EnglishBut he was moving, that was the important thing; crab-crawling his way across like the others, staff pushed before him.
De haladt, és ez volt a fontos, hasán csúszva, végig, mint a többiek, botját maga előtt tolva.
EnglishIf you crab this case, you'll be in a jam.
Ha beleköp a levesünkbe ennél az ügynél, nagy bajt hoz magára.
EnglishAlso, I want to take a few pictures of Mr E.T. before he rots away to nothing but stone-crab soup.'
Továbbá szeretnék néhány képet készíteni Mr. E. T-ről, mielőtt semmivé rothad, és nem marad belőle más, csak egy adag rákleves.
EnglishHe set the instruments down and picked up the crab.
Letette a szerszámait, és felkapta a rákot.
EnglishThere isn't more than a ha'porth of meat in a crab.
A rákokban meg nincs két falat hús sem.
EnglishSo, the bacteria grows hair on the crab.
Tehát a baktérium hajat növeszt a rákon.
EnglishMrs Crab goes away about twelve.
Rákné asszony tizenkettőkor szokott elmenni.
Other dictionary words