Context sentences for "crabbed" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishElderly, very crabbed, and very cross, but has been in good service and is a first-class housemaid.
Idősebb, mogorva, zsörtölődő teremtés, de igen rendesen ellátja a dolgát, kiváló munkaerő.
EnglishWimborne gave a crabbed little smile.
Mr. Wimborne önkéntelenül keserűen elmosolyodott.
EnglishPhilip always crabbed her whenever he could.
Philip, amikor csak tehette, szapulta Caro- line-t.
EnglishGlyneth, withdrawing the rod, saw that each of the nine sides was engraved in crabbed golden characters.
Miután Glyneth kihúzta a botot a tokjából, észrevette, hogy mind a kilenc oldalt kacskaringós, vésett aranybetűk díszítik.
EnglishEntering Pude, the wole cantered down the center of the main street, while folk peered down through the windows of their tall crabbed houses.
A wole végigkocogott Pude főutcáján, aztán a kőhídon, de senki nem bújt elő, hogy a vámot követelje.
EnglishAshlar, he said, reading the crabbed hand.
Ashlar olvasta az ákombákom betűket.
EnglishAround his finger he twirled a bit of wrought bronzea circlet graved with angular crabbed characters, now stained black.
Ujja körül míves bronzdarabot pörgetett egy fekete foltoktól tarkított karkötőt, amibe olvashatatlan, szögletes írásjeleket véstek.
EnglishHe crabbed his way across the floor, trying to bury himself in the fog before it dispersed, seeking out the reassuring voice that would tell him nothing was essential.
Csúszott a padlón, megpróbált beletemetkezni a ködbe, még mielőtt az semmivé foszlana, keresve a nyugtató hangot, amelytől megtudta, hogy semmi sem fontos.
EnglishAn ascetic-looking middle-aged man was reading through a badly typed thesis, occasionally writing a comment in the margin in such small crabbed handwriting as to be almost illegible.
Egy aszkétikus külsejű középkorú férfi csúnyán gépelt irományt olvasott, s olykor megjegyzéseket írt a lapszélre, csaknem olvashatatlan, apró, macskakaparásszerű betűkkel.