EN

crap {noun}

volume_up
One lie, however small, or one bit of unsolicited self-serving crap to the judge, or one cheap-shot remark that hurts my client, and I'll slice your throat, McThune.
Egyetlen hazugság, bármilyen apró is. vagy egyetlen alattomos kis megjegyzés, ami sérti az ügyfelem érdekeit, és elvágom a torkát, McThune.
crap (also: balderdash, rant)
crap (also: bilge)
crap (also: bullshit)
Hülyeség, mindenki fölfelé, azonnal!
crap (also: doings, duds)
volume_up
cókmók {noun} [coll.]
crap (also: shit)
volume_up
faszság {noun} [vulg.]
crap
volume_up
gané {noun} [coll.]
crap
crap (also: shit)
volume_up
szarás {noun} [vulg.]
crap
volume_up
trutyi {noun} [coll.]

Context sentences for "crap" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe sure gave me the impression that whatever this crap does to you is permanent.'
Tutira az volt az érzésem, hogy akármi is ez a folyadék, a hatása nem múlik el.
EnglishThis 'focus of evil in the world' crap wasn't exactly Abe Lincoln talking, was it?
Ez a gonosz gyújtópontja beszéd nem egészen Abe Lincoln szellemiségében íródott.
EnglishI think it just gave him yet another excuse to beat the crap out of Virgil.
Azt hiszem, ez csak egy újabb ürügy volt, hogy a szart is kiverhesse Virgil-ből.
EnglishHate to admit it, Lee, but you're damned good at this mysterious oriental crap.
- Lee, nem szívesen ismerem el, de átkozottul jó vagy ebben a keleti izében.
EnglishThe chanting at the crap table stopped dead and the light over it jerked out.
Hirtelen félbeszakadt az ostáblaasztalnál a dudorászás, és kialudt fölötte a fény.
EnglishChina may never get a decent trade agreement if this crap keeps going on.
Sohasem lesz normális kereskedelmi egyezményünk Kínával, ha ez így folytatódik.
EnglishThese days cream seldom rose in the intelligence communitybut crap still floated.
Mostanában nincsenek kiemelkedő tehetségek a hírszerzés világában, gondolta kedvetlenül.
English'This is different and we both know it, so you can quit the high school debate crap.
Félresöpröm, valahányszor beszállok egy járőrkocsiba, és kimegyek az útra.
EnglishThey're no protection against germs, but at least none of that black crap got in our mouths.
Nem véd meg a kórokozók ellen, de az a fekete szar legalább nem ment a szánkba.
EnglishYou could see forward and you could see behind, but you couldn't see crap to the sides.
Lát az ember előre, lát hátra, csak a kétoldalt heverő szemetet nem látja.
EnglishWith all the uneven walls and all the crap everywhere, it actually sounded pretty good.
Az egyenetlen falaknak, meg a sok limlomnak köszönhetően tényleg nagyon klasszul szólt.
EnglishHow could anyone have read crap like this, let alone published it?
Hogy volt képes bárki is végigolvasni ezt a sok zagyvaságot, hát még ki is adni?
EnglishYou can't be hauling all your crap around, trying to chase the antelope.
Nem hurcolhatod minden szemeted magaddal, miközben üldözöl egy antilopot.
EnglishIt's in Notting Hill next to all the crap -- you know, the prostitutes and all that stuff.
Notting Hill-en van, közel minden ronda dologhoz-- prostituáltakhoz, meg ilyesmikhez.
EnglishYou're thinking it's temporal lobe difficulty, some crap like that.'
Azt gondolja, hogy a homloklebeny problémája, vagy valami hasonló zöldséget.
EnglishCrap, Ryan breathed, as he flipped to the briefing papers for the Secretary of the Interior.
Marhaság morogta Ryan, és maga elé húzta a belügyminiszter előterjesztését.
EnglishThere was a dull flat sound at the back of the place, behind the closed door beyond the crap table.
Hátulról, az ostáblaasztal melletti ajtó mögül mély, tompa durranás hallatszott.
EnglishHe said you're one levelheaded son of a bitch when the crap hits the fan.
Azt mondta, maga olyankor sem veszti el a fejét, ha kiborul a bili.
EnglishSo where's he supposed to put all the junk, especially the crap from the hospitals?
Hová tegye azt a rengeteg szemetet, pláne a kórházi hulladékot?
EnglishHe had his hand on the knob of a dark door over behind the crap table.
Keze egy sötét színű ajtó kilincsét markolta, az ostáblaasztal mögött.