"crate" translation into Hungarian

EN

"crate" in Hungarian

EN crate
volume_up
{noun}

crate (also: bin, box, case, chest)
volume_up
láda {noun}
Medical crate 8469846 in Shipping D awaiting transfer.
Orvosi láda 8384, szállításra várva.
The other reason I chose this place, dolt, is that crate you're sitting on.
- A másik ok, amiért ezt a helyet választottam, az az a láda, amin ülsz, te gyagyás.
In the back of the limo were two dozen avocados, a crate of cucumbers, ditto oranges, ditto grapefruit.
A limuzin hátuljában két tucat alligátorkörte, egy láda uborka, egy láda narancs meg egy láda grape-fruit utazott.
crate (also: aperture, bay, bin, box)
volume_up
rekesz {noun}
Honey, I tell you what: Eight steaks, a crate of lobsters, shrimp cocktail...
Édesem, mondok valamit: 8 steak-et, egy rekesz homárt, hagyma karikás...

Synonyms (English) for "crate":

crate
English

Context sentences for "crate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe guy's tee-shirt hung in ragged strips now, and he was carrying a crate.
Ennek a szivarnak a pólóinge cafatokban lógott, s valami ládát hozott visszafelé.
EnglishI'll have someone there tomorrow morning to inventory and crate the entire stock.
Megbízok valakit, hogy holnap reggel fektesse föl a leltárt, és ládázza be a készletet.
EnglishHe hammered the tops back onto the crate of pistols and the crate of ammo.
Nem mintha veszélyt az nem rejtett volna eleget - de legalább ismerte.
EnglishRoss Mondale sat on a shipping crate and buried his face in his hands, as if weeping.
Ross Mondale egy ládán ült, és arcát a kezébe temette, mintha sírna.
EnglishThe sergeant, ma'am--over there by the large crate--he's got the keys.
Az őrmester, asszonyom, ott a nagy rekesznél, nála vannak a kulcsok.
EnglishIt sat on a wooden crate near the creaking swing where the men rested.
A General Electric egy faládán trónolt a nyikorgó hintaágy mellett, amelyen a férfiak üldögéltek.
EnglishIt is also vital that the Member States' commitment to CRATE becomes effective.
Létfontosságú továbbá, hogy a tagállamoknak a CRATE irányában tett kötelezettségvállalása érvénybe lépjen.
EnglishTess, who'd been crouched out of sight in the rear compartment, rose to sit on a wooden crate.
Tess, aki addig a csomagtérben rejtőzködött, most egy fapadra ült.
EnglishHe reached into a broken orange crate and produced a small gas torch.
Benyúlt egy törött narancsosládába, és kivett egy kis gázégőt.
EnglishA kid sat on a crate next to her with his back to me, and he slowly turned around and looked at me as if I weren't there.
Lassan felém fordult, de mintha észre se vett volna, egyszerűen átnézett rajtam.
EnglishBugg reappeared, climbing one-handed, the other balancing a tray made from a crate lid.
Poloska ismét megjelent, fél kézzel kapaszkodott, a másikkal pedig egy kukatetőből rögtönzött tálcát egyensúlyozott.
EnglishHe caught only a glimpse of the young woman's frightened expression as he brushed past her, and climbed into the crate.
Egy pillanatra a fiatal nő riadt arcára nézett, ellépett mellette, és bebújt a ládába.
EnglishAnd now the tape is in a blue crate on its way to the boat!
És mos a kazi, egy kék dobozban van, útban a hajó felé.
EnglishTwist was huddled in the shelter of a massive shipping crate.
Csavar egy nagydarab konténer fedezékébe húzódott.
EnglishThe truck driver knew how to operate the propane-fueled forklift, and drove each crate into the container.
A teherautó sofőrje értett a propánműködésű villástargonca kezeléséhez, így pillanatok alatt berakodtak.
EnglishBrann turned away with a small grunt and ordered the transport to remove a crate from the third tier.
Braun halk mormogással elfordult, és utasította az emelőszerkezetet, hogy a harmadik állványról vegyen le egy ládát.
EnglishShe climbed up on a packing crate to reach the door-plate but before opening the door she looked back up at the machine.
Felmászott egy ládára, hogy elérje az ajtópanelt, de mielőtt kinyitotta volna, visszanézett a gépre.
EnglishIt is vital that Frontex breathes life into CRATE, the Centralised Record of Available Technical Equipment.
Létfontosságú, hogy a Frontex életet leheljen a rendelkezésre álló műszaki eszközök központi nyilvántartásába (CRATE).
EnglishAdd to that a week to crate Aunt Viv's antiques, and to pack all her little knickknacks so that nothing would be broken.
Ráadásul egy teljes hétig csomagolta Viv néni műtárgyait, plusz a nippeket, úgy, hogy semmi se törjön össze.
EnglishChilled by the rain, he shoved his hands into the pockets of a wool-lined navy Burberry overcoat that Sean had pulled from a crate.
Hogy ne fázzon, a kezét bedugta börberi esőkabátjába, amit Sean szedett ki neki az egyik ládából.