"crouch" translation into Hungarian

EN

"crouch" in Hungarian

EN crouch
volume_up
{noun}

crouch (also: bow, bowing, courtesy, curtsey)
crouch

Synonyms (English) for "crouch":

crouch

Context sentences for "crouch" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA few steps back, Drifter dropped hurriedly in a crouch, snarling and whining.
Néhány lépéssel mögötte Himpellér hirtelen lekushadt, vicsorogva és nyüszítve.
EnglishHe rolled off the log into a crouch, almost expecting a rush of something.
Kidugta a fejét az ágak közül, és észrevette, hogy az asszony is éberen figyel.
EnglishNoonan ran off in a crouch, reaching the concession structure in a few seconds.
- Noonan lehajolva futásnak eredt, és néhány másodpercen belül elérte a popcornos bódét.
EnglishHe closed his eyes in brief meditation, then turned to crouch below the opening.
Lehunyta a szemét, és röviden meditált, aztán a nyílás alá kuporodott.
EnglishI took another step and immediately dropped to a crouch, seeing where the trees thinned.
Tettem még egy lépést, aztán rögtön leguggoltam, látva, hogy ritkábbá váltak a fák.
EnglishBrys threw himself backward, rolling over one shoulder to regain his feet in a crouch.
Brys ismét hátradobta magát, s vállán átgördülve ugrásra készen felguggolt.
EnglishAfter only a moment, he rose from his crouch and barked something to his pack.
A következő pillanatban felállt, és vakkantott valamit a többieknek.
EnglishAs he lit it he asked, 'Is there a curry shop on Crouch Hill Road?'
Amikor rágyújtott, megkérdezte tőle: - Van valami curry-bolt a Crouch Hill Roadon?
EnglishHe paused in a crouch just beyond the light to study the lay of the camp ahead.
Leguggolt a fénykör peremén, hogy tanulmányozza a tábor fekvését.
EnglishWil took hold of Amberle's arm and gently pulled her down into a crouch.
Wil megfogta Amberle karját, és gyengéden lehúzta maga mellé guggolásba.
EnglishHe ignored it, continuing to roll, springing to a crouch beside a grand piano.
Saul nem törődött vele, továbbgördült, majd egy nagyméretű zongora mellett guggolásba szökkent.
EnglishCrouch- ing among the stones we stared intently at the silver-tipped bank in front of us.
A sziklák közé húzódva feszülten figyeltünk előre, a ködtenger irányába.
EnglishFreed of the shards, she quickly descended to crouch in the shadows beneath the wall.
A szilánkoktól búcsút véve gyorsan leereszkedett, s megbújt az árnyak között, a fal tövében.
EnglishOn the other side of Crouch Hill Road, the two small children were still giggling.
A Crouch Hill Road túloldalán még mindig viháncolt a két gyerek.
EnglishAs she crept down the unseen steps in a crouch, fingertips brushing one wall, Narnra shook her head.
Az ujjait a falnak érintette, berogyasztotta a térdét, és úgy araszolt lefelé.
EnglishThe War Wizard shook his head, went into an alert crouch, and advanced carefully along the trail.
A harci varázsló elővigyázatosan lekuporodott, majd elindult a mozgó könyökvédő felé.
EnglishGordon took up his gear and dropped to the next level in a crouch.
Ezután felnyalábolta a holmiját, és guggolásba érkezve maga is leugrott.
EnglishHe unslung his axe, dropped into a crouch, and put his nose in the breeze.
Lecsatolta a csatabárdját a hátáról, lekuporodott, és szimatolt.
English'And then I think, 'Crouch End's one of those thin places.
- Aztán megállapítom magamban: "a Crouch End is olyan hely, ahol vékony a fal".
EnglishYou could go far, too, and it wouldn't be boring old Crouch End you'd finish up in, either.
Sokra is viheti, nem fog ittrekedni a jó öreg, unalmas Crouch Enden.