"cryptic" translation into Hungarian

EN

"cryptic" in Hungarian

EN cryptic
volume_up
{adjective}

To this Mr Fish offered no further rejoinder than the somewhat cryptic: 'Oh, boy!'
Fish csak ezzel a titokzatos felkiáltással felelt:
As the voice spoke he made a few cryptic signs with a pencil on the corner of the blotter in front of him.
Közben titokzatos jegyeket rótt ceruzájával az előtte heverő jegyzettömbre.
He felt strongly that Stella's cryptic message to us on the back of the photograph meant that she wanted such contact.
Meggyőződése szerint a titokzatos üzenet a fénykép hátlapján azt jelenti, hogy Stella is szeretne ilyen kapcsolatot.
Later, a cryptic word or two was jotted down in his little book.
Később pedig egy-egy rejtélyes szót le is írt.
Viviane sat alone in her dwelling, staring at the wall, pondering Niniane's cryptic words again and again in her heart.
Viviane ült magányosan a szobájában, a falat bámulta, és újra meg újra végiggondolta Niniane rejtélyes szavait.
Thomas suspected it had to do with the cryptic remark about certain persons who wished his investigations to make little progress.
Gyanította, hogy a dolognak valami köze lehet ahhoz a rejtélyes megjegyzéshez, miszerint bizonyos személyek örömmel vennék, ha a nyomozás akadozna.
cryptic (also: clandestine, covert, dormant, esoteric)
cryptic
Hari realized that he and Maserd might be the first living creatures ever to confront this primeval being, in this cryptic place.
Hari tudta, hogy ő és Maserd az első valóban élő lények, amelyek a kriptaszerű kamra közepén trónoló, szédítően régi gép elé kerülnek.
cryptic
cryptic (also: occult)
volume_up
okkult {adj.}
Elegem van ebből az okkult baromságból!

Context sentences for "cryptic" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNor did he believe Thad had written that cryptic sentence on anyone's wall.
Abban sem hisz, hogy Thad írta volna azt a vérfagyasztó üzenetet a falakra.
EnglishSong Susie sounds very cryptic - but Farquhar hadn't a high class French accent!
A Song Susie nagyon rejtélyesen hangzik... de Farquharnak nem volt valami jó a francia kiejtése.
EnglishSo far, the books appeared to be no more than ledgers, with various cryptic entries in French.
Ha létezik is az életrajz, amelyre Richard Llewellyn célzott, azt nem a padláson rejtették el.
EnglishIn Merrick's case it was particularly disturbing due to her frequent and cryptic mentions of her dreams.
Merricknél főleg az álmok gyakori, talányos emlegetése volt az aggasztó.
EnglishRuth Gogan suddenly shouted with cryptic glee, and then burst into a shriek of laughter.
Azt hiszi, a rúzshoz kell! fakadt ki Ruth Goganból a kárörvendő ujjongás, ami aztán sivalkodó vihogásba fulladt.
EnglishThe information counter handled McLanahan's request as if cryptic orders for tickets were honored every day.
Megmutatta a személyazonosságiját, ez volt az egyetlen igazoló papírja, mást nem vihetett magával.
EnglishMaybe you can help shed light on what the cryptic memorandum says.
Talán ön segíthet kideríteni, mit jelenthet.
EnglishHe had used Dors' carrychip a dozen times already, mostly to follow the quick, cryptic Council discussions.
Átment a hangfüggönyökön, kilépett egy folyosóra, és egy pillantást vetett a retinamonitorán megjelenő térképekre.
EnglishAnd what of Princess Madoucs cryptic grin?
- És mi a helyzet Madouc hercegnő kárörvendő vigyorával?
EnglishI don't have time for more cryptic nonsense.
Nincs időm itt rostokolni, és némán bámulni rád.
EnglishAnd what did he mean by that cryptic remark?
És ugyan mire célzott ezzel a megjegyzéssel?
EnglishBefore Hastings had time to react to Poirot's cryptic announcement, the door opened and Edward Raynor entered the room.
Hastings még csak végiggondolni sem tudta ezt az újabb rejtélyt, amikor nyílt az ajtó, és belépett rajta Edward Raynor.
EnglishHe glances up and drops a cryptic little wink.
Fölnéz, és talányos arccal kacsint.
EnglishCan you write the cryptic note?
Az együttes nevét Lestat, a vámpírra változtatja.
EnglishShe's never been so cryptic before!
- Még sosem volt ennyire sejtelmes korábban!
English'Stop trying to be cryptic, Martel.
English'Was that cryptic?'
EnglishHe might have amused himself by making some cryptic remark to the doctor and noted the startled awareness in his eye - all that one can never know.
Talán azzal szórakozott, hogy célzásokat ejtett el a doktor előtt, és észrevette a szemében felvillanó döbbenetet mindezt soha nem fogjuk megtudni.
EnglishAll the cryptic mechanisms he had seen in the Tomb were here, the great flat crystal wheel, the squat looped metal rods, the others, all glittering in the dim light.
Itt csillogott a sírboltból ismerős valamennyi rejtelmes szerkezet: a jókora kristálykerék, a vaskos, ívelt fémrudak s mind a többi.
EnglishWhat he actually told her, no doubt, was the fact that he had not long to live, and that explains a cryptic phrase in the letter he wrote her after getting home.
Richard úr nyilván nem mondott egyebet mint hogy tudja, élete nem lesz hosszú, ami megmagyarázza azt a homályos célzást is, amellyel levelében élt.