"cunning" translation into Hungarian

EN

"cunning" in Hungarian

EN cunning
volume_up
{noun}

'Not the cunning of forty years could have done better.
- Negyvenesztendős ravaszság sem mondhatott volna találóbbat.
He had a long narrow head packed with shabby cunning.
Keskeny, hosszú feje csupa ravaszság.
Only the classical weapons of the underdog: craft and cunning.
Kizárólag a hátrányos helyzetben lévő fél klasszikus fegyvere: ravaszság és fortély.

Synonyms (English) for "cunning":

cunning

Context sentences for "cunning" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English* There was something cunning and corrupt about him: the word love' occurred often.
Agyafúrtnak és korruptnak látszott; feltűnő gyakran használta a szeretet szót.
EnglishHe became cunning, concealed his violent intentions with apparent boredom.
Cselhez folyamodott, erőszakos szándékát látszólagos unottsággal palástolta.
EnglishWe but seek to arm those wiseor cunning enough to come asking and looking.
Hogy mit kezdesz a tudással, miután elmentél innen, az már nem a mi dolgunk.
EnglishIf she were Armstrong intent on murder, it was cunning that she would employ, not force.
Ha ő akarná Armstrongot megölni, nem erőszakot, hanem furfangot alkalmazna.
EnglishHe drank it, shuddered violently and all at once his eyes seemed to get sane and cunning.
Megitta, hevesen megrázkódott, s a szeme hirtelen józanná és ravasszá vált.
EnglishNow you know my special place, she said, and the cunning had gone; it was all charm.
Most már ismeri az én külön kis világomat -mondta, s a csalafintaságnak már nyoma sem volt.
EnglishThere was something obscene about a billionaire's being optimistic and aggressive and cunning.
Van abban valami obszcén, ha egy milliárdos derűlátó és erőszakos és agyafúrt.
EnglishThe cunning woman of the village becomes a witch only when her powers to heal do not work.
A falusi javasasszonyból akkor lesz boszorkány, amikor nem tud gyógyítani.
EnglishFor all their cunning, such traitors would sooner or later connive at their own destruction.
És minden ravaszságuk dacára, ezek az árulók előbb vagy utóbb saját csapdájukba esnek.
EnglishLook with a human's cunning, for once, and not the addled brains of an angel.
De emberi eszélyességgel nézz, és ne egy ütődött angyal szemével!
EnglishLorkyn is cunning enough to hide her true spirit, and exceedingly beautiful.
Ez a tény kecsegtetett azzal a halvány reménnyel, hogy többet láthatom Miravelle-t és Lorkynt.
EnglishWe must be circumspect, for we are dealing with a very cunning man.
Körültekintőnek kell lennünk, mert igen agyafúrt emberrel állunk szemben.
EnglishI could see nothing cunning in either one of them, but a melancholy was coming over the priest.
Nem találtam bennük alattomosságot, ám a ferences lassanként elszomorodott.
EnglishThat enemy was - must have been - cunning enough to transfer to the boy.
Az ellenség ravaszul így kellett történnie átköltözött a fiúba.
EnglishThick cunning played on her face, had no fun there and went somewhere else.
Valami zsíros ravaszságféle tartott terepszemlét az arcán, de mert nem lelte kedvét, eltűnt onnan.
EnglishHe must guard himself, for he may find that there is someone more cunning than himself upon his track.
Óvatosnak kell lennie, hiszen most már egy nála is ravaszabb róka van a nyomában.
EnglishThere isn't a physician in all the world who can cure him And no cunning woman either.
Nincs olyan orvosa vagy javasa a világnak, aki meggyógyíthatná.
EnglishThings of evil, ruthless and cunning, after lying dormant for centuries, will now awaken.
Könyörtelen és alattomos gonoszok, miután sok száz éven át lappangtak álomban, most ébredeznek.
EnglishHe saw the cunning in her eyes, the hate which for a moment she could not dis- guise.
Lasher észrevette a szemében a számítást, a pillanatnyi gyűlöletet, amelyet a nő nem tudott leplezni.
EnglishGollum certainly had that cunning, and needed all of it.
Gollamnak kétségkívül hozzáértő szeme volt, de neki is ugyancsak ügyelnie kellett.