EN cup
volume_up
{noun}

1. general

cup
Add three beaten eggs, a cup of milk, a half cup of cream, and a half cup of melted butter.
Adjunk hozzá három felvert tojást, egy csésze tejet, fél csésze tejszínt és fél csésze olvasztott vajat.
Linzer torte (from the Bugle-Observer): Mix half a cup of sugar with a cup of butter until fluffy.
Linzerszelet (a Harsona-Figyelő-ből): keverjünk habosra fél csésze cukrot egy csésze vajjal.
Add one cup of unblanched almonds and one cup of toasted filberts, both chopped fine.
Adjunk hozzá egy csésze hámozatlan, finomra vágott mandulát és egy csésze finomra vágott pirított mogyorót.
cup (also: glass)
volume_up
pohár {noun}
She has a cup of water in one hand and a skinny cigarette in the other.
Az egyik kezében egy pohár vizet tart, a másikban pedig egy vékonyka cigarettát.
He remembered so clearly the cup dropped down into the deep cool water.
Milyen tisztán emlékezett rá, ahogy a pohár elmerült a hűs forrásban.
cup rolled out of my fingers and struck the boards of the boat.
A pohár kicsúszott a kezemből, és darabokra tört a padlón.
cup (also: bowl, chalice)
volume_up
kupa {noun}
This is especially true of Champions League matches and the UEFA Cup.
Ez különösen érvényes a Bajnokok Ligája és az UEFA Kupa meccseire.
Nowadays, drinking a Thorn Cup entailed only a certain unpleasantness.
Manapság a Kupa kiivása inkább csak kellemetlen volt.
Brother Grimm helped insure that the Cup didn't fall; no one took exception.
Grimm Testvér segített neki, hogy a kupa le ne essen: senki sem lehetett kivétel.
cup (also: chalice, mug, stoop)
volume_up
serleg {noun}
The cup may go to the altar or to the Queen's high table!
A serleg mehet az oltárra vagy a királyné asztalára!
I was given a cup of fresh dean-smelling water.
Kezembe nyomtak egy serleg tiszta, üdítő vizet.
I came to my senses, or back to an awareness of the others, when someone placed a cup of wine in my hands.
Akkor tértem magamhoz, vagy zökkentem vissza a többiek tudatszintjére, amikor valaki egy serleg bort adott kezembe.
cup (also: cast, cut, lot, portion)
cup (also: cast, chance, destiny, doom)
volume_up
sors {noun}
Inside, he latched the chain, so poor Jan would be stuck on the porch with a cup of scalding latte.
Szegény Janre tehát az a sors várt, hogy majd odakinn ácsorogjon, egy csésze forró kávéval a kezében.
cup (also: cave, cavern, cavity, chamber)
volume_up
üreg {noun}
cup (also: chalice)
cup (also: cove, dell, dent, pit)
cup (also: cuff, sleeve, socket)
cup (also: pillow)
cup
cup
cup (also: goblet)

2. religion

cup
volume_up
kehely {noun}
And then it was Kevin kneeling before her, the cup to his lips ...
És aztán Kevin térdelt Morgaine előtt, az ajka előtt a kehely...
Even Arthur knelt before her as the cup briefly passed before his lips.
Még Arthur is letérdelt Morgaine előtt, amint a kehely elhaladt az ajka előtt.
And she saw that the cup in her hands was the Grail.
És Morgaine látta, hogy a kezében tartott kehely a Grál.

3. sports

cup
Four days later Holmes and I were again in the train, bound for Winchester to see the race for the Wessex Cup.
Négy nap múlva megint vonatra szálltunk Holmesszal, és Winchesterbe mentünk, a Wessex Kupáért vívott verseny megtekintésére.
The entire Castle Rock Sheriff's Office was seated in the bleachers, drinking beer from paper cups with pictures of this year's Miss Rheingold contestants on them.
A seriff hivatala is kivonult a nyílt lelátóra, és olyan papírpoharakból hajtogatták a sört, amelyekre az idei Miss Rheingold-verseny győztesének képét nyomtatták.

4. measurement units

Synonyms (English) for "cup":

cup

Context sentences for "cup" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMancuso looked at the coffee in his cup and figured it for six or seven degrees.
Mancuso a kávéjára pillantott a csészében és a dőlést hat-hét foknyira becsülte.
EnglishFinishing his coffee, he set the cup and saucer down on the table with a grimace.
- Aztán lassan kiitta a kávéját, majd a csészét, csészealjat letette az asztalra.
EnglishAs they trudged off looking for a corridor tram, Floyt asked, What's a Thorn Cup?
Amikor kimentek, és villamos után néztek, Floyt megkérdezte: Mi az a Töviskupa?
EnglishVictoria put down her coffee cup sharply and Mrs Clayton uttered an ejaculation.
Victoria nagy zajjal tette le a kávéscsészét, Mrs. Clayton pedig felkiáltott.
EnglishShe opened her Thermos with shaky hands and poured herself half a cup of milk.
Kinyitotta a termoszt, s reszkető kézzel kitöltött magának egy félpohárnyi tejet.
EnglishHe took a drink, looked at the Post, looked at the street, and back to the cup.
Ivott, a Post épületére nézett, aztán az utcára, majd újabb korty következett.
EnglishNora smiled and said she understood perfectly and filled his cup with coffee.
Nora mosolygott, és azt felelte, tökéletesen megérti, és kávét töltött Guildnek.
English'Aye, you do indeed,' said Gimli, looking them up and down over the top of his cup.
- De mennyire - mondta Gimli, s a kupája fölött tetőtől talpig végigmérte őket.
EnglishIt only confused him, and he took a step aft toward the large man with the cup.
Ez még jobban megzavarta, tett egy lépést hátra a kávét kínáló nagydarab férfi felé.
EnglishMeanwhile, holding out her cup for more drink, Lorenza answered: But it's a game.
Lorenza ezalatt kikapott egy újabb poharat valakinek a kezéből, és már válaszolt is:
EnglishHe tossed it in the waste-basket and poured black coffee into a plastic cup.
A szemétkosárba dobta a süteményt, és kávét töltött magának egy plasztikcsészébe.
English`I want a clean cup,' interrupted the Hatter: `let's all move one place on.'
- Tiszta csészét kérek - vágott közbe a Kalapos -, és üljünk egy hellyel odább.
EnglishI'd like to buy you a cup of coffee, but it looks like you have a problem.
Szerettem volna meghívni egy kávéra, de úgy látom, magának gondjai vannak ezzel.
EnglishYet he was as sick as if a death-cup mushroom had found its way into his porridge.
Mégis annyira rosszul lett tőle, mintha egész tálnyi mérges gombát tettek volna bele.
EnglishLarger islands were chains of peaks, each with its yellow glow in the cup.
A nagyobb szigeteken csúcsok láncolata áll, mindegyiknek sárgán világít a teteje.
EnglishThe wizened Druid held the pouch out in the cup of his hand as if to measure its worth.
A ráncos druida úgy tartotta tenyerében a zacskót, mintha az értékét latolgatná.
EnglishMorgaine colored, but her hands did not falter as she handed Accolon the cup.
Morgaine elpirult, de a keze nem remegett, amikor átadta Accolonnak a kupát.
EnglishAnd then the Thorn Cup, and my brother's last rite, followed by the Willreading.
Aztán a Töviskupa, majd bátyám végtisztessége, végül a végakarat kihirdetése következik.
EnglishJack waited until he had a full cup before marching into the Director's office.
Átfutotta a papírokat, felhajtotta a kávét, aztán már nyargalt is át a főnök irodájába.
EnglishViviane steadied her step as she came back inside, then handed her a small cup.
Viviane segített neki bemenni ismét, aztán kis csészét nyújtott oda neki.

Other dictionary words