EN

curb {noun}

volume_up
A gray Citroen veered from traffic and stopped at the curb.
Egy szürke Citroen kanyarodott ki a forgalomból, és megállt a járdaszegély mellett.
The car glided in to the right hand curb and stopped.
A kocsi lassan a jobb oldali járdaszegély mellé gurult, s megállt.
He saw the headlights of a Mercedes sedan pulling up at the curb.
Meglátta egy Mercedes fényszóróit, amint a kocsi a járdaszegély mellé kanyarodott.
curb (also: bit)
curb (also: brake, check, grip, stopper)

Context sentences for "curb" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHemingway kicked the car away from the curb and a solid grin settled on his face.
Hemingway elrúgta az autót az útpadkától, és széles vigyor öntötte el az arcát.
EnglishHis daddy swung the VW into the curb, killed the engine, and opened the door.
Az apja bekanyarodott a feljáróra, leállította a motort, és kinyitotta az ajtót.
EnglishI would like to stress that it is impossible to curb rising poverty in a year.
Hangsúlyozni kívánom, hogy a szegénységet képtelenség egy év alatt visszaszorítani.
EnglishThis is the only way for us to curb the impact of climate change in future.
Ez az egyetlen megoldás arra, hogy a klímaváltozás jövőbeni hatásait megfékezzük.
EnglishThe car moved away from the curb and drifted down the hill towards Franklin.
A kocsi eltávolodott a járdaszegélytől, és leereszkedett a dombról, Franklin felé.
EnglishEffortlessly the baby buggy sailed over the curb and into the intersection.
A gyerekkocsi akadálytalanul lehajtott a járdáról és a kereszteződés felé tartott.
EnglishShe stood at the curb with a brown paper shopping bag, searching for him.
A járda szélén állt, kezében egy barna, bolti papírzacskóval, és a fiát kereste.
EnglishIn three blocks, she had passed only three cars and a camper van parked at the curb.
Három háztömbnyi távolság alatt csupán három autót és egy mikrobuszt látott.
EnglishSaul dove across him, grabbed his coat, and dragged him toward the curb.
Saul rávetette magát, elkapta Chris kabátujját, és a járdaszegély felé vonszolta.
EnglishHe staggered faster, coming perilously close to the curb, then weaving away.
Callahan, vészesen közel a járda pereméhez, gyorsabban kezdett tántorogni.
EnglishThey sat down on the curb, Trent and Laurie in the middle, Brian and Lissa on the sides.
Nem volt sok haja, de ami volt, az tömött kis csomókban ragadt fénylő koponyájára.
EnglishThe European Union is seeking to curb rising food prices in various ways.
Az Európai Unió több módon is meg akarja akadályozni az élelmiszerárak emelkedését.
EnglishSo they might curb traffic, or put in a park bench, or some green space.
Például akadályozzák a forgalmat, betesznek egy padot, vagy egy kis zöld területet.
EnglishChris sat on the icy curb, breathing deeply, his head between his knees.
Chris a járdaszegélyen ült, fejét a két térde közé nyomva mélyeket lélegzett.
EnglishSwinging away from the curb, he clipped the rear bumper of the car parked in front of him.
Ahogyan kivágódott a járda mellől, meglökte az előtte parkoló kocsi lökhárítóját.
EnglishWill they be ready to curb national interests in favour of the common, European good?
Hajlandóak lesznek-e megzabolázni a nemzeti érdekeket a közös, európai közjó kedvéért?
EnglishIt made an illegal U-turn and swung over to the curb to pick them up.
A taxi szabályellenesen megfordult, és a járdához kanyarodott, hogy felvegye őket.
EnglishAfter he turned the corner and went a couple of blocks, he pulled the car to the curb.
Befordult a sarkon, ment egy-két utcányit, aztán megállt a járda mellett.
EnglishEd headed for the curb, jostling over the potholes as her hand gripped the parcel.
Ed a padka felé tartott, közben az úttesten levő lyukakat kerülgette.
EnglishI've got what I could for you, Mr Goby told the fire curb in a soft confidential whisper.
- Mindent elkövettem az ön érdekében - suttogta Goby úr a kandalló sarkának.