"curfew" translation into Hungarian

EN

"curfew" in Hungarian

EN curfew
volume_up
{noun}

A kijárási tilalom órája közeledett.
Instead, they face a curfew, detention without charge, and other violations of individual freedoms.
Ehelyett kijárási tilalom, ok nélküli letartóztatás és a személyi szabadságjogok egyéb megsértése vár rájuk.
The curfews and the checkpoints did little to hobble the thief, however.
A kijárási tilalom és az ellenőrző pontok nem jelentettek akadályt a tolvaj számára.
He had never used a gun after a curfew: it was an invitation to arrest.
Takarodó után még sohasem használt pisztolyt: ez előállítást von maga után.
Már majdnem takarodó!
He doesn't know better, but you know the rule about the ladies in the room, and last time I checked, curfew was midnight.
Õ még nem tudja,...de te tudod a szabályt a lányokról a szobában,...és ha jól emlékszem, a takarodó éjfélkor van.

Context sentences for "curfew" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSheriff, we closed down the school... and set up a curfew for anyone under eighteen.
Főnök, kijárási tilalmat rendeltünk el 6 óra után minden 18 év alatti egyénnek.
EnglishYou'd better be leaving too if you want to be in before curfew.
Maga is jobban tenné, ha indulna, feltéve, ha be akar érni a kijárási idő végére.
EnglishHarkin's Party Room curfew had long since been forgotten.
Harkinnak a díszterem zárórájára vonatkozó utasítása rég feledésbe merült.
EnglishThere was no curfew because there was no place to go, but the Party Room closed at ten.
Takarodót nem írtak elő, hiszen úgysem lett volna hová menni, de a dísztermet mindenesetre tízkor bezárták.
EnglishThe stampede back to Saigon was beginning, and curfew called.
Takarodót fújtak, megkezdődik a vad rohanás vissza, Saigonba.
EnglishEverybody wanted to reach Tanyin, see the show and get back as quickly as possible: curfew was at seven.
Mindenki arra törekedett, hogy eljusson Tanyinba, végignézze az ünnepélyt, és minél hamarabb hazakerüljön: hét óráig volt szabad kijárás.
EnglishWhat, you have a cable company curfew?
EnglishThe word on the streets of Cairo was that only one Egyptian citizen was actually still adhering to the curfew: Hosni Mubarak.
Kairó utcáin az a hír járta, hogy csupán egyetlen egyiptomi polgár tartotta magát ténylegesen a kijárási tilalomhoz: Hosni Mubarak.
EnglishThey played until curfew.
Záróráig abba sem hagyták az erőpróbát.
EnglishAlan ducked under the tape and approached the stop-sign, walking on tiptoe like a kid trying to sneak out of the house after curfew.
Bebújt a sárga szalag alatt, és lábujjhegyen közelítette meg a stoptáblát, mint valami kamasz, ha lámpaoltás után surran ki a házból.
EnglishStuart's quarters are absolutely impenetrable, unless we want to risk breaking in the doors, and I don't like being under a curfew.
Stuart lakosztálya teljesen hozzáférhetetlen, hacsak nem akarjuk megkockáztatni, hogy betörjük az ajtót, és én nem szeretem a takarodót.
EnglishI'm on curfew, girl.