"curiously" translation into Hungarian

EN

"curiously" in Hungarian

EN curiously
volume_up
{adverb}

curiously (also: interestingly)
Curiously enough the door leading to the street was barred on the inside.
Érdekes módon az utcára vezető ajtót belülről elreteszelték.
Curiously, there was no mention of it today. I deplore that fact very much.
Érdekes módon erről ma nem volt szó: Nagyon hiányoltam.
Curiously, all these amendments are signed by my compatriots, members of Vlaams Belang.
Érdekes módon valamennyi ilyen módosítást honfitársaim, a Vlaams Belang tagjai írtak alá.

Synonyms (English) for "curiously":

curiously
curious

Context sentences for "curiously" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishJessie steadied her grip on the card with her thumb and looked at it curiously.
Mutató és középső ujja közé csíptette, picit felemelte, majd lehúzta a polcról.
Englishsaid Anthony, looking curiously at him.
- Úgy látszik, hogy hamar győzte meg magát - mondta Anthony, kíváncsian nézve rá.
Englishthe Royal Magician of Cormyr asked curiously.
- Látod a térképen keresztül? - kérdezte izgatottan Cormyr Udvari Varázslója.
Englishhe asked curiously.
A lovad, az az aranyderes mindig ilyen ingerült reggelente? kérdezte kíváncsian.
EnglishHe stood in the doorway watching us curiously as we gathered our things together.
Megállt az ajtóban, és kíváncsian figyelt bennünket, amíg összeszedtük a holminkat.
Englishthe young wizard asked curiously, gesturing upwards.
- Mióta tudsz róla? - kérdezte az ifjú varázsló, és felmutatott a mutató ujjával.
EnglishSo he helped her up and watched curiously as the two small figures leapt on--what?
Felsegítette Lyrát, és kíváncsian figyelte, amint a két kis alak felpattan mire is?
EnglishShea looked at both curiously, unable to follow exactly what was happening.
Shea kíváncsian nézett rájuk, és fogalma sem volt róla, mire akarnak kilyukadni.
EnglishLater, when they rose, she heard herself singing; and Gorlois watched her curiously.
Később, amikor fölkeltek, Igraine dalra fakadt, és Gorlois csodálkozva nézett rá.
EnglishWhen they reached the shore, the sunburned Ulath Curiously examined the skull.
Amikor mindannyian kiértek, az egyre vörösebb Ulath megvizsgálta a koponyát.
EnglishThe Dwarf appraised them curiously and looked back at Balinor, eyebrows raised.
A törpe kurtán üdvözölte őket, azután felvonta a szemöldökét, és Balinorra pillantott.
EnglishHe looked curiously at the heavy duffle-stuff loaded with the scents of the far North.
Kíváncsian nézegette a nehéz darócszövetet, amiből a távol Észak illata áradt.
EnglishHe looked curiously at Flute, who was walking about the room examining the furnishings.
Kíváncsian nézett Furulyára, aki közben ámulattal szemlélte a szoba szőnyegeit.
EnglishPoirot did not answer, and Fournier asked curiously: It gives you an idea, that?
Poirot nem válaszolt, s Fournier kíváncsian kérdezte tőle: Támadt erről egy ötlete, ugye?
EnglishI thought elven magic o'ermatched that of men, Elminster said curiously.
- Azt hittem, hogy az elf mágia erősebb, mint az embereké. - mondta Elminster.
EnglishHe looked around curiously; from Hastarl, one couldn't see this was a grave-knoll.
Körülnézett; Hastarlból erre jövet nem vette észre, hogy ez egy sírdomb.
EnglishThe ork stared curiously at Neko for a moment, a slight frown on his face.
Az ork egy darabig kíváncsian nézett Nekóra, szemöldökét enyhén összevonva.
EnglishFloyt and Alacrity came upon some horses and inspected them curiously.
Floyt és Alacrity ráakadtak valami lófélékre, és kíváncsian vizsgálgatták őket.
EnglishAll peered curiously into the study, but the Elven Prince carefully blocked their view.
Lestek volna be a dolgozószobába, de az elővigyázatos herceg elállta a rést.
EnglishFrom behind them Jack said curiously: How did you know we called him doe?
Jack kíváncsian kérdezte meg mögöttük: Honnan tudta, hogy dokinak szólítjuk?