"cursor" translation into Hungarian

EN

"cursor" in Hungarian

EN cursor
volume_up
{noun}

cursor
volume_up
kurzor {noun}
Run to cursorContinues execution until the cursor position is reached.
Futtatás a kurzorigA program végrehajtásának folytatása a kurzor eléréséig.
Inserts an index or a table of contents at the current cursor position.
Tárgymutatót vagy jegyzéket szúr be a kurzor pozíciójához.
Inserts a script at the current cursor position in an HTML or text document.
Parancsfájlt szúr be a kurzor jelenlegi pozíciójánál HTML vagy szöveges dokumentumba.
cursor (also: slide, slider)
cursor (also: indicator, needle, pointer, sample)
cursor (also: finger, pusher, slide)

Synonyms (English) for "cursor":

cursor
English

Context sentences for "cursor" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSearch in documentationSearches for a term under the cursor in the documentation.
Keresés a dokumentációbanMegkeresi a kurzornál levő kifejezést a dokumentációban.
EnglishSpecifies the current data range denoted by the position of the cell cursor.
Megadja az aktuális adattartományt, amelyet a cellakurzor pozíciója határoz meg.
EnglishThe green light stayed on but the circle cursor kept on walking away from the return.
A zöld fény kigyulladt ugyan, de a célzógomb egyre távolabb csúszott a céltól.
EnglishNote that the cursor must be in the cell where you want the sum to appear.
Fontos, hogy az a cella legyen kiválasztva, ahová az összeget szeretné elhelyezni.
EnglishSearches the document for spelling errors backwards from the current cursor position.
Helyesírási hibákat keres a dokumentumban, az aktuális kurzorpozíciótól visszafelé.
EnglishPress Enter to reposition the cell cursor to the specified row in the same column.
Az Enter billentyű lenyomásával a cellakurzor a jelenlegi oszlop megadott sorába kerül.
EnglishPress Enter to reposition the cell cursor to the specified column in the same row.
Az Enter billentyű lenyomásával a cellakurzor a jelenlegi sor megadott oszlopába kerül.
EnglishThe contents of the input line are inserted at the cursor position in the document.
A beviteli sor tartalma a dokumentum kurzorpozíciójában kerül beszúrásra.
EnglishSplits the current table into two separate tables at the cursor position.
Az aktuális táblázatot a kurzorpozíciónál két elkülönített táblázatra osztja.
EnglishTo enable the busy cursor, select one kind of visual feedback from the combobox.
Ennek aktiválásához válassza ki az egyik vizuális visszajelzési módot a kombinált listából.
EnglishUse this icon in the main toolbar to turn the formula cursor on or off.
Ezzel a fő eszköztáron található ikonnal lehet a képletkurzort ki- vagy bekapcsolni.
EnglishThe first man moved his cursor and marked the contact when it reappeared.
Az első férfi odalépegetett a kurzorral, ahol ismét megjelent a kontaktus.
EnglishInserts a defined named cell range at the current cursor's position.
Beilleszt egy megadott nevesített cellatartományt az aktuális kurzorpozícióba.
EnglishMoves the cursor to the header, or from the header to the document text area.
A kurzort az élőfejbe viszi, vagy visszahozza az élőfejből a dokumentum szöveges területére.
EnglishMoves the cursor to the footer, or from the footer to the document text area.
A kurzort az élőlábba viszi, vagy visszahozza az élőlábból a dokumentum szöveges területére.
EnglishTransfers the selected database field to the current cursor position in the address field.
Átemeli a kijelölt adatbázismezőt az aktuális kurzorpozícióhoz a címmezőbe.
EnglishInserts a paragraph break at the current cursor position in the address list box.
Bekezdéstörést szúr be a címlistába az aktuális kurzorpozíciónál.
EnglishSearch starts at the current cursor position and goes backwards to the beginning of the file.
A keresés az aktuális kurzorpozíciótól kezdődik, és visszafelé halad a fájl elejéig.
EnglishInserts the selected field at the current cursor position in the document.
Beszúrja a dokumentumba a kijelölt mezőt az aktuális kurzorpozícióba.
EnglishPlace the text cursor in front of an opening or closing bracket, and then click this icon.
Helyezze a szövegkurzort a nyitó vagy a záró zárójel elé, és kattintson erre az ikonra.