"curtsey" translation into Hungarian

EN

"curtsey" in Hungarian

EN curtsey
volume_up
{noun}

curtsey (also: bow, bowing, courtesy, crouch)
curtsey (also: curtsy)

Synonyms (English) for "curtsey":

curtsey
English

Context sentences for "curtsey" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe sank in a curtsey before Arthur, who motioned her to rise and embraced her.
Térdet hajtott Arthur előtt, aki intett, hogy álljon fel, és megölelte.
EnglishIgraine dropped a curtsey, still struggling against disbelief and dismay.
Igraine bókolt, s még mindig hitetlenség és bosszúság csatározott benne.
EnglishMorgause sank in a deep curtsey before Viviane, who seemed to have shrunk.
Morgause mélyen meghajolt Viviane előtt, aki mintha összement volna.
EnglishShe dropped a deep curtsey, so deep that she stumbled and Lancelet caught her to steady her.
- Mélyen bókolt, olyan mélyen, hogy kis híján elesett, Lancelet kapta el.
EnglishThen, dropping a perfunctory curtsey, she settled her hat and hurried across the yard into the castle.
Majd az előírásos térdhajtás után megigazította a kalapját, és besietett a palotába.
EnglishHer eyes fell on Uther's tall form, and she dropped a curtsey.
A szeme megakadt Uther magas alakján, s bókolt neki.
EnglishThank you, my Lord,' she said with a mocking little curtsey.
Köszönöm, jó uram válaszolt a nő gúnyos meghajlással.
EnglishShe dropped him a curtsey, blinking with astonishment.
Igraine bókolt, de alig rejthette meghökkenését.
EnglishMadouc performed a prim curtsey, and Shimrod bowed.
Madouc aprót pukedlizett, Shimrod pedig meghajolt.
EnglishMadouc advanced and performed a grave curtsey.
Madouc odalépett, és udvariasan pukedlizett.
EnglishThe spiral telescoped slightly, making a curtsey.
A csigavonal kissé kilövellt; bókolt.
EnglishAnd then the tension of the moment broke, and the girl backed away, stumbling over her feet, and dropping a clumsy curtsey to the royal party.
És ekkor megtört a perc feszültsége, a lány elhátrált, botladozva, és sután bókolt a királyi párnak.
EnglishMadouc performed a dainty little curtsey.
EnglishShe dropped him a little curtsey.
EnglishShe brought Morgaine for a moment, washed and combed and pretty, for her curtsey to her father, then had Isotta take her away to bed.
Egy percre lehozta a megfürdetett, megfésült, csinos Morgaine-t, hogy üdvözölje az apját, aztán Isotta elvitte a kislányt aludni.
English(and she tried to curtsey as she spoke - fancy CURTSEYING as you're falling through the air!
És Alice beszéd közben megpróbált pukkedlizni is - csak képzeljétek el, hogy valaki pukkedlizzék ilyenkor, amikor lefelé zuhan!
EnglishThe little girl dropped a small curtsey, acknowledging correction, as Igraine put away the embroidery work and adjusted her veil smoothly around her face.
A lányka bókolással köszönte meg a helyesbítést, Igraine pedig eltette a hímzést, s arca körül elrendezte a fátylát.
EnglishShe made a deep curtsey.
EnglishHurst and Miss Bingley they were noticed only by a curtsey; and, on their being seated, a pause, awkward as such pauses must always be, succeeded for a few moments.
Mrs. Hurst és Miss Bingley csak biccentéssel üdvözölték a vendégeket, s mikor leültek, néhány pillanatnyi csend következett, ami mindig kínos ilyen alkalmakkor.