EN

cut {noun}

volume_up
1. general
There was a fresh cut on one cheek, and already it was swarming with byrus.
Egyik orcáján friss vágás húzódott, amelyet máris belepett a byrus.
There was a smarting cut on his cheek but the attacker was not a part of the barricade.
Egy vágás érte az arcát, de a támadó nem jutott át a barikádon.
And there was a cut on his face, and he was holding his handkerchief to it.
Könnyek ültek a szemében, és a zsebkendőjét szorította az arcára, mert egy vágás volt rajta.
This 2% cut would be completely out of the question for the Court of Auditors.
Ez a 2%-os csökkentés elképzelhetetlen a Számvevőszék esetében.
The evidence points to a potential cut of 100 million tonnes of CO2.
A bizonyíték egy potenciálisan 100 millió tonnás CO2- csökkentés felé mutat.
Maintaining the cut would effectively leave part of the forecast for agricultural expenditure uncovered.
A csökkentés fenntartása esetén az előrevetített mezőgazdasági kiadások egy részére gyakorlatilag nem lenne fedezet.
I paid off and stopped in a bar to drop a brandy on top of the New York cut.
Fizettem, és megálltam a bárban, hogy lehajtsak egy brandyt a New York-szelet után.
Egy szelet bőr, amit egy hulláról levágnak.
He cut off the arcs of crust and put them with the meat-loaf trimmings.
A szelet három oldala egyenes volt, így csak egyet kellett kiegyenesítenie a késével.
A small, swift stream snaked along the bottom of that cut.
A bevágás alján apró, gyorsfolyású patak kanyargott.
They had come to the end of a long cutting, deep, and sheer-sided in the middle, by which the road clove its way through a stony ridge.
Épp egy hosszú, mély s a közepén meredek falú bevágás végére értek: az út itt egy köves hegygerincet metszett ketté.
Its rim was threaded to turn it into a broad, flat screw, and one surface had a deep cut to take a wide-headed screwdriver.
A pereme menetes volt, így aztán lényegében egy nagy, lapos csavart képezett, az egyik felületén mély bevágás volt, amely lehetővé tette a széles fejű csavarhúzó használatát.
She struck at the wall with her fist and cried out at the pain in her cut fingers.
Öklével rávágott a falra, és felkiáltott fájdalmában, amikor az ütés a sebes ujjait érte.
He spat blood and broken teeth, started to get up from his knees, and was struck again so hard that his screaming was cut off.
Köpködte a vért, kitört fogait, megpróbált felállni, de olyan erős ütés érte, hogy sikolya is belészakadt.
The whip cut into them with a sharp crack, and one of her arms burned with sudden, stinging fire.
Égető fájdalom hasított belé, de ekkor már érkezett is a következő csapás, majd az újabb.
A single raking blow cut another as he watched, and without pause the thing hauled itself up the trunk to cut more.
A következő csapás után el már biztos volt benne, hogy a lény a fatörzset támadja, és lassan belekapaszkodik.
The sword's bright blade flashed downward and cut deep into the massive creature, dark blood spurting at the juncture of the blow.
Lefelé villant a ragyogó penge, és mélyen belehasított a drabális teremtménybe, sötét vér fröccsent a csapás nyomán.
cut (also: buffet, clip, clout, cuff)
cut (also: chase, dike, ditch, duct)
The water was at least ten feet below us, still safely contained in the ravine that had been cut through our farm decades earlier.
A víz még legalább három méterrel alattunk volt, és a feléig sem ért a széles árok falának, amelyet évtizedekkel korábban vágtak a farmunkon.
He would bleed from any superficial wound, but even an untrained eye would see that he was not human if the scalpel cut deep.
A sebe természetesen vérzett volna, ám ha a bemetszés elég mély akkor még egy gyakorlatlan szemlélő is rájöhet, hogy nem ember.
cut
volume_up
emelés {noun} (kártyában)
cut (also: cutting)
Well, you cut through last night all right, she said.
Az este sikerült a metszés jegyezte meg a lány.
The cut widened as he watched and the tree fell.
A vágat kitárult, mint egy nagyra tátott száj, és a fa zuhanni kezdett.

Context sentences for "cut" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe majority of them are women, most of whom have had their hours and wages cut.
Ezek többsége nő, akik csökkentett munkaidőben, csökkentett fizetésért dolgoznak.
EnglishThey left the road and cut across country as soon as they knew we were following.
Letértek az útról és átvágtak a földeken, amint észrevették, hogy követjük őket.
EnglishWhen that happens, the devices will blow their fuses and a current will be cut.
Amikor ez megtörténik, a műűszer biztosítéka kiolvad, és megszakít egy áramkört.
EnglishThey're-they're rather an odd family in some ways and she cut loose from them.
Bizonyos értelemben elég... elég különös család, és Molly hátat fordított nekik.
EnglishThe Imps'll pay us plenty and we'll be more than happy to cut you in on the deal!
A birodalmiak egy csomót fognak fizetni, és szívesen beveszünk a buliba téged is.
English'That's for Eddie McCarty, cut in two by a burp gun in the Ardennes,' he said.
- Ezt Eddie McCartyért, akit egy gépfegyver nyírt ketté az Ardennekben - mondta.
EnglishTurned the page, and here was the first obit, cut from the Rocky Mountain News.
Aztán tovább lapozott, és rábukkant az első nekrológra, a Rocky Mountain News-ből.
EnglishIf it only makes a cut of half a point, it will disappoint the markets yet again.
Ha csak fél százalékponttal csökkenti azt, még nagyobb csalódást okoz a piacoknak.
EnglishStantz worked a free hand furiously, trying to cut the cord from his utility belt.
Stantz szabad kezével vadul dolgozott, megpróbálta eloldozni a zsinórt az övéről.
EnglishIf.I gave him a putty impression of a key could he cut it for me in the workshops?
Ha átadom egy kulcs gittlenyomatát, tud-e nekem a műhelyben kulcsot másolni róla?
EnglishI can have his throat cut at any hour of day or night, with a sharp or dull knife.
A nap vagy éjszaka bármely órájában elvághatom a torkát éles vagy életlen késsel.
EnglishMors Planch might have explained further, but just then a shrill shout cut in.
Mors Planch el akarta magyarázni a dolgot, de hirtelen éles sikoltás hallatszott.
EnglishThe lighted oblong of an uncurtained window faced me, cut by the angle of a desk.
Egy íróasztal sarka mögül függöny nélküli ablak világos téglalapja nézett rám.
EnglishTo begin with, let us cut European Commissioners' pay in half or divide it by three.
Először is csökkentsük a felére, vagy harmadoljuk az európai biztosok fizetését.
EnglishThen we sort of cut up the volume, so we wouldn't block the view from my apartment.
Így feldaraboltuk a térfogatot, hogy nehogy kitakarjuk a kilátást a lakásomból.
EnglishBut, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.
De hogy rövidre fogjam, abbahagytam az iskolát, hogy főállású karikaturista legyek.
EnglishRold's shaking voice cut across the passionate pleading that came from Carse's lips.
A földlakóból áradó, szenvedélyes szóáradatot Rold remegő hangja szakította meg.
EnglishFrom the Greek keras, meaning horn, meaning that which can be cut without tears.
A görög keras szóból, ami szarvat jelent, vagyis hogy könnyek nélkül le lehet vágni.
EnglishBeyond the bridge the road takes a cut through small woods, Simon thought aloud.
A hídon túl az út egy kis erdőn vezet keresztül gondolkodott hangosan Simon.
EnglishPeter Lord said, It was on this table that Elinor Carlisle cut the sandwiches.
Ezen az asztalon készítette a szendvicseket Elinor Carlisle magyarázta Peter Lord.