EN to cut in
volume_up
{verb}

to cut in (also: to bang, to gash, to incise, to notch)
If they could catch up before the bastard cut into the woods— But they didn't.
Ha sikerülne elkapni, mielőtt az a fattyú bevág az erdőbe...
to cut in (also: to butt in)
to cut in (also: to jam, to wedge in, to wedge, to pinch)
to cut in
to cut in
to cut in
to cut in
volume_up
lekér {vb} (táncban)
to cut in

Synonyms (English) for "cut in":

cut in

Context sentences for "to cut in" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe majority of them are women, most of whom have had their hours and wages cut.
Ezek többsége nő, akik csökkentett munkaidőben, csökkentett fizetésért dolgoznak.
EnglishThey left the road and cut across country as soon as they knew we were following.
Letértek az útról és átvágtak a földeken, amint észrevették, hogy követjük őket.
EnglishWhen that happens, the devices will blow their fuses and a current will be cut.
Amikor ez megtörténik, a műűszer biztosítéka kiolvad, és megszakít egy áramkört.
EnglishThey're-they're rather an odd family in some ways and she cut loose from them.
Bizonyos értelemben elég... elég különös család, és Molly hátat fordított nekik.
EnglishThe Imps'll pay us plenty and we'll be more than happy to cut you in on the deal!
A birodalmiak egy csomót fognak fizetni, és szívesen beveszünk a buliba téged is.
English'That's for Eddie McCarty, cut in two by a burp gun in the Ardennes,' he said.
- Ezt Eddie McCartyért, akit egy gépfegyver nyírt ketté az Ardennekben - mondta.
EnglishShe got up and cut two slices of white bread, then slipped them into the toaster.
Az asszony felállt, levágott két szelet fehér kenyeret és becsúsztatta a pirítóba.
EnglishTurned the page, and here was the first obit, cut from the Rocky Mountain News.
Aztán tovább lapozott, és rábukkant az első nekrológra, a Rocky Mountain News-ből.
EnglishIf it only makes a cut of half a point, it will disappoint the markets yet again.
Ha csak fél százalékponttal csökkenti azt, még nagyobb csalódást okoz a piacoknak.
EnglishStantz worked a free hand furiously, trying to cut the cord from his utility belt.
Stantz szabad kezével vadul dolgozott, megpróbálta eloldozni a zsinórt az övéről.
EnglishIf.I gave him a putty impression of a key could he cut it for me in the workshops?
Ha átadom egy kulcs gittlenyomatát, tud-e nekem a műhelyben kulcsot másolni róla?
EnglishI can have his throat cut at any hour of day or night, with a sharp or dull knife.
A nap vagy éjszaka bármely órájában elvághatom a torkát éles vagy életlen késsel.
EnglishMors Planch might have explained further, but just then a shrill shout cut in.
Mors Planch el akarta magyarázni a dolgot, de hirtelen éles sikoltás hallatszott.
EnglishThe lighted oblong of an uncurtained window faced me, cut by the angle of a desk.
Egy íróasztal sarka mögül függöny nélküli ablak világos téglalapja nézett rám.
EnglishTo begin with, let us cut European Commissioners' pay in half or divide it by three.
Először is csökkentsük a felére, vagy harmadoljuk az európai biztosok fizetését.
EnglishThen we sort of cut up the volume, so we wouldn't block the view from my apartment.
Így feldaraboltuk a térfogatot, hogy nehogy kitakarjuk a kilátást a lakásomból.
EnglishBut, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.
De hogy rövidre fogjam, abbahagytam az iskolát, hogy főállású karikaturista legyek.
EnglishRold's shaking voice cut across the passionate pleading that came from Carse's lips.
A földlakóból áradó, szenvedélyes szóáradatot Rold remegő hangja szakította meg.
EnglishFrom the Greek keras, meaning horn, meaning that which can be cut without tears.
A görög keras szóból, ami szarvat jelent, vagyis hogy könnyek nélkül le lehet vágni.
EnglishBeyond the bridge the road takes a cut through small woods, Simon thought aloud.
A hídon túl az út egy kis erdőn vezet keresztül gondolkodott hangosan Simon.