EN

cutting {noun}

volume_up
Én bizony láttam könnyeket a vágás közben.
vágás és összeállítás
They had come to the end of a long cutting, deep, and sheer-sided in the middle, by which the road clove its way through a stony ridge.
Épp egy hosszú, mély s a közepén meredek falú bevágás végére értek: az út itt egy köves hegygerincet metszett ketté.
cutting (also: cut)
cutting (also: cut)
cutting (also: cut)
cutting (also: cut, fashion)
cutting (also: set, stem sucker)
cutting
cutting (also: imposition)

Context sentences for "cutting" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI know you don't want this woman pruning and cutting and weeding your 3-year-olds.
Nyilván önök se akarják, hogy ez a nő nyesse, vágja, gyomlálja a porontyaikat.
EnglishA garotte kills in two ways: by strangling the victim, by cutting his throat.
A garotte kétféleképpen is öl: az egyik a fojtogatás, a másik a torok átvágása.
EnglishKenny held a knife with a twelve-inch blade and two wickedly sharp cutting edges.
ásrészt a fegyvert így elképesztően nehéz kiszedni egy elszánt ember kezéből.
EnglishAt last the usual curtain had fallen, cutting her off from past and future.
Aztán végre lehullott a szokott függöny, amely elválasztotta múlttól és jövőtől.
EnglishAddress(es) and veterinary approval number(s) (2) of approved cutting plant(s):
Az engedélyezett daraboló üzem(ek) címe(i) és állatorvosi nyilvántartási száma(i)4:
EnglishCutting off internet access is a disproportionate measure in view of the objectives.
Az internet-hozzáférés kikapcsolása a célokhoz viszonyítva aránytalan intézkedés.
EnglishSatellite overheads show that nobody's cutting the grass next to their airport.
A műholdas felvételeken látszik, hogy senki nem vágja a füvet a repülőterük mellett.
EnglishHer voice became as unpleasant as the noise of a bandsaw's cutting galvanized tin.
A hangja hirtelen olyan fülsértő lett, mintha bádogot fűrészelnének szalagfűrésszel.
EnglishCutting such spending in times of recession would also worsen an economic downturn.
Az ilyen kiadások csökkentése recesszió idején a gazdasági visszaesésen is rontana.
EnglishHe mentioned cutting us up into little bitty pieces and snacks for a crocodile.
Azt mondta, hogy felvág minket, apró darabokra és megetet a krokodilokkal.
EnglishNettle Cobb, he said thoughtfully, cutting another bite from his slice of cake.
- Nettie Cobb? - visszahangozta Gaunt tűnődőn, és újabb szeletet metszett.
English'The cutting of the bands on your wrists, that was smart work!' said Gimli.
- Az szép munka volt, ahogy a csuklódon sikerült a kötelet elvágnod - mondta Gimli.
EnglishBurke's stiff-fingered thrust caught him in the throat, cutting off the scream.
Burke megfeszített ujjakkal a férfi torkára csapott, mire a kiáltás azonnal abbamaradt.
EnglishBut she ditched him by cutting through a block where the Keedsler couldn't go.
De Celia lerázta: átvágott egy háztömbön, ahová a Keedsler nem követhette.
EnglishSoon their terror will overshadow the last armies of our friends, cutting off the
Iszonyúságuk hamarosan beárnyékolja barátaink utolsó hadait, eltakarja előlük a napot.
EnglishMomma Love was suddenly hacking away with a large knife on a cutting board.
Love mama egy óriási kést fogott a kezébe és dolgozni kezdett a vágódeszkán.
EnglishThe Buick began to move, its headlights cutting weakly through the swirling snow.
A Buick megindult, a reflektor gyenge fénysugarat lövellt a hófüggönybe.
EnglishIt may well be more effective than cutting the pay of someone who earns EUR 1 000.
Valószínűleg jóval hatékonyabb lenne, mint csökkenteni az 1000 eurót keresők fizetését.
EnglishThe key words for European businesses must be cutting-edge research and development.
Az európai üzletek számára a kulcsszó a legmodernebb kutatás és fejlesztés.
EnglishThirdly, on the subject of cutting red tape, not enough has happened in that respect.
Harmadszor a bürokrácia kérdésével kapcsolatban, kevés történt ezen a téren.