"damp" translation into Hungarian

EN

"damp" in Hungarian

EN damp
volume_up
{noun}

The closeness of the place, the crowded damp feel of it was overwhelming.
A nyomasztóan szűk lakókocsiban mindent átitatott a pállott nyirkosság.
Szinte kibírhatatlan ez a nyirkosság.
The pain in his legs was bad tonight, because of the damp, as he always said.
A lábában bujkáló fájdalom ma este különösen kínozta; a nyirkosság miatt, ahogy mondani szokta.

Context sentences for "damp" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRemove them and wipe off the surface water with a clean and slightly damp cloth.
Vegyük ki, töröljük le a felületi vizet tiszta és kicsit nedves törölközővel.
EnglishChamlis broke up the damp sawdust banking on the fire, releasing the flames beneath.
Chamlis megkotorta a nedves fűrészport a tűz körül, felszabadította a lángokat.
EnglishThe butler pushed a damp wicker chair against the backs of my legs and I sat down.
A komornyik hátulról a lábamhoz tolt egy nedves fonott széket, s én leültem.
English'Ah,' said the Englishman at last, rubbing his pony's damp withers with his whip-butt.
- Ó - szólt végre az angol, az ostora gombjával dörzsölve pónija izzadt nyakát.
EnglishWith a damp cotton ball, he gently cleaned the blood from around her left nostril.
Egy nedves vattacsomóval gyengéden letörölgette a lány bal orrlyuka alá száradt vért.
EnglishHorrified, Hendel charged ahead, reaching the damp stone steps and stopping short.
A törpe iszonyodva előrerohant, odaért a nyálkás lépcsőhöz, és megtorpant.
EnglishA fringe of light colored hair around the crown was damp and dark with sweat.
A koponyáját övező keskeny, világos színű hajsáv nedves és sötét volt az izzadságtól.
EnglishIts shell was soft, hot and damp beneath his hand, its peristaltic motion repulsive.
A páncélja lágy volt a kezében, forró és nedves, féregmozgása visszataszító.
EnglishIn the dream, she was lying on a hard, damp floor in a vast, dark, cold place.
Álmában kemény, nedves földön feküdt egy hatalmas, sötét és hideg helyen.
EnglishHe found more wood, not too damp, which he set in the trash can to be dried by the heat.
Keresett még fát, nem túl nedveset, amit a dobozba tett, hogy a meleg kiszárítsa.
EnglishThe wind whipped his hood away, slapping damp strands of hair across his face.
A szél lefújta fejéről a csuklyát, és szemébe csapta nedves hajfürtjeit.
EnglishHe divested himself of his belt and armour, then drew off his sweat-damp undergarments.
Megszabadult a vértjétől és szíjától, majd levetette átizzadt alsóneműjét is.
EnglishThe box hedge looked green and peaceful and the shingles on the roof were still damp.
A puszpángsövény zöld volt és békés, s a tetőn még nedvesek a fazsindelyek.
EnglishShe had some difficulty pushing it open; the damp weather had swelled the wood.
Nem sikerült könnyen kinyitni az ajtót, mert a nedves időtől beragadt.
EnglishLouis watched the retreating figure, his face turning the color of damp chalk.
Louis az elvonuló alak után nézett és az arca krétafehérre változott.
EnglishThe Brothers on the ground tried to damp the runaway signal, but it was already too late!
A holdon tartózkodó Testvérek megpróbálták kioltani a kósza jelet, de már késő volt.
EnglishIt was not raining now, and the sea wind blew through, heavy and damp.
Most éppen nem esett, és szabadon átjárta a házat a buja, párás tengeri szél.
EnglishHe was happy and wore the damp darkness of the forest like his old clothes.
Az erdő nedves sötétsége oly meghitten tapadt rá, mint egykor a ruhája.
EnglishThey're usually earnest girls with spectacles - and very often damp hands.
Azok rendszerint komoly, szemüveges lányok és gyakran nedves a tenyerük.
EnglishHe had turned around in the seat and was wiping Duddits's face with a damp cloth.
Megfordult az ülésen, és egy vizes ruhával letörölte Duddits arcát.