EN dash
volume_up
{noun}

1. general

dash (also: burst, gallop)
volume_up
vágta {noun}
He jumped down from the platform, picked up a chair and dashed it to the floor.
Lerohant a katedráról, és úgy vágta földhöz a széket, hogy csak úgy durrant!
The trudging husk of Elminster returned to a place of rocks and trees where Nergal had gnawed the dripping bones of Marane and dashed his mind-slave repeatedly against rocks.
Elminster nagy nehezen visszabotorkált azokhoz a fákhoz, ahol Nergal elszopogatta Marane csontjait, és ahol többször is a sziklákhoz vágta első agyférgét.
dash (also: animation, briskness, go, pep)
dash (also: bang, clash, click, crack)
dash (also: bump, hit, shock, jarring)
dash (also: gratuity, tip, bung)
dash (also: buoyancy, go, impetus, movement)
He's got those qualities that you need in wartime, courage, dash, and a tendency to let the future take care of itself.
Azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekre háborúban van szükség: bátorság, merészség, lendület - és hit abban, hogy a dolgok maguktól elrendeződnek.
dash (also: cut, drag, draught, draw)
dash (also: flush)
dash
dash (also: raid)
dash (also: splash, splat)
dash (also: spunk, stomach, guts)
volume_up
mersz {noun}
dash (also: run)
dash (also: upsurge)
dash
dash (also: impact)
She bent over to count them under the dim light of the dash.
A pénz fölé hajolt, és megszámolta a szerelvényfal gyönge világításában.
dash (also: mask, shield)
dash
dash (also: draw, feature, line, point)
volume_up
vonás {noun}
Enter the number of times that you want a dot or a dash to appear in a sequence.
Adja meg, hogy sorrendben hányszor jelenjen meg pont és vonás.

2. grammar

dash
Írja be a kötőjel hosszát.
The concrete rail ties were fifteen centimeters in width, and made for a good, sharp radar return that looked like a line of offset dashes.
A vasbetonból készült talpfák tizenöt centiméter szélesek voltak és olyan élesen látszottak, mint egy sor nyomtatott kötőjel.
dash
dash

Context sentences for "dash" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDash inside and change your clothes, maybe take a quick shower while you're at it.
Szaladj be és öltözz át, sőt ha már benne vagy, gyorsan le is zuhanyozhatsz.
EnglishShe reached for the dialling knob on the dash-board and turned it at random.
Kinyújtotta kezét a keresőgomb felé a műszerfalon, és találomra elfordította.
EnglishRita made an awkward dash to the window as if the mummy were going to stop her.
Rita esetlen mozdulatokkal az ablak felé tört, mintha a múmia megkísérelné megállítani.
EnglishShe would make a mad dash somewhere, get out of the city, and they would pick her off.
Bizonyára kétségbeesetten megpróbál kijutni a városból és majd akkor elkapják.
EnglishWith his fingertips, he tapped the rhythm on the dash-board as I drove out of Camp's End.
Ujjaival halkan dobolta a ritmust a műszerfalon, amint kihajtottam Camp's Endről.
EnglishThe note was on the dash above the steering wheel, next to a bottle of pills.
A búcsúlevél a műszerfalra volt erősítve, a kormánykerék fölé, a gyógyszeresüveg mellé.
EnglishI dash across the street and enter the dirty lobby of the Powers Building.
Keresztülvágok az utcán, és belépek a Powers Building mocskos előcsarnokába.
EnglishDash it all, I'm not suggesting you strangled the girl not the sort of thing you'd do.
A fene egye meg, én nem azt mondom, hogy te fojtottad meg a lányt, ilyent nem tennél.
EnglishI was going to serve him and then just dash, because I was late for school.
Éppen bevittem volna, aztán uccu neki, mivel késésben voltam az iskolából.
EnglishThe man from The Fordian Science Monitor made a dash for his helicopter.
A The Fordian Science Monitor tudósítója nekiiramodott helikoptere irányába.
EnglishAt that moment Birchs steps became a long-legged dash into the undergrowth.
Ebben a pillanatban Zsakó tiszta erejéből rohanni kezdett a bozótos felé.
EnglishAlan grabbed the dash-flash, turned it on, and stuck it on the roof.
Alan kikapta kocsijából a villogót, bekapcsolta, és fölcsapta kocsija tetejére.
English'Dash it all,' said Anthony to himself, 'everyone can't be after the blasted manuscript.
Anthony azt gondolta: Mégse lehet, hogy mindenki az emlékiratokra vadászik!
EnglishBefore Henry could do so, one of the radios under the dash crackled.
Mielőtt Henry megtehette volna, recsegni kezdett az egyik rádió a műszerfalon.
EnglishEverything on the dash had its uses, and not one of them was sonar.
A műszerfalon mindennek megvolt a maga funkciója, és egy radar sem volt köztük.
EnglishUnable to take it any longer, she made a mad dash for her child, arms outstretched.
Képtelen volt tovább tűrni, kinyújtott karokkal a gyerek felé rohant.
EnglishAdd three egg whites, a dash of salt, and half teaspoon of vanilla.
Adjukhozzá három tojás fehérjét, egy csipetnyi sót és egy fél kávéskanál vaníliát.
EnglishDash it all, Entwhistle, I'm an Abernethie - the last Abernethie.
Az ördögbe is, Entwhistle, én Abernethie vagyok... én vagyok az utolsó Abernethie.
EnglishLife's not very tasty if you don't add just a dash of spice now and then.
- Valahogy nekem is eseménydúsabbá kell tennem ezt az egyhangú életet.
EnglishKarl made a dash across the room, got ahead of Karras and pulled the front door open for him.
Karl keresztülszáguldott a szobán, Karras elé került, és kinyitotta előtte az ajtót.