"date" translation into Hungarian

EN

"date" in Hungarian

EN date
volume_up
{noun}

1. general

date
volume_up
dátum {noun}
Date & Time This control module can be used to set the system date and time.
Dátum és idő Ebben a modulban lehet beállítani a rendszer dátumát és idejét.
The result is a date which is a number of Months away from the Start date.
Az eredmény az a dátum, amely a megadott számú hónapra van a kezdődátumtól.
Defines the elements to include in your fax, such as date and subject.
Meghatározza, hogy milyen elemek (pl. dátum, téma) kerüljenek a faxra.
date (also: juncture, moment, time)
The setting of a date was considered to be a technical question.
Az időpont meghatározását technikai kérdéskent kezeltük.
The date on which a consignment is recorded as having been delivered shall be:
(2) A szállítmány leszállítási időpontja az az időpont, amikor:
The third question was on the necessity of a clear and binding end date.
A harmadik kérdés az egyértelmű és kötelező végső időpont szükségességére vonatkozott.
date
volume_up
randi {noun}
Most women wouldn't invite a guy over on the first date, but...
A legtöbb nő nem hívná a lakására a férfit az első randi után...
-- 15 million date possibilities now.
... mennyi is... 15 millió randi lehetőséggel.
What, are you going to have sex with her on your first date?
Mi a fene, még szex lesz az első randi vége?
date (also: appointment, tryst)
And his date was to go with him to a community meeting.
És számára az volt a randevú, hogy elkísértem egy közösségi összejövetelre.
Ezek szerint ez olyasmi, mint egy randevú?
Engem vár egy ígéretes randevú.
date (also: dawning, east)
volume_up
kelet {noun}
To date, in East Jerusalem, the EU is implementing activities costing EUR 4.6 million.
Az EU eddig 4,6 millió euró értékben hajtott végre intézkedéseket Kelet-Jeruzsálemben.
To date, the latter has not been very accessible to new enterprises from Central and Eastern Europe.
Mostanáig e piac nem igen nyílt meg a Közép- és Kelet-Európából érkezett új vállalkozások előtt.
Philip Lombard, that upon a date in February, 1932, you were guilty of the death of twenty-one men, members of an East African tribe.
Philip Lombard a bűnös abban, hogy 1932 februárjában egy kelet-afrikai törzs huszonegy tagja elpusztult.
date (also: tryst)
Pontosabban, mit értesz te egy találka alatt?
Olyan, mint egy találka.

2. botany

date

Context sentences for "date" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(e) the date of manufacture or some marking by which the batch can be identified.
e) a gyártás időpontját vagy olyan jelölést, amellyel a tételt azonosítani lehet.
EnglishTo date, however, we have allowed ourselves to be easily divided on this issue.
Ezidáig azonban engedtük, hogy könnyedén megosszanak bennünket ebben a kérdésben.
EnglishUsing the most up-to-date science as a tool can only help the task ahead of us.
Az előttünk álló feladat megoldásában a legmodernebb tudományok csak segíthetnek.
EnglishInstead, we must carry out further work based on what has been achieved to date.
Ehelyett folytatni kell a munkát, mégpedig az eddig elért eredmények alapján.
EnglishThe EU should play a much greater role in this issue than it has done to date.
Az EU-nak az eddigieknél jóval nagyobb szerepet kell vállalnia ebben a kérdésben.
EnglishThis bill can be discounted, and I shall meet it punctually at the due date.
Tessék, itt a váltó, nyugodtan értékesítheti, becsületesen ki fogom egyenlíteni.
EnglishA few years earlier the thing that mattered most in her life was her next date.
Néhány évvel azelőtt más se érdekelte az életben, mint a soron következő randevúja.
EnglishThis free trade agreement (FTA) is the widest-ranging negotiated by the EU to date.
Az EU még nem tárgyalt ennél szélesebb körű szabadkereskedelmi megállapodásról.
EnglishI welcome the fact that 13 Member States to date have ratified the Lisbon Treaty.
Üdvözlöm a tényt, hogy a mai napig 13 tagállam ratifikálta a Lisszaboni Szerződést.
EnglishIn Article 13 (1) the date 31 January 1980 is replaced by 31 January 1981.
2. A 13. cikk (1) bekezdésében "1980. január 31." helyébe "1981. január 31." lép.
EnglishI wished to God we had definite information as to the date of his departure.
Azért imádkoztam, hogy az indulása dátumáról szerzett értesülésünk pontos legyen.
EnglishHis informa- tion was completely up to date, and he wanted his hosts to know that.
Információi teljesen frissek voltak, és azt akarta, hogy ezt vendéglátói is tudják.
EnglishThe notice shall also indicate the closing date for the submission of tenders.
Az értesítésnek tartalmaznia kell a pályázatok benyújtásának záró napját is.
EnglishI would also like to take this opportunity to mention the introduction date.
Szeretném megragadni az alkalmat arra is, hogy megemlítsem a bevezetés időpontját.
EnglishThis is by no means a new idea, yet to date we have not done enough in this regard.
Ez semmiképpen sem új gondolat, de ez idáig nem tettünk eleget ebben a tekintetben.
EnglishThe income side of public financing has been completely disregarded to date.
A közfinanszírozás bevételi oldalát ez idáig teljesen figyelmen kívül hagyták.
EnglishHe had called her three hours earlier and asked if he could have a date for seven.
Három órával ezelőtt felhívta Abbyt, és megkérdezte tőle, találkozhatnának-e hétkor.
EnglishI would urge that the communication deficit be tackled at the earliest possible date.
Kérem, hogy az elégtelen kommunikáció problémáját lehetőleg mielőbb oldják meg.
EnglishThe Commission has yet to name a date for presentation of these guidelines.
A Bizottságnak még ezután kell megadnia ezen útmutatások bemutatásának a dátumát.
EnglishWhat was the name of that song you guys sang at that karaoke club on your first date?
Mi volt a címe annak a számnak amit az első randitokon a karaoke-ban énekeltetek?