"debonair" translation into Hungarian

EN

"debonair" in Hungarian

See the example sentences for the use of "debonair" in context.

Context sentences for "debonair" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEspe- cially if it was the same debonair and playful Oncle Julien about whom she incessantly dreamed.
Főleg ha olyan kedélyes és bohókás lesz, mint az a Julien bácsi, akiről folyton álmodik.
EnglishVery debonair, very sarcastic at first, very solicitous for your wife, but very worried.
Kezdetben nagyon fölényesen és gunyorosan, nagyon aggódva a feleségéért, de egyúttal nagyon izgatottan.
EnglishYou're too late, Uncle, George spoke with debonair insouciance.
- Elkéstél, bácsikám - mondta George gondtalan könnyedséggel.
EnglishHe came back softly, holding his pork pie under his arm, debonair as a French count in a college play.
Ruganyos léptekkel visszajött, hóna alatt a nemezkalapjával, kecsesen, mint egy francia gróf egy társalgási színműben.
EnglishGeoffrey Raymond was fresh and debonair as ever.
Geoffrey Raymond friss volt és jókedvű, mint mindig.
EnglishShe was coming towards them, swift and debonair.
Rosemary lépkedett feléjük fürgén és jókedvűen.
EnglishNo adversary would ever associate what purports to be a gaunt, blinking loon for the dangerous and debonair Shimrod!
Egyetlen ellenfelednek sem jutna eszébe egy szikár, pislogó bugrist azonosítani a veszélyes és udvarias Shimroddal.
EnglishTall he was and comely of form and feature, debonair and gracious of mien and manner, and in his lusty prime.
Szép szál ember volt, csinos és szemrevaló, viselkedése pedig szeretetre méltó és kedves, azonfelül java férfikorában volt.
EnglishThe secretary was debonair as ever.
A titkár éppoly jókedvű volt, mint mindig.
EnglishGaunt stood there, looking resplendent and quite debonair himself in a fawn-colored jacket with elbow patches and charcoal-gray pants.
Mr. Gaunt állt előtte, maga is peckesen és világfiasan, könyökén bőrrel foltozott őzbarna zakójában és sötétszürke nadrágban.
EnglishHe marched briskly across the hall, acknowledging the salutes of friends and acquaintances with debonair gestures, and took his place to the left of King Casmir.
Végigsietett a termen, jókedvű bólintásokkal fogadva az ismerősök és barátok köszöntését, majd elfoglalta helyét Casmir király balján.
EnglishAnd when he had the pipe clenched between his teeth, the bowl pointed up a bit at just the right debonair angle, he felt older, wiser, handsomer.
S ha jól az agyarai közé szorította, a makkja peckesen, világfiasan ágaskodott - így aztán idősebbnek is, bölcsebbnek is, jóképűbbnek is érezte magát.
EnglishReality was our subject in the back seat of Unit 6, that debonair, girlfriend-punching puke, let's give him a great big hand, ladies and gentlemen, Brian Lippy.
A valóság: a foglyunk a 6-os kocsi hátsó ülésén, hölgyeim, uraim, az a drága ember, a lányverő, a taccsoló, nagy tapsot kérek Brian Lippynek!

Other dictionary words

English
  • debonair

Moreover, bab.la provides the English-Chinese dictionary for more translations.