"to deceive" translation into Hungarian

EN

"to deceive" in Hungarian

EN to deceive
volume_up
[deceived|deceived] {verb}

to deceive (also: to bluff, to bubble, to chisel, to con)
He would become part of a false trail, to deceive any who might come after them.
Õ is része lesz majd egy hamis ösvénynek, amelyik megtéveszt majd mindenkit, aki esetleg követni próbálja őket.

Context sentences for "to deceive" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut I assure you, my dear Jeremy, it wouldn't deceive any woman for a moment.
De megnyugtathatlak, kedves Jeremy, hogy egy nőt egy pillanatra sem téveszthet meg.
EnglishYou have a body which can deceive others, he said, but no one can speak for your soul.
A teste olyan, amely félrevezethet másokat mondta , de a lelkét senki sem ismeri.
EnglishIt would be pointless trying to deceive one who can read your very thoughts.
Értelmetlen lenne megpróbálnom becsapni valakit, aki olvas a gondolataimban.
EnglishBut what if she decided that she wouldn't deceive anyone, that she wouldn't play along?
És ha úgy dönt, hogy senkit sem fog becsapni, és nem hajlandó engedelmeskedni?
English'I've learned that you know so much I can't, as I'd hoped, deceive you with half-truths.
- Látom, olyan sokat tudnak, hogy nem vezethetem magukat féligazságokkal félre.
EnglishWell, he would have to deceive her in turn: he'd have to make her think he was harmless.
Hát akkor neki is csaláshoz kell folyamodnia, el kell hitetnie magáról, hogy senki.
EnglishYou want to pretend to be mortal, but to deceive makes you angry and it makes you kill.
Mímelni akarod, hogy halandó vagy, ám a csalás haragra gerjeszt, és ettől ölnöd kell.
EnglishIt was her: he knew her look too well for the European to deceive him.
Õ volt az: túl jól ismerte a lány külsejét ahhoz, hogy az Európai átejthesse.
EnglishHowever, Madam President, I do not believe that we should deceive ourselves.
Mindazonáltal, elnök asszony, szerintem nem szabad áltatnunk magunkat.
EnglishAnd as I turned saying, Louis, you deceive yourself, and started up, they started up.
Louis, ne ámítsd magad! suttogtam, s nekiindultam újból, de a léptek ismét felhangzottak.
EnglishNow this I say, that no man may deceive you by loftiness of words.
Ezt azért mondom, hogy senki tetszetős szavakkal meg ne tévesszen benneteket.
EnglishFrom now on, it will no longer be possible to deceive them with incorrect labelling.
Mostantól nem lehet majd pontatlan címkézéssel megtéveszteni őket.
EnglishHis calculated brusqueness did not deceive her -- she knew the kindness that lay behind it.
A férfi szándékos nyersesége nem tévesztette meg, mert tudta, hogy mögötte jóság rejlik.
EnglishEyes are easy to deceive, and cheats by nature, but surely no shadow has a smell?
- A szemet könnyű megtéveszteni, és természeténél fogva csal, de egy árnyéknak csak nincsen szaga?
English`Why would I try to deceive people who can read other people's thoughts?
Miért akarnék áltatni olyasvalakit, aki olvas a mások gondolataiban?
EnglishIf we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us.
Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre, és nincs meg bennünk az igazság.
EnglishI never meant to deceive you, but my spirits might often lead me wrong.
Soha nem akartam önt megtéveszteni, de az élénkségem gyakran elragad.
EnglishOver the centuries, they've greatly improved their ability to deceive.
Évszázadokon át tökéletesítették magukat a megtévesztés művészetében.
EnglishLet us not deceive ourselves - Russia is not concerned with a few dollars.
Ne áltassuk önmagunkat - Oroszországot nem érdekli pár dollár.
EnglishThe attempts to deceive consumers and to try to hide the truth must stop.
Véget kell vetni a fogyasztók megtévesztésére és az igazság elkendőzésére irányuló kísérleteknek.