"deceptive" translation into Hungarian

EN

"deceptive" in Hungarian

EN deceptive
volume_up
{adjective}

They're not encrypted, though their spo­ken language is deceptive in terminology.
Nincs rejtjelezve, de a terminológiájuk eléggé megtévesztő.
The plainclothesman's self-conscious walk might be as deliberately deceptive as his sleepy look.
A civilruhás finomkodójárása pedig talán éppoly tudatosan megtévesztő, mint az álmos képe.
His tears; her deceptive calm, which hid so much shame and hurt and secret defiant pride.
Megtévesztő nyugalma, amely mögé annyi sérelmet, szégyent és ágaskodó büszkeséget elrejt.
deceptive (also: deceitful, deep, disingenuous, false)
volume_up
álnok {adj.}
Do I confront you with your own deceptive silence, that you did not tell me this!
Felelősségre vonjalak-e álnok hallgatásotokért, amiért nem mondtátok meg ezt?
The smiles with which I gave you these notebooks were deceptive.
Álnok volt a mosoly, amelynek kíséretében átnyújtottam a noteszeket.
Then comes the night with deceptive and seductive patterns!
Azután jön az éjszaka, álnok és kísértő mintáival!
deceptive (also: delusive, false)
volume_up
csalfa {adj.}

Synonyms (English) for "deceptive":

deceptive

Context sentences for "deceptive" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTheir legendary physical beauty belied their deceptive and corrupt natures.
Fajtájuk legendás fizikai szépsége elfedte kétszínű és romlott természetüket.
EnglishThere is nothing more deceptive than an obvious fact, he answered, laughing.
Nincs még egy olyan félrevezető dolog, mint egy kézenfekvő tény válaszolta Holmes nevetve.
EnglishThrough the equations' graceful, deceptive sinuosity, he had found a curious resonance.
Az egyenletek kecses szinuszgörbéin Yugo talált egy különös rezonanciát.
EnglishHe looks like an easy out, but looks can be deceptive; Roger has good power.
Mert hogy lehet előkészíteni valakit arra, hogy találkozzék Istennel?
EnglishThey should not be deceptive; on the contrary, they must be tailored.
Azoknak nem szabad félrevezetőeknek lenniük, épp ellenkezőleg, azokat testre kell szabni.
EnglishThese directory companies are clearly not only deceptive and misleading.
Ezek a címjegyzéket üzemeltető cégek nem nevezhetők egyszerűen félrevezetőnek vagy megtévesztőnek.
EnglishBut in the flickering, deceptive light from the fire-poles, it was difficult to be sure of anything.
Csakhogy a tüzes oszlopok csapongó, csalóka fényében nehéz volt bármit is tisztán látni.
EnglishIt, too, was multiple-choice and the questions were very deceptive.
Ez szintén teszt jellegű, és a kérdések nagyon félrevezetőek.
EnglishJenny knew how facial wounds bled; they were deceptive.
Jenny ismerte a vérző arcsebek csalóka természetét, azért a katona karját nézte rögtön.
EnglishI feel that in this case mere ocular facts may be deceptive.
Az az érzésem, hogy ebben az ügyben a szimpla, szemmel látható dolgok megtévesztőek lehetnek.
EnglishHe looked wry and easy, but like certain deceptive cocktails, he had a kick.
Beült Carson mellé, és becsukta a kocsi ajtaját.
EnglishI always tell my students, "If you have a deceptive cadence, be sure to raise your eyebrows.
Amit ő keres az ez... és e helyett pedig ezt csinálja.
EnglishIn jump school, his instructors had warned him about this deceptive, dangerous sensation.
Az ejtőernyős-kiképzés során az oktatói óva intették, nehogy átadja magát ennek a veszélyes érzékcsalódásnak.
EnglishAre you telling me, Ryan asked with deceptive calm, that you saw the man who went off with Rowan!
Azt akarod mondani kérdezte Ryan csalóka nyugalommal , hogy te láttad az embert, akivel Rowan távozott?
EnglishEven in countries with extremely high safety requirements, this safety may prove deceptive.
Még a legszigorúbb biztonsági követelményekkel rendelkező országokban is elégtelennek bizonyulhat a biztonság.
EnglishShe had let go of me and she stared off, her eyes taking on a deceptive ferocity due to the black lining.
Elengedett, és mereven bámult maga elé; pillantása félrevezetően ádáznak tűnt a fekete festéktől.
EnglishA few spots that looked impossible from above turned out to be deceptive, boulders acting like steps.
Néhány hely, amely fölülről lehetetlennek látszott, csalókának bizonyult, a sziklák lépcsőként szolgáltak.
EnglishI may have seemed to be, but I'm very deceptive myself.
Talán úgy tűnt, de én magam is értek a megtévesztéshez
EnglishFor the first time, you're not deceptive.
Pedig fegyverekkel a hátadban nagy a kísértés a hazugságra.
EnglishShe's deceptive and greedy and grossly overdramatic.'
Azonkívül önző, mohó és mindent túldramatizál.