"to decide" translation into Hungarian

EN

"to decide" in Hungarian

EN to decide
volume_up
[decided|decided] {verb}

Does the United Kingdom actually decide everything in Europe?
Tényleg mindenről az Egyesült Királyság dönt Európában?
South Africa and Namibia will decide on their participation in the next day.
Dél-Afrika és Namíbia holnap dönt a részvételéről.
Is Europe ever going to stop reacting and decide to take action instead?
Eljön-e az az idő, amikor Európa reagálás helyett végre a cselekvés mellett dönt?
THE COUNCIL SHALL DECIDE BY A QUALIFIED MAJORITY .
A Tanács minősített többséggel határoz.
After debating and amending the draft, they decide whether to adopt it as a law.
A két utóbbi intézmény a tervezet megvitatását és módosítását követően határoz annak jogszabályként történő elfogadásáról.
The Council will decide what its position is regarding conciliation on the first six texts.
A Tanács határoz majd arról, hogy milyen álláspontot képvisel az első hat szöveget érintő egyeztetéssel kapcsolatban.
They have to suffer the consequences of what is decided by the majority in this Chamber.
Ők fognak szenvedni azért, amit ennek a teremnek a többsége elhatároz.
A gyűlöletem elhatároz és megkövetel...
to decide
volume_up
dönt valamiről {vb}

Context sentences for "to decide" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf it cannot decide, the service will simply be carrying on with its own agenda.
Ha az nem tud dönteni, akkor a szolgálat egyszerűen folytatja saját napirendjét.
EnglishI'm only saying that when you decide you want it, then the dialogue will begin.
Csak azt mondom, hogy ha úgy döntene, mégis akarja, elkezdhetjük a párbeszédet.
EnglishThis is not a way to decide close to the citizens or the Members of Parliament.
Ez nem a polgárokhoz vagy a parlamenti képviselőkhöz közeli döntéshozatali mód.
EnglishWhat if I decide to just rape you there on the floor in that damned spilt milk?'
És ha fogom magam, és megerőszakollak, itt helyben, a tejtócsa kellős közepén?
EnglishAs a result, it has to be the banks that decide whether or not to give credit.
Ennek eredményeképpen a bankoknak kell eldönteniük, hogy adnak-e hitelt vagy nem.
EnglishWe will have to decide whether to have a low birth rate, or a high death rate.
El kell dönteni, mit akarunk: alacsony születési, vagy magas halálozási rátát.
EnglishIf you decide to participate, the program must be carried out to its conclusion.
Ha úgy döntőtök, hogy részt vesztek a programban, végig is kell csinálnotok.
EnglishYou've got to decide- I'll decide what I want when I want, McLanahan interrupted.
- Én döntöm el, hogy mit akarok, és hogy mikor akarom! -szakította félbe McLanahan.
EnglishConcerning the institution: we have to decide to whom this strategy is addressed.
Az intézményi: el kell döntenünk, hogy kik ennek a stratégiának a címzettjei.
EnglishWithout word from Tom, how can we decide what to do, once we enter the Seahorse?
Tom visszajelzése nélkül honnan tudjuk, mit kell tennünk, ha már a Vízilóban vagyunk?
EnglishBut you'll need to decide which caliber you want: nine-millimeter or forty-five.
De el kell döntenie, milyen kaliberűt akar: kilenc millimétereset vagy negyvenötöset.
English'They might get bored when the novelty wears off and decide to let the city burn.'
Egy idő után beleunnának az egyhangúságba, és inkább hagynák leégni a várost.
EnglishThe Commission will then, in its wisdom, decide whether it does anything or not.
A Bizottság akkor belátása szerint dönti el, hogy tesz-e valamit, vagy sem.
EnglishIt is the Danish electorate and not economists in Frankfurt who should decide this.
A dán szavazóknak és nem a Frankfurtban lévő közgazdászoknak kell ezt eldönteniük.
EnglishWe have to decide now whether we want a common European foreign and security policy.
Most kell eldöntenünk, hogy akarunk-e közös európai kül- és biztonságpolitikát.
EnglishShould not Parliament itself decide on its place of assembly and not the Council?
Nem a Parlamentnek kellene határoznia önmaga székhelyéről, a Tanács helyett?
EnglishNO - It is up to the Italian authorities to decide if you can get married there.
NEM - Az olasz hatóságok döntenek arról, hogy Önök összeházasodhatnak-e ott, vagy sem.
EnglishIf we jointly decide to try to change those priorities, that would be a good thing.
Amennyiben közösen úgy döntünk, hogy módosítunk a prioritásokon, az jó dolog.
EnglishThe Commission will now transmit the proposal to the Council of Ministers to decide.
A Bizottság a javaslatot most a Miniszterek Tanácsának továbbítja döntéshozatalra.
EnglishHe rolled back and forth, as if unable to decide on appropriate body language.
Takkata-Jim ide-oda billegett, mintha nem tudná eldönteni, mi a megfelelő testbeszéd.