EN decidedly
volume_up
{adverb}

The Commission should be decidedly more social, and the Commissioners should be competent.
A Bizottságnak határozottan szociálisabbnak, a biztosoknak pedig hozzáértőknek kell lenniük.
But decidedly it is an idea,35 said the voice at the other end, from the Prefecture in Paris.
- Határozottan jó ötlet - felelte a vonal túlsó végén egy hang a párizsi rendőrségről.
Europe should decidedly continue supporting them.
Nos, Európának határozottan támogatnia kell őket a továbbiakban is.
This leaves the great majority of people in Georgia feeling decidedly insecure.
Ennek következtében Grúzia lakosságának jelentős többsége kifejezetten bizonytalanságban érzi magát.
I was decidedly unhappy; a girl didn't marry me.
Én kifejezetten boldogtalan voltam; egy lány nem akart hozzám jönni.
Tony was decidedly embarrassed now - especially with Deborah's large worried eyes fixed plaintively upon him.
Tony most kifejezetten zavarban volt... főleg, mert Deborah nagy és aggódó szeme kérdően rászegeződött.
This crisis is starting to take on a decidedly worrying dimension, as demonstrated by the numerous protests led by farmers in many regions of Europe.
E válság kétségkívül aggasztó méretet kezd ölteni, ahogy azt az Európa számos régiójában a gazdák által szervezett tüntetések is megmutatták.
Unfortunately, the start of the Hungarian Presidency has been decidedly spoiled and dominated by the controversial media law recently adopted by the country.
Sajnálatos, hogy a magyar elnökség kezdetét kétségkívül tönkretette és uralta az ország által nemrégiben elfogadott vitás médiatörvény.
decidedly
The European Parliament should express itself clearly and decidedly on this question, and therefore today I will permit myself to submit a draft of an appeal to the Prime Minister of China.
Az Európai Parlamentnek világosan és elszántan állást kell foglalnia ebben a kérdésben, ezért engedjék meg, hogy ma benyújtsam a kínai miniszterelnöknek szóló felhívás tervezetét.
decidedly (also: undeniably)
The old gentleman was decidedly a character.
Jonathan tagadhatatlanul egyéniség volt.

Synonyms (English) for "decidedly":

decidedly
decided
English

Context sentences for "decidedly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTime moves on, and it is decidedly not working in favour of the EU and its citizens.
Az idő telik, és kétségtelen, hogy az nem az EU-nak és a polgárainak dolgozik.
English'Decidedly,' said Poirot, 'you should be an inventor by trade, not a doctor.
- Magának feltalálónak kellett volna lennie, nem orvosnak - mondta Poirot.
EnglishAnd so poorly with the decidedly low-class tapcafe he and the two women were sitting in.
Kevésbé illett viszont ahhoz a lerobbant csap-kávézóhoz, ahol ő meg a két nő ültek.
EnglishThe day was warm and bright-but all was decidedly not well in the Realms.
Kellemesen meleg nap volt... de valami nagyon nem stimmelt a Birodalmakban.
EnglishThey shared a premonition that someone decidedly unfriendly was waiting in their room.
Mindketten úgy érezték, hogy hívatlan látogatókba botlanának a szobában.
EnglishThis was most decidedly not Louis's way of doing things; however, he agreed.
Louis nem így szokta intézni a dolgait, ennek ellenére beleegyezett.
EnglishThere was a certain justice in that, for Cora had decidedly been an afterthought in the family.
Ebben van is némi jogosultság, hiszen Cora késői, utolsó gyerekként született.
EnglishThe old man was holding a rifle and had a decidedly gimlet eye.
Kik maguk? kérdezte puskával a kezében és elszántsággal a tekintetében az öreg.
EnglishDon't take this wrong,' he said, 'but you're looking decidedly seedy this morning.'
Nem akarlak megsérteni, de nagyon megviseltnek tűnsz ma reggel.
EnglishJEFF holds up a stuffed dragon of decidedly unmilitant aspect.
Jeff az apja orra elé tart egy hangsúlyozottan jámbor kinézetű, kitömött sárkányt.
EnglishA dentist is decidedly a cut above a hairdresser's assistant.
Egy fogorvos mindenesetre följebb van egy emelettel, mint egy fodrászsegéd.
EnglishOliver to remain was decidedly stretching a point.
Ha ellenben Mrs. Oliver is velük marad, akkor már egy kissé messzire megy...
EnglishHis face was decidedly Elven, but his head seemed to have been grafted onto his body by mistake.
Félreismerhetetlen elf-arca volt, de a fejét mintha tévedésből rakták volna erre a testre.
EnglishHe was decidedly frigid in his manner to us, especially when he heard the errand upon which we had come.
Rókaképű kis ember volt, az arckifejezése értelmes, de egy csöppet sem barátságos.
EnglishTrust between the countries has, at times, been decidedly lacking.
Az országok közötti bizalom sok esetben egyértelműen hiányzott.
EnglishThe chair was a comfortable one, even if the situation decidedly was not.
A szék is özönvíz előtti volt, és persze vastagon párnázott, ahogyan azt a hatvanas évektől elvárja az ember.
EnglishWhich added a decidedly unpleasant element to the overall equation.
Ami egy igen kellemetlen tényező volt az egyenletben.
EnglishHow mad of him to have thrown on these decidedly private-realm clothes and then rushed out into the street wearing them.
De nagy szamár, hogy ilyen magányhoz való ruhát vett, mielőtt kirohant az utcára!
EnglishRussia has decidedly departed from democratic standards.
Oroszország szándékosan eltért a demokratikus normáktól.
EnglishAegis cruisers were decidedly not known for their comforts.
Az Aegis cirkálók nem a kényelemről voltak híresek.