"deep" translation into Hungarian

EN

"deep" in Hungarian

HU

EN deep
volume_up
{noun}

deep (also: ocean, sea, blue)
Deep in the ocean Joald took sluggish cognizance of his loosened bonds.
Az óceán mélyén Joald megérezte bilincsei lazulását.
His green eyes appeared as deep as oceans and seemed to be lit from within.
Zöld szeme olyan mélynek tűnt, mint az óceán, és mintha belülről fénylett volna.
The ocean bottom was like an endless series of snake tracks-pitted by strange pock-holes like deep craters, darkly ominous.
Az óceán feneke olyan volt, mintha kígyónyomokkal lenne tele, itt-ott baljósán sötétlő kráterekkel.
The rocks were the danger, and the monsters of the deep who lived in the lochs.
A veszélyt a sziklák jelentették, meg a mélység szörnyei, amelyek a tavakban éltek.
When you say the deeps, Candy replied, do you mean the sea?
A mélység alatt a tengert érted? kérdezte tőle Cuki.
When he had climbed a yard the hole seemed a hundred yards deep two yards, two hundred yards deep.
Alig egyméternyire jutott, s a gödörfenék száz méter mélységbe süllyedt, alighogy két métert haladt - már kétszáz méteres lett a mélység.

Context sentences for "deep" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'Deep breaths,' Kurtz said, and patted Pearly's shoulder with a benevolent hand.
- Mélyeket lélegezz! - mondta Kurtz, és jóakaratúan megveregette Pearly vállát.
English'No,' Sparhawk replied with deep regret as he lowered Sir Parasim to the ground.
Nincs felelte szomorúan Sparhawk, és visszaeresztette a földre Sir Parasim fejét.
EnglishMrs Jones drew a deep breath and took a long satisfying drink of sweet inky tea.
Mrs. Jones mélyet sóhajtott, és nagyot kortyintott az édes, tintasötétségű teából.
EnglishIf you look at the marks on the wall over here... they're wide, but notvery deep.
Ha itt a falon megnézitek a nyomokat, látjátok, hogy szélesek, de nem túl mélyek.
EnglishTo keep Jenna perfectly still during dissection, he must put her in deep sedation.
Kábulatban kellett tartania Jennát, hogy mozdulatlan maradjon a boncolás közben.
EnglishNow beginning is a deep search of our long-term memory archival storage capacity.
A mondott intervallum végéig beszéljünk tehát a tárgyról, amely most elttünk áll.
EnglishUlver Seich drew a deep breath, and, looking at the floor, nodded slowly.'...
Ulver Seich lehajtotta a fejét, és elmélyülten tanulmányozta a padló mintázatát.
EnglishAbout as far as some of those Deep South ultraconservative senators back home.
Körülbelül annyira, mint nálunk azok a délvidéki, ultrakon-zervatív szenátorok.
EnglishWe stood together, bound by the sorrow of it, as if we were in a deep enchantment.
Úgy álltunk egymás mellett a szomorú dal igézetében, mint akiket megbabonáztak.
EnglishEvery time I drifted deep into thought, someone struck me or yanked at my hair.
Ha elmerültem a gondolataimba, valaki mindig megütött, vagy megrángatta a hajamat.
EnglishAye, there is no beginning and no end, said Samuel with a deep and forlorn sigh.
- Haj, nincs kezdet és nincs vég - közölte Samuel hangos és gyászos sóhajjal.
EnglishTaking a deep breath, she unlocked the bedroom door and eased into the hall.
Nagyot sóhajtott, miközben kinyitotta a hálószoba ajtaját, és kilépett a hallba.
Englishdreamlike and slow, and uncertain, but then in a deep sad moment I knew the truth:
És egyszer csak a mélyről jövő bánat pillanatában a szemembe nézett az igazság:
EnglishTrull found himself struggling against a sense of vast emptiness deep in his chest.
Trull azon kapta magát, hogy küzd a lelkében hirtelen támadt hatalmas ürességgel.
EnglishIN 1979, AN OIL COMPANY punched a hole deep in Terrebonne Parish and hit oil.
1979-ben egy olajtársaság kutat fúrt Terrebonne Parish területén, és olajra lelt.
EnglishUnfortunately, the European Union is at the epicentre of deep-sea bottom trawling.
Sajnos az Európai Unió a mélytengeri fenékvonóhálók használatának egyik központja.
EnglishTak-ing a deep breath of the sharp air, he slapped the horse's rump and roared.
Mélyet lélegzett a pengeéles levegőből, rácsapott a ló tomporára és kiáltott egyet.
EnglishPism, Pasm and Posm wish to drink deep of the stuff they love the best!
Pism, Pasm és Posm sokat akarnak inni a finom italból, amit a legjobban szeretnek!
EnglishLetherü steel slipped in between the silver plates of the left gauntlet, sank deep.
A lether acél beszaladt a balkezes kesztyű ezüstpikkelyei közé, és mélyre hatolt.
EnglishPulse, temperature, local reactions, possible deep-seated cause of said murder.
Pulzus, láz, helyi reakciók, az említett gyilkosság lehetséges mélyebben fekvő oka.