"defensively" translation into Hungarian

EN

"defensively" in Hungarian

EN defensively
volume_up
{adverb}

defensively
Timely action, Glasgian said defensively You have a faulty sense of timing.
Csak idejében cselekszem mondta Glasgian védekezően.
I heed voices such as theirs, Voltaire said defensively.
- Én szeretem az olyan hangokat, mint az övék- mondta Voltaire védekezően.
I remember the best times, like anyone would, Marty replied defensively.
A legjobb időszakokra emlékszem vissza, mint mindenki válaszolt Marty védekezően.
defensively
defensively

Synonyms (English) for "defensive":

defensive

Context sentences for "defensively" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'The bridge was such a perfect solution to the problem,' Sparhawk said defensively.
A híd tökéletes megoldásnak tűnt a probléma leküzdésére védekezett Sparhawk.
EnglishIt was a sort of clan existence that developed defensively, and in scattered locales.
Az önvédelem szüksége afféle klánszerű létet alakított ki a szétszórt helységekben.
EnglishWe've based the matrices on all that historical data Dors dug out, Yugo said a bit defensively.
- Mindent a Dors által előásott történelmi adatokra alapoztunk- védekezett Yugo.
English'The ship's cook said that this is what the sailors eat,' he said defensively.
A hajószakács azt mondta, a matrózok is ezt kapják mentegetőzött a fegyvernök, majd Sparhawkra nézett.
EnglishThen, defensively cocky, giddy with exhaustion, she added, I might be able to persuade Daneel, too.
- Ismerve a képességeit kijelenthetem, hogy ez lehetséges - mondta Plussix.
EnglishWell, I didn't know what you might need, I said defensively.
Honnan tudhattam volna, hogy mire van szükséged? szóltam sértődötten.
EnglishI left her full title to the shop,' Sparhawk said a bit defensively.
Teljes egészében rá írattam a boltot mentegetőzött Sparhawk.
EnglishLonnie understands this, Teaker said, almost defensively.
Ezt Lonnie magától is tudja mondta Teaker szinte védelmezően.
EnglishTess glanced defensively backward, clutching the outline of her handgun in her purse, then approaching.
Tess körbepillantott, majd megérintette a táskájába rejtett pisztolyt, a professzor felé közeledett.
EnglishPercival defensively.
Igenis azt kérdezte! vonult védekezésbe Mrs. Percival.
EnglishWe didn't do anything wrong, Belbo said defensively.
Nem csináltunk mi semmi rosszat mondta Belbo bűntudatosan.
EnglishThat's what he did, Avery said defensively.
Pontosan ezt tette jegyezte meg Avery, védelmébe véve Mitchet.
EnglishKarlas said, defensively, She's just a little tiny barbarian.
Theodora egy kis aranyos idegen barbár.
EnglishBecause his boss was temporarily at a loss, Wally Boxx moved in defensively and asked a stupid question.
Mivel főnöke pillanatnyilag tanácstalanul hallgatott, Wally Boxx vette át a szerepét, és feltett egy ostoba kérdést.
English'He was very helpful, Talen,' Sparhawk said defensively.
Annyira segítőkész volt védekezett Sparhawk.
Englishshe asked defensively.
- És mi lenne az? - kérdezte védekezőn Ryana.
EnglishHe took his hands away and held them up defensively.
Elhúzta kezét és megadóan fölemelte.
EnglishWe don't need any, Yugo said defensively.
- Erre nem lesz szükségünk - védekezett Yugo.
EnglishI had to ask, Foley said defensively.
Meg kellett kérdeznem mentegetőzött Foley.
EnglishDefensively, she rose from her chair.
Kathy védekezőn emelkedett fel a székéről.