"defiance" translation into Hungarian

EN

"defiance" in Hungarian

EN defiance
volume_up
{noun}

defiance
volume_up
dac {noun}
His wife's eyes were filled with hatred and defiance, but also curiosity now.
Felesége szeméből sütött a gyűlölet és a dac, de immár a kíváncsiság is.
There was something like defiance just perceptible in her tone.
Valami alig érzékelhető dac bújt meg az asszony hangjában.
Defiance blazed out from her, but only briefly.
Megtört tekintetéből dac sugárzott, de csak egy pillanatra futotta belőle.
defiance (also: challenge, provocation)
In her mien was pride without defiance or embarrassment.
Zavar vagy kihívás helyett büszkeség tükröződött az arcán.
- Még kihívás sem volt a hangjában.
Yet it was entirely new, the extremes to which they took it, the brutality and the defiance-and the way they were embraced by the world from the very rich to the very poor.
Ám teljesen új volt a szélsőséges szertelenség, brutalitás és kihívás, meg az, ahogyan magukhoz ölelték az egész világot, a koldusszegénytől a kő-gazdagig.
defiance

Synonyms (English) for "defiance":

defiance

Context sentences for "defiance" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCyprus is still under Turkish military occupation, in defiance of international law.
Cipruson még mindig tart a török katonai megszállás, a nemzetközi jog ellenére.
EnglishThe next man was another mage, who spat defiance and went to his death raging.
A következő egy mágus volt, aki megvetően köpött egyet és dühöngve halt meg.
EnglishAt least she had not kept the baby out of spite or defiance; no one could hang that on her.
Annyit meg kellett hagyni Pollynak, hogy nem dacból ragaszkodott a gyermekhez.
EnglishHis shoulders twitched nervously even as his jaw jutted defiance and his eyes glittered.
Válla idegesen rángatózott, állkapcsa megfeszült, szeme szokatlan fénnyel csillogott.
EnglishFrom earliest childhood, it was all he could muster in the way of defiance.
Pici kora óta ez volt minden, amivel kifejezhette, hogy ő most dacol.
EnglishHe forced himself to assume an assertive body stance and bite out words of defiance.
Igyekezett magabiztos testtartást ölteni és dacosan visszaszólni.
EnglishHe taught humanity several arts, and in defiance of Zeus, he gave us the gift of fire.
Sok mindenre megtanította a teremtményeit, köztük arra is, hogyan dacoljanak Zeusz hatalmával.
EnglishThat is why he is leading the charge tonight in defiance of the committee's democratic decision.
Ezért vezeti ma este ő a támadást szembeszegülve a bizottság demokratikus döntésével.
EnglishLucia turned to face him again, flinging her head back in a gesture of defiance.
Lucia ismét feléje fordult, és büszkén fölvetette a fejét.
EnglishThe spider legs skittered, though the voice grew louder, tinged with defiance.
Jabba a palotájában tartott, mint mulatságos látványosságot.
EnglishNow comes the defiance, thought Irvine, the attempt at self-justification.
Most jön a tagadás, gondolta Irvine, az önigazolási kísérlet.
EnglishThe fangster snarled defiance at them, then slid away into the brush.
A fangster dacosan rájuk vicsorgott, aztán becsusszant a bozótba.
EnglishThe defiance on her face became bafflement, and the bafflement turned to panic.
Marr arcán a csodálkozás lassan rémületté változott.
EnglishThat re­covery will require humility on our part, not blustering defiance.
Ez pedig alázatot kíván a részünkről, nem arcátlan dacot.
EnglishFor all his weakness, the defiance blazed in his eyes like a flame.
Összes gyengesége dacára ott lobogott megint a láng a szemeiben.
EnglishHe nodded his head several times with increasing defiance, and went out banging the door behind him.
Aztán fokozódó indulattal többször is rábólintott, kiment, és bevágta maga mögött az ajtót.
EnglishKasedre managed to put up an act of defiance for a moment Liell stared at him.
A haramiakülsejű vendégek csendesen kisomfordáltak.
EnglishHe turned his head to look up at the dark spires of Athalgard and grinned his defiance at them.
Vetett egy pillantást Athalgard legsötétebb tornyaira és elvigyorodott azon, ahogyan dacol velük.
EnglishBerit, unthinking perhaps, had thrown the lochaber at the idol - a foolish gesture of puny defiance.
Berit valószínűleg gondolkodás nélkül, dacból fakadó elhamarkodottsággal dobta el a fegyvert.
EnglishBurma's continuing defiance of the UN and the international community must not be permitted.
Nem szabad megengednünk, hogy Burma tovább folytassa az ENSZ és a nemzetközi közösség semmibe vételét.