"defiantly" translation into Hungarian

EN

"defiantly" in Hungarian

EN defiantly
volume_up
{adverb}

defiantly
defiantly

Synonyms (English) for "defiantly":

defiantly
defiant

Context sentences for "defiantly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishshe cried, throwing back her head and looking defiantly at Lestrade.
Na ugye! kiáltotta fejét hátravetve a lány, és diadalmasan Lestrade-re nézett.
EnglishHis narrow head was as erect as ever, his eyes met Gelmar's defiantly.
Keskeny fejét még mindig magasan hordta, és dacosan fogadta Gelmar tekintetét.
EnglishHe looked somehow very young as he said defiantly: Don't be ridiculous, Christine.
Valamiképpen nagyon fiatalnak látszott, mikor dacosan azt mondta:
EnglishAll right then, said the Savage defiantly, I'm claiming the right to be unhappy.
Rendben van hát szólt a Vadember kihívóan , kövér telem a jogot ahhoz, hogy boldogtalan lehessek.
EnglishColdly, defiantly, almost ignoring Josie's murmur of assent, Melchett's eyes met Slack's.
Alig ügyelve Josie beleegyező szavára, Melchett hidegen, kihívóan nézett szembe Slackkel.
EnglishThe dog stared back at him defiantly, but in silence, not even growling.
A kutya csak nézte tovább mérgesen, de el sem vakkantotta magát.
EnglishShe turned her flushed, excited face to Hercule Poirot with her chin raised defiantly.
A lány Hercule Poirot felé fordította izgalomtól kipirult arcát, s kihívóan előreszegezte az állát.
English'I said we should have tried harder,' Henry said defiantly.
- Asszontam, jobban kellett volna igyekeznünk! - vágta oda Henry a szavakat.
EnglishShe wanted to hurt them, and then she wanted to defiantly accuse them.
Fájdalmat akart nekik okozni, és aztán konokul megvádolni őket.
EnglishAnd presently, said Mitzi defiantly, I go out to see if there are any nice young green nettles.
És most jelentette ki Mitzi dacosan megyek ki megnézni, hol vannak szép fiatal zöld csalánok.
EnglishWell, apparently working for you will do it, I said defiantly.
- Úgy látom, az is elég lenne, ha neked dolgoznék - feleltem kihívón.
EnglishPoirot stared at her and she looked back at him defiantly.
Poirot szúrós szemmel ránézett, de Mrs. Oliver állta a pillantását.
EnglishHe told himself defiantly that he wasnt going to do any work tonight.
Dacosan feltette magában, hogy ma nem dolgozik.
EnglishI sat up, crossed my legs, and looked at him defiantly.
Felültem, keresztbe tettem a lábamat, és dacosan végigmértem.
Englishhe stormed, bracing the other defiantly.
Nahát, nem vagy te más, mint útonálló, egy közönséges tolvaj! fortyogta, és kihívóan lecövekelt a másik előtt.
EnglishSo you take it up with my accountants, said Mifsud defiantly.
Folytassák inkább a könyvelőmmel mondta dacosan Mifsud.
EnglishSephrenia's white robe was almost defiantly Styric.
Sephrenia fehér köpenye egyértelműen elárulta styr származását.
EnglishCairo twisted his head around to stare defiantly at Spade.
Cairo elfordította a fejét, és kihívóan Spade-re bámult.
EnglishHe was silent, though, as Moki met his eye defiantly.
Nem szólt semmit, csak nézte a dacosan visszatekintő Mokit.
EnglishAnd as I wove it, I prayed, said Gwenhwyfar defiantly.
- És varrás közben imádkozom - mondta kihívón Gwenhwyfar.