"deficiency" translation into Hungarian

EN

"deficiency" in Hungarian

EN deficiency
volume_up
{noun}

1. general

deficiency (also: absence, blank, dearth, defect)
volume_up
hiány {noun}
Don't you think that deficiency has a tendency to make your theory a little--say--vaporous?
És nem gondolja, hogy ez a hiány alkalmas arra, hogy az ön elméletét, mondjuk ködösebbé tegye?
They also run the risk of vitamin D deficiency, if they have desk jobs, like that guy.
Ugyanakkor a D-vitamin hiány kockázata is fennáll, ha íróasztal mellett dolgoznak, mint ez a fickó.
deficiency (also: defect, fault, flaw, imperfection)
Another, similarly major deficiency is the geographical asymmetry in the distribution of the research framework programme funds.
Egy másik, hasonlóan nagy hiányosság a kutatási keretprogram pénzeinek kiosztásában a földrajzi aszimmetria.
Despite all the deficiencies, which I acknowledge are there, I will be voting for the directive.
Minden hiányosság ellenére - s elismerem, hogy vannak ilyenek -, az irányelv mellett fogok voksolni.
However, the increased flow of SOLVIT cases has resulted in several deficiencies with its response.
A SOLVIT-hoz benyújtott ügyek számának megnövekedése miatt azonban sok hiányosság merült fel a SOLVIT reagálása terén.

2. economics: "deficit"

deficiency (also: deficit)

Synonyms (English) for "deficiency":

deficiency

Context sentences for "deficiency" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis deficiency was made painfully evident by a serious environmental disaster.
Az említett hiányosságnak tragikus aktualitást ad egy súlyos környezeti katasztrófa.
EnglishAnd little by little the vitamin deficiency brings on the symptoms of delirium.
És lassacskán a vitaminhiány delíriumos tüneteket eredményez.
EnglishThat deficiency almost canceled out their viciousness-but not quite.
Az, hogy nem elég hatékonyak, szinte ellensúlyozta azt, amilyen gonoszok, de csak szinte.
EnglishIn human beings, a deficiency in these secretions might - I only say might - make you a criminal.
Ha az emberből hiányzik ez a váladék, lehet, hangsúlyozom, lehet, hogy bűnözővé válik.
EnglishOur deficiency has caused no grand cataclysm.”
Az, hogy elmulasztottuk a találkozást, nem okozott katasztrófát.
EnglishThey were weeks behind schedule and their current orders were to correct that deficiency.
Hetekkel le voltak maradva az ütemtervtől, és most ezt kellett volna behozniuk, ha emberileg lehetséges lett volna.
EnglishThe glazed look on her face was not mental deficiency.
Arcán nem látszottak szellemi fogyatékosságra utaló jelek.
EnglishHere was the sensible philosophy; a man would go mad trying to repair each deficiency of the universe!
Ez az egyetlen lehetséges filozófia; az ember beleőrülne, ha megpróbálná helyrehozni a világegyetem minden hiányosságát!
EnglishVertebrae deficiency: I haven't got the backbone for it.
Beteg a gerincem, nem bírná a terhelést.
EnglishHanging on to it from habit, from a deficiency of ability to recognize my present and exhilarating freedom.
Megszokásból ragaszkodtam hozzá, és hiányzott belőlem az a képesség, hogy értékelni tudjam mostani boldogító szabadságomat.
EnglishAccounts for the mental deficiency.
Ez megmagyarázná a szellemi fogyatékosságot.
EnglishIt must be noted that these price increases are not necessarily linked to a deficiency in the application of competition rules.
Meg kell jegyezni, hogy ezek az áremelkedések nem szükségszerűen kapcsolódnak a versenyszabályok hiányos alkalmazásához.
EnglishMight the deficiency lie in herself?
EnglishThis deficiency is covered by the EIT.
EnglishAn organ deficiency sometimes prompts people to break the law and acquire organs illegally in order to save a life.
A szervhiány néha arra készteti az embereket, hogy megszegjék a törvényt, és illegálisan szerezzenek szerveket egy-egy élet megmentése érdekében.
EnglishThis means that what has so far often been seen as a deficiency of Brussels or of the Council will also be the responsibility of Parliament.
Ez azt jelenti, hogy amit eddig gyakran Brüsszel vagy a Tanács elégtelenségének tekintettünk, most már a Parlament felelőssége is lesz.
EnglishOn the question of data collection and the dissemination of comparable data, we know perfectly well that there is also a deficiency here.
Az adatgyűjtéssel és az összehasonlítható adatok terjesztésével kapcsolatban nagyon jól tudjuk, hogy ezen a területen is hiányosságok vannak.
EnglishSo, in order to hide this deficiency, he had become a great actor, pretending even to himself that he cared passionately about all sorts of things.
Szóval, hogy elrejtse gyenge pontját, nagyszabású színjátékba kezdett, még önnönmaga előtt is úgy tett, mintha egy egész sereg dologgal törődne.
EnglishApart from the deficiency in representation regarding the countries involved, there is another element which I feel requires immediate attention.
Az érintett országok reprezentáltságával kapcsolatos hiányosságok mellett van egy másik kérdés is, amely véleményem szerint azonnali figyelmet igényel.