EN defile
volume_up
{noun}

1. geography

defile
When they came upon her again, she stood at the defile's end, looking out at the mountains beyond.
Amikor utolérték, a mélyút végében állt, és a túlnani hegyeket nézte.
Slowly Allanon backed away from the mouth of the defile toward the split.
Allanon lassan hátrált a mélyút bejáratától a szakadék felé.
At the mouth of the defile, they turned momentarily to watch the approach of the Demon hordes.
A mélyút bejáratánál egy pillanatra megfordultak, hogy lássák a démonhorda közeledését.
defile
defile
defile
volume_up
szoros {noun}
defile

2. military

defile

Synonyms (English) for "defile":

defile

Context sentences for "defile" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'Do not defile my slumber by placing my murderess at my side in this place.'
Ne keserítsétek meg az álmomat azzal, hogy az oldalam mellé fektetitek a gyilkosomat.
EnglishNow you would defile this mystery just because you do not understand it.
Most beszennyeznéd a nagy titkot csak azért, mert képtelen vagy megérteni.
EnglishGreat sheets of rain blew southward down the narrow defile.
A szél nagy, lomha esőfüggönyöket kergetett dél felé végig a keskeny szorosban.
EnglishAfter a short distance the defile widened again, and they were able to stand once more.
Nem sokkal arrébb a hasadék ismét kitágult, megint fölállhattak.
EnglishThe Dragon had passed through the center of the canyon and was lurching up the slope toward the defile.
Már észre is vette a druidát, a magányos fekete alakot, amely nem futott el, mint a többiek.
EnglishBut the things which proceed out of the mouth, come forth from the heart, and those things defile a man.
Az ellenben, ami elhagyja a szájat, a szívből származik, s ez az, ami beszennyezi az embert.
EnglishTo the left, the trail sloped down along the mountainside, broad and even as it ran to a defile at the far end of the chasm.
Bal oldalán széles, egyenletes út vezetett a szakadék végénél kezdődő mélyúthoz.
EnglishBut to eat with unwashed hands doth not defile a man.
Az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem szennyezi be az embert."
EnglishAs it bent sharply round the tower, it entered a narrow defile and passed not far below the hollow where he stood.
Ahogy a tornyot megkerülte, befutott egy keskeny völgyszorosba, s nem sokkal a gödör alatt folytatódott.
EnglishA moment later the south wall cracked wide and the entire cliff face began to slide slowly into the defile.
A következő pillanatban széles repedés nyílt a déli falon, és az egész meredély csúszni kezdett, bele a mélyútba.
EnglishThey climbed the last few feet up to the foot of the cliff, where a narrow defile led a little way into the shadow.
Az ujjuk kisebesedett, a térdük, csípőjük remegett az erőfeszítéstől, fejük sajgott, zúgott a kimerültségtől.
EnglishLooking for innocence to violate and defile!
- Keresi, kit becsteleníthet meg, kit tehet tönkre!
EnglishIts body rose high within the defile, slamming against the stone walls until the cliffs shuddered with the force of the blows.
Teste kiemelkedett a mélyútból, és olyan erővel csapkodta a kőfalakat, hogy a szirtek belerázkódtak.
EnglishWhen it had gained the defile, it found itself entering a, canyon bright with afternoon sunlight and grown green with scrub and saw. grass.
A mélyúton egy zöld kanyonba jutottak, ahol ragyogó délutáni napfény fürdette a füvet és az alacsony bokrokat.
EnglishThese are the things that defile a man.
EnglishThen the defile branched left and right.
EnglishI do not mean in your temples round which merchants sell the animals to defile the altars, and the butchers after sell the meat that is left over.
Nem a ti templomaitokra gondolok, hol kufárok árulják az oltárra való barmot, utánna a kaszab kiméri a maradék húst.
EnglishAnd she put me through foul degradations, and called up things from Kalu, from Fauvune, from Jeldred, to mock and defile my body.
Aztán mocskos megaláztatásokon vitt keresztül, és különféle lényeket szólított elő Kaluból, Fauvuneból és Jeldredből, hogy csúfolódjanak és meggyalázták a testemet.
EnglishWe shall hurt and defile and tear and rend every ghost that comes through, and we shall send them mad with fear and remorse and self-hatred.
Bántjuk, csúffá tesszük, tépjük, szaggatjuk a kísértetet, akit ide vet a sors, teszünk róla, hogy a félelemtől, a bűntudattól, az önutálattól megtébolyodjon.
EnglishLike everyone else in the company, he went out searching, probing the recesses of the collapsed rock, poking into this nook and cranny, into that crevice and defile.
A csapat többi tagjához hasonlóan részt vett a kutatásban, végigjárta a hasadékokat az omladékban, bekukkantott minden zugba, résbe, nyiladékba.