"to define" translation into Hungarian

EN

"to define" in Hungarian

EN

to define [defined|defined] {verb}

volume_up
In addition, the document defines minimum framework standards to ensure protection against discrimination.
A dokumentum meghatároz továbbá minimális keretnormákat a megkülönböztetés elleni védelem biztosításához.
Cél, ami meghatároz minket...
Defines a value for the control field which can not be exceeded by another value introduced by the user.
Meghatároz a vezérlőelemhez egy olyan határértéket, amelyet nem lehet túllépni a felhasználó által bevitt értékekkel.
The latter is a dialogue that is not defined in law.
Ez utóbbin olyan párbeszédet értek, amelyet a jog maga nem definiál.
The Stability and Growth Pact defines the upper limits for deficits and overall debt.
A Stabilitási és Növekedési Paktum felső határt szab a deficitek és a teljes adósság tekintetében.

Context sentences for "to define" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs he said, and I quote, 'the job of the group is to define a new European dream.'
Ahogyan ő mondta, idézem "A csoport feladata egy új európai álom meghatározása.”
EnglishIt will define a methodology that can be used for the various means of transport.
Meghatározza a valamennyi különböző szállítóeszközhöz felhasználható módszert.
EnglishHere, it is necessary to define clearly what counts as a special circumstance.
Itt egyértelműen meg kellene határozni, hogy mi számít különleges körülménynek.
EnglishShimrod watched a moment, but could not clearly define the nature of the image.
Shimrod egy darabig figyelte, de képtelen volt kinézni, mit ábrázol a készülő kép.
EnglishExactly so, sir, which is why I wish to define an upper limit upon my service.
- Pontosan, felség, amiért is szeretném, ha tisztáznánk szolgálataim időtartamát.
EnglishEach Member State shall define the regions for the purposes of this Directive.
Ennek az irányelvnek az alkalmazásához valamennyi tagállam meghatározza a régiókat.
EnglishWas not his force of will strong enough to define the world in which he lived?
Az ország már régen túlhaladott azon az időszakon, amikor egyetlen ember irányított.
EnglishWho will ultimately define the priorities, and on the basis of which criteria?
Ki fogja végül meghatározni a prioritásokat, és milyen kritériumok alapján?
EnglishAfter clicking on the icon define the points of the polygon by clicking into the slide.
Az ikonra kattintás után a dián tett kattintásokkal adja meg a sokszög pontjait.
EnglishSpecifies the language for which you want to define first and last characters.
Megadja a nyelvet, amelyhez az utolsó és első karaktereket kívánja megadni.
EnglishWe have been able to define convergences and identify some points for discussion.
Sikerült meghatároznunk a konvergenciákat, és néhány megvitatandó kérdést.
EnglishSo we should have some flexibility on the pathways that we can define after 2020.
Rugalmasan kell kezelnünk a 2020 utáni időkre meghatározható folyamatokat.
EnglishUse the symbols shown to define the style for the end of the selected line.
A megjelenő jelek használatával meghatározhatja a kijelölt vonal végének kinézetét.
EnglishClick a position in the grid to define the rotation angle for the hatch lines.
Kattintson a rács egy pontjára a vonalkázás dőlésszögének meghatározásához
EnglishSelect the level(s) that you want to define the formatting options for.
Válassza ki a szintet, amelynek a formázási beállításait meg szeretné határozni.
EnglishFor all that Lisbon matters, it will not define this European election campaign.
Bármilyen sokat számít is Lisszabon, nem fogja átírni ezt az európai választási kampányt.
EnglishThese define clear requirements for the licensing of industrial installations.
Ezek egyértelmű követelményeket állapítanak meg az ipari létesítmények engedélyezésére.
EnglishWe believe that this is important and that it must define our partnership in the future.
Ezt tartjuk fontosnak, és ennek kell a partnerségünket a jövőben meghatároznia.
EnglishChoose a predefined level of privacy, or define your own custom setting:
Válasszon egyet az adatvédelmi szintek közül, vagy adjon meg egy egyéni szintet:
EnglishI define best as competing against the best there is out there and beating them.
Szerintem a legjobb harcban nyomja le a másik jót, így lesz a legjobb.