EN to deflect
volume_up
[deflected|deflected] {verb}

Patrick Redfern was deflected, his feet changed their direction.
Patrick Redfern eltér, lába irányt változtat.
to deflect (also: to bend down, to fold down)
to deflect (also: to craze, to deaden, to fault, to refract)
to deflect (also: to hook, to turn in, to crook)
to deflect (also: to crook)
to deflect
to deflect (also: to fold, to turn in)
to deflect (also: to deviate, to dip, to shear, to sway)
to deflect
to deflect
to deflect
to deflect

Context sentences for "to deflect" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf Biron tries to deflect this juggernaut, I'm afraid he will only get hurt.
Ha Biron megpróbál gátakat állítani a tervem elé, attól tartok, esetleg baja esik.
EnglishThey needed the wise one to reason with her, and deflect her from her course.
Szükségük lett a bölcsre, hogy beszéljen a királynő lelkére, térítse el a szándékától.
EnglishHe didn't bother trying to shout or even using his hand to deflect the pistol barrel.
Sem rá nem kiáltott Norrisra, se kézzel nem térítette el a pisztoly csövét.
EnglishPerhaps she seeks to deflect attention so as to lessen the severity of the beatings.
Talán el akarja magáról terelni a figyelmet, hogy kevesebb verést kapjon.
EnglishTo deflect those interests Buruk has been charged with presenting to the Edur.
Hogy visszaszorítsd az érdekeket, melyeket Buruk tárna az edurok elé
EnglishIt had been decided to deflect the upline a few kilometres to the west.
Úgy határoztak, hogy a felső sávot néhány kilométerrel nyugatabbra viszik.
EnglishHe was trying desperately to deflect her and change the course of the argument.
Michael kétségbeesetten igyekezett megváltoztatni a vita irányát.
EnglishWhy in the name of God hadn't Stuart been clever, why hadn't he known how to deflect Yuri?
De hogy az istenbe nem volt Stuartnak annyi esze, hogy átvágja a cigányt?
EnglishI visit the Van Landels and deflect their endless questions.
Meglátogatom a Van Landel házaspárt, és visszaverem végtelen számú kérdéseiket.
EnglishI will not let such considerations deflect our research, he said firmly.
- Ilyen apróságok miatt nem fogom megfúrni a kutatási programunkat - mondta Hari határozottan.
EnglishThe beast was right on top of him by then, rushing to the attack, and had no chance to deflect the blow.
Addigra a támadó fenevad olyan közel járt hozzá, hogy nem üthette félre a bárdot.
EnglishToo off-balance to deflect the question with a disarming reply.
Túlságosan váratlanul érte a kérdés ahhoz, hogy el tudja hessegetni valami semleges válasszal.
EnglishHis gratitude to her did not deflect him from a choice argument, especially since he had fresh evidence.
Meg kell menteni, elvégre nem olyan, mint ezek a tárgyak itt, a mezőn.
Englishshe asked, again trying to deflect the question.
Lehervaszt? - kérdezte Hilary ismét kitérőleg.
EnglishThe economic crisis must not deflect any of us from meeting the long-term challenge of climate change.
A gazdasági válság egyikünket sem téríthet el az éghajlatváltozás hosszú távú kihívásának kezelésétől.
EnglishMore­over, we have recently fortified them further with steel armor to deflect bombs that might fall on them.
Mi több, nemrégen erősítettük meg őket acélpáncélzattal, hogy legyen, ami eltérítse az esetleges bombákat.
EnglishAllanon brought his cloak up in a sweeping movement, and the bolts appeared to deflect into the stone walls of the chamber.
Allanon széles ívben maga elé rántotta köpenyét, a villámok meggörbültek és eltűntek a kőpadlóban.
EnglishIt may deflect him from psychohistory itself.
- Lehet, hogy ezzel elvonod a pszichohistóriától.
EnglishCable asked with enough compassion to deflect some of the ill will for bringing up the tragedy in the first place.
Közel állt önhöz? kérdezte Cable együtt érzőn, nehogy túlságosan zokon vegyék tőle a tragikus eset megpendítését.
EnglishShe was intent on dealing with recalcitrant poultry and no announcement in a paper, however enigmatic, could deflect her.
Õ most a rakoncában baromfiakkal foglalkozott, és ebből a világ legtalányosabb apróhirdetése sem zökkenthette ki.