"dejected" translation into Hungarian

EN

"dejected" in Hungarian

EN dejected
volume_up
{adjective}

volume_up
bús {adj.}
dejected (also: dumpy, listless, moody, peevish)
And after she did this four or five times, she swam by me with this dejected look on her face.
És miután megpróbálta ezt négyszer-ötször, odaúszott mellém, kedvetlen arckifejezéssel.

Context sentences for "dejected" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShaking his head, dejected, he finished the call, then frowned at his watch.
Fejét kedvetlenül csóválva fejezte be a beszélgetést, és az órájára pillantott.
EnglishHe reached the fence and held the thin, unbreakable wires like any other dejected dreamer.
Közben elérte a kerítést, és ő is bámulni kezdte a hajókat, mint az iménti álmodozók.
EnglishHe was beginning to feel dejected, that he could have been wrong all along.
Kezdett elbizonytalanodni, hogy talán egész idő alatt tévúton járt.
EnglishAnd she would often stop and have this dejected look on her face like, "Are you for real?"
És gyakran megállt, és ezzel a lemondó arckifejezéssel nézett rám, hogy "Ez most komoly?"
EnglishIf he is very dejected looking, you might whisper to him, ‘Listen, Mac.
Ha látod, hogy nagyon lóg az orra, súgd a fülébe, hogy: Hé, Mac.
EnglishThe woman bent her head with resignation, like a dejected dog.
Az asszony alázattal hajtotta le fejét, mint a kutya, amely kész elviselni mindent.
EnglishI was so dejected that I sat down on a nearby bench though I'd been given no invitation to do it.
Ezen annyira elcsüggedtem, hogy le kellett ülnöm egy padra, holott nem kínáltak hellyel.
EnglishI must have looked very dejected for surely I felt that way.
Nagyon lehangoltnak tűnhettem, mert én bizonyosan annak éreztem magamat.
EnglishListen, kid, I don't want to pry, but I hate to see you looking so dejected.
Nem akarok tolakodni, de fáj, ha lehangoltnak lát lak.
EnglishWith a dejected air, the female turned and ran after her pride.
A nőstény szomorú fújtatással megfordult, s csapata után rohant.
EnglishShe was most dejected and I was not sure I should say more.
Olyan szomorúnak látszott, hogy nem is tudtam, mondjak-e többet.
EnglishHer shoulders drooped, but she made no further attempt to move; she was like a dejected, unjustly abused puppy.
Akár holmi boldogtalan kis kutyakölyök, ha erejét meghaladó feladatot kap.
EnglishFinally when she would do nothing but sit there, dejected, and sad, with her head down, crying, I said: `Charlotte, let me go.'
Mikor nem csinált semmit, csak ült roskadtan, szomorúan, lehajtott fejjel, és sírt.
EnglishMael looked as dejected as any creature I've ever seen.
Még sose láttam a Maeléhez foghatóan csüggedt arcot.
EnglishDeville had never seen his boss so dejected.
Deville még soha nem látta a főnökét ilyen levertnek.
EnglishThen Rowan spoke in the most dejected manner.
Aztán Rowan azt mondta, mérhetetlen szomorúsággal:
EnglishWell, Rick, get your dejected head out of your ass.
Attól még kihúzhatná a fejét a seggéből.
EnglishHis face was pale, his expression utterly dejected.
Arca sápadt volt és végtelenül szomorú.
EnglishSome time during that journey the spirits tired of their tricks; and we, dejected and without courage, did not call upon them.
Valamikor az út során a szellemek ráuntak a trükközésre, és mi, amennyire elcsüggedtünk, nem hívtuk őket.
EnglishHe goes up the stairs, a little dejected.
Felmegy a lépcsőn, kissé elveszetten.