"delay" translation into Hungarian

EN

"delay" in Hungarian

EN

delay {noun}

volume_up
This delay is not in keeping with the spirit of solidarity which should govern us.
Ez a késedelem nincs összhangban a szolidaritás bennünket vezető szellemével.
There has been a delay in reforming the shipbuilding industry.
Késedelem tapasztalható a hajógyártó ipar reformjával kapcsolatban.
Despite this 12-day delay, the overall framework will not be affected.
A 12 napos késedelem ellenére nem módosul a művelet időtartama.
If no delay is set, the program will wait for a mouse click before taking a snapshot.
Ha nincs késleltetés van beállítva, akkor a program egy kattintásra fog várni a kép elkészítéséhez.
Automatikus léptetési késleltetés (ms):
Késleltetés a diák között:
He must get Gordon home to bed without further delay.
Minden további halogatás nélkül haza kell vinnie és ágyba dugnia Gordont.
A halogatás épp ezért sajnálatos.
After a delay of one and a half years there is a risk of losing a similar or even greater amount of time if we are not focused on the most fundamental issues.
Másfél évnyi halogatás után azt kockáztatjuk, hogy ugyanennyi vagy még több időt veszítünk, ha nem a legalapvetőbb kérdésekre koncentrálunk.

Synonyms (English) for "delay":

delay

Context sentences for "delay" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt would delay things, Sparhawk, and we need a delay very badly just about now.'
Késleltetnénk a választást, Sparhawk, és most nagyon nagy szükségünk van az időre.
EnglishIt rained so heavily they thought for a while they would have to delay the burning.
Annyira zuhogott, hogy egy darabig attól tartottak, el kell halasztani az égetést.
EnglishA delay in this process would pose a threat to the environment and human health.
A késlekedés ebben a folyamatban veszélyt jelent a környezetre és az emberi egészségre.
EnglishAny delay will open the gates to the plain theft of intellectual property.
Minden késlekedés azt eredményezi, hogy folytatódik a szellemi tulajdon lopása.
EnglishThe Commission shall be informed without delay of the tenders submitted.
(2) A Bizottságot haladéktalanul tájékoztatni kell a benyújtott pályázatokról.
EnglishWe must bear in mind that any delay here will harm our innocent fellow men.
Ne feledjük, hogy mindennemű késlekedés ártatlan polgártársaink kárára válik.
EnglishAny delay would create problems for farmers throughout the Member States.
Az esetleges késlekedés a tagállam valamennyi gazdája számára problémákat okozna.
EnglishAfter suitable and imposing delay, Anthony was taken to the suite in question.
Illő és hatásos váratás után Anthonyt felvezették a kérdéses lakosztályba.
EnglishDuke Claractus arrived without delay, along with Sir Wittes and Sir Agwyd.
Claractus herceg hamarosan meg is érkezett, oldalán Sir Wittesszel és Sir Agwyddel.
English(EL) Mr President, I apologise for the delay, but I have just arrived in Parliament.
(EL) Tisztelt elnök úr! Elnézést a késésért, de csak most érkeztem meg a Parlamentbe.
EnglishThe second defect is that the grace period of five years creates rather a long delay.
A második hiányosság, hogy az ötéves haladék elég hosszú késedelemhez vezet.
English'We have a defensible position, a parity of weapons and a certain delay working for us.'
A pozíciónk jól védhető, kitűnő fegyvereink vannak, és az idő is nekünk dolgozik.
EnglishThe Party theoretician knew he was strong enough; there was no point in further delay.
A párt ideológusa tudta, hogy elég erőős; nem volt értelme tovább késlekedni.
EnglishNot only would that delay him in something he must do , but it would also be dangerous.
Nem csak azért, mert túl sokat kellene késlekednie, hanem mert veszélyes is volna.
EnglishCops get very hostile when there is a delay in calling them after a murder.
A hekusok nagyon rossz néven veszik, ha késlekedve hívjuk őket gyilkossági esetekhez.
EnglishDeposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (
A betétbiztosítási rendszerek a fedezeti szint és a kifizetési határidő vonatkozásában (
EnglishWithout delay, so he might just still be alive when Halaster gets there.
Minél gyorsabban, hogy még életben találja az Öreg Mágust - ezzel felkacagott.
EnglishIt has been announced for this year, and so this would not mean too much of a delay.
Ezt erre az évre harangozták be, így nem jelent túlzottan nagy késedelmet.
EnglishI will bring you a cup of coffee here so that there will be no delay in starting.
Hozok be magának egy csésze kávét, hogy minél hamarabb elindulhassunk.
EnglishWe sent our names up to the Jorgensens and, after some delay, were told to go up.
Fölküldtük a névjegyünket Jorgensenéknek, aztán némi késéssel leszóltak, hogy fölmehetünk.