"to delete" translation into Hungarian

EN

"to delete" in Hungarian

EN to delete
volume_up
[deleted|deleted] {verb}

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.
Rekordokat szúr be, töröl, szerkeszt és szervez az irodalomjegyzék-adatbázisban.
If you delete an e-mail certificate, your will no longer be able to send encrypted e-mail to those people.
Ha egy e-mail tanúsítványt töröl, többé nem tud kódolt levelet küldeni az illetőnek.
to delete

Context sentences for "to delete" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTherefore, my preference is to improve the existing text rather than delete it.
Ezért én inkább a meglévő szöveg javítása mellett vagyok, elhagyni nem szeretném.
EnglishUnable to delete messages in folder %S because it is in use by some other operation.
Nem lehet üzeneteket törölni a(z) %S mappából, mert egy másik művelet használja.
EnglishBy pressing this button you can delete the actual view, which you have added before.
A gomb megnyomásakor az aktuális nézet törlődik (amelyet éppen most hozott létre).
EnglishTherefore I have retabled an amendment to delete it from the final package.
Ezért újra előterjesztettem egy módosítást a végleges csomagból való törlésére.
EnglishYou should not change or delete these files unless you know what you are doing.
Csak akkor törölje vagy módosítsa az ilyen fájlokat, ha tudja, milyen célt szolgálnak!
EnglishDelete selected breakpointDeletes the selected breakpoint in the breakpoints list.
A kijelölt töréspont törléseEltávolítja a kijelölt töréspontot a listából.
EnglishDelete all outdated allocations for the resource represented by this account.
Az azonosítóhoz tartozó összes, már nem szükséges lefoglalt erőforrás felszabadítása.
EnglishArticle 22a: I would also have liked to delete the much-criticised Article 22a.
22a. cikk: én is örültem volna, ha a sokat bírált 22a. cikket töröljük.
EnglishClick this button to delete the selected search engine from the list.
Kattintson erre a gombra a kijelölt keresőszolgáltatás listából való törléséhez.
EnglishAre you sure you want to delete the task named %1 and its entire history?
Biztosan törölni szeretné a(z) "%1" nevű feladatot az előzményeivel együtt?
EnglishAre you sure you want to delete the empty folder %1 and all its subfolders?
Biztosan törölni szeretné a(z) %1 nevű üres mappát az almappáival együtt?
EnglishAre you sure you want to delete the selected cards and mailing lists?
Biztos benne, hogy törölni akarja a kijelölt névjegykártyákat és levelezőlistákat?
EnglishCheck to be prompted for confirmation each time you delete an alarm.
Ha ez be van jelölve, akkor a figyelmeztetések törlését mindig meg kell erősíteni.
EnglishMaybe I'll just call the three authors and ask them to delete those parts.
Felhívom mindhárom pasast, és megkérem őket, hogy lehetőleg húzzák ki azt a néhány sort.
EnglishDelete the selected function.All connections using this function are also removed.
Törli a kijelölt függvényt.A program eltávolítja a függvényt használó összes kapcsolatot is.
EnglishThat's no problem, as most of you know, because I can just delete that dot.
Nem probléma, mivel, ahogyan a legtöbben tudják, egyszerűen ki tudom azt a pontot törölni.
EnglishTo delete a bookmark, select it in the list, and then click Delete.
Könyvjelző törléséhez válassza ki azt a listából, majd kattintson a Törlés gombra.
EnglishCannot delete stencil set because there are still stencils in use.
A rajzsabloncsoportot nem lehet törölni, mert néhány sablon még használatban van.
EnglishAll the original parts of the text that some groups wanted to delete remained in.
A szöveg minden olyan eredeti része megmaradt, amelyeket néhány képviselőcsoport törölni akart.
EnglishReducing the number of rows or columns will delete table cells and their contents.
A sorok vagy oszlopok számának csökkentése törölni fogja a táblázat celláit és azok tartalmát.