EN

delicate {adjective}

volume_up
The needs of security and freedom are in a delicate balance.
A biztonság és a szabadság követelményei kényes egyensúlyban vannak egymással.
This is a delicate matter, not least in terms of agriculture and fisheries issues.
Ez kényes kérdés, nem utolsósorban a mezőgazdasági és halászati ügyek szempontjából.
That is a delicate issue, which it will certainly be worth discussing.
Ez egy olyan nagyon kényes kérdés, amit minden bizonnyal érdemes megvitatni.
A very delicate blade devised for very delicate work.
Nagyon finom munkára való nagyon finom penge.
The delicate instruments shook slightly, as if held in trembling hands.
A finom műszerek úgy mozogtak, mintha remegő kézzel fogná őket.
There were no more delicate sonic deceptions, no tasteful taunts.
Szó sem volt már finom hangmegtévesztésről, ízléses szópárbajról.
She looked delicate as a diamond can look delicate when preyed upon by the light.
Törékeny volt, mint a gyémánt, amikor lecsap rá a fény.
Flowers glimmered in the dark, white and delicate and beautiful.
Fehér, törékeny, szépséges virágok derengtek a sötétben.
But the state of Mrs Comstocks lungs was now something more than delicate.
A törékeny szó azonban már kevésnek bizonyult Mrs. Comstock tüdejének leírására.
Complicated, delicate, they required perfect care and cultivation.
Bonyolult, érzékeny lények gondozásuk, ápolásuk teljes odaadást igényel.
A second delicate point concerns the financial services market.
A második érzékeny pont a pénzügyi szolgáltatások piacára vonatkozik.
As is often the case, this involves a very delicate balance.
Gyakori dolog, hogy igen érzékeny egyensúly megteremtéséről van szó.
And she was afraid to be good, for her delicate flesh could not bear pain.
És félt attól, hogy jó legyen, mert gyenge teste irtózott a fájdalomtól.
Charlie: She's like this pure, delicate flower, I Just wanted to protect her.
Olyan volt, mint egy ártatlan, gyenge virágszál, és én csak meg akartam őt védni.
Julilla had one son already, but he was a delicate, timorous, slack-twisted fellow and could be disregarded.
Julillának már volt ugyan egy fia, de félénk, gyenge képességű fiúcska, akitől nem kellett félni.
The texture dissolved on the tongue, delicate and appetizing.
Szétolvadt a nyelvén, ízletes és étvágygerjesztő volt.
I don't believe that IVe ever had meat with quite so delicate a flavor.
Nem hiszem, hogy valaha is ettem ilyen ízletes ételt.
Ja, nagyon ízletes.
His sister was less delicate, and directed her eyes towards Mr. Darcy with a very expressive smile.
Nővére nem volt ilyen tapintatos, és sokatmondó mosollyal pillantott Darcyra.
Poirot murmured, Alas, we do not live in a delicate age.
- Sajnos dörmögte Poirot -, nem valami tapintatos korban élünk...
Ehhez nem vagyok elég tapintatos.
He was in magnificent condition, but his skin still showed delicate silver seams in a network from neck to ankles.
Remek erőnlétben volt, bőrét mégis halvány ezüstbarázdák hálózták be a nyakától a bokájáig.
Emotion ground the delicate fibers of her throat.
Indulatok rángatták a lány pompás torkát.
delicate (also: effeminate, flabby)

Context sentences for "delicate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIts delicate blossoms shivered in clusters, its great twining arms white as bone.
Finom virágai fürtökben borzongtak, vastag csápjai fehérek voltak, akár a csont.
EnglishFairy stuff is delicate; who knows how much has been replaced with human dross?
A tündér finom anyagból van; ki tudja, mennyi változott át emberi iszappá belőled?
EnglishIt was a delicate business, getting to his feet and finding a place to stand.
Fel akart állni, de nem sok olyan helyet talált, ahol megvethette volna a lábát.
EnglishMillicent Pebmarsh felt the small china clock with delicate probing fingertips.
Millicent Pebmarsh finoman érző ujjai körbejártak a porcelánórán, azután megálltak.
EnglishI stuck to it that too much P.T. was bad for some girls - the more delicate girls.
Azt mondtam, hogy sok lánynak, a gyengébbeknek, nem tesz jót ez a sok testnevelés.
EnglishCharlie: She's like this pure, delicate flower, I Just wanted to protect her.
Olyan volt, mint egy ártatlan, gyenge virágszál, és én csak meg akartam őt védni.
EnglishShe crept up and stood beside him and studied his delicate face-yes, a beauty.
Megállt mellette, és tanulmányozni kezdte a fiatal arcot igen, valódi szépség.
EnglishOnce again Battle did his conjuring trick and produced the long, delicate stiletto.
Battle újra eljátszotta bűvészmutatványát, és előhúzta a hosszú, keskeny tőrt.
EnglishBut the state of Mrs Comstocks lungs was now something more than delicate.
A törékeny szó azonban már kevésnek bizonyult Mrs. Comstock tüdejének leírására.
EnglishMisery's eyes, that gorgeously delicate shade of cornflower blue, had fluttered open.
Tortúra szeme, ez a csodálatosan gyengéd, búzavirágkék szempár, lassan kinyílt.
EnglishThis is a delicate matter, not least in terms of agriculture and fisheries issues.
Ez kényes kérdés, nem utolsósorban a mezőgazdasági és halászati ügyek szempontjából.
EnglishThe proposed amendments, however, could negatively affect this delicate balance.
A javasolt módosítások azonban negatívan befolyásolhatják ezt a kifinomult egyensúlyt.
EnglishDays passed, and weeks, with King Casmir playing a most delicate and cautious game.
Teltek a napok, hónapok, és Casmir király folytatta finom és óvatos játékát.
EnglishA vulgar moneymaker has, perhaps, a secret appreciation of some delicate work of art.
Egy közönséges pénzhajhász esetleg valamilyen művészetért rajonghat titokban.
EnglishBut listen, I have to ask you a question that might... put you in a delicate position.
De figyelj, meg kell kérdeznem valamit, ami nem biztos, hogy jól fog esni neked...
EnglishIt took time and devotion, painstaking kindness and delicate reassurance.
Odaadóan, az idejét nem kímélve, végtelenül kedvesen és bátorítóan bánt velük.
EnglishThe eyes were mascara'ed, the lips a delicate coral, the cheeks dusted with powder.
Szemhéja sötétre mázolva, a szája halovány korallszínre, arca kipúderezve.
EnglishTommy took a delicate sniff at the packet and replied with energy: No, indeed.
Tommy óvatosan megszagolta a csomagocskát, és határozottan kijelentette:
EnglishI rose and I went to her, and I gathered her small, delicate limbs in my arms.
Felpattantam, odaugrottam hozzá, és karjaimba kaptam törékeny kis testét.
EnglishSuch delicate clothes these were, hand sewn, dusty, like the clothes of a ghost.
Micsoda különös ruhája volt, kézzel varrott, poros, mint egy kísérteté.

Synonyms (English) for "delicate":

delicate
delicately