"delight" translation into Hungarian

EN

"delight" in Hungarian

EN delight
volume_up
{noun}

delight (also: felicity, gladness, gratification, joy)
volume_up
öröm {noun}
Now I can feel a sensation of delight and beauty if I look at that eye.
Érzékelek egy bizonyos öröm- és szépségérzést, ha erre a szemre nézek.
Yet El knew she'd seen that look of delight, and her heart lifted.
El úgy érezte, hogy látta az öröm pillanatnyi felvillanását és szíve dobolni kezdett.
What a delight to see it on parade this morning!
Milyen öröm látni ma reggel az ezred élén!
delight (also: amusement, bang, blast, enjoyment)
It was an absolute delight to rise up and order him out of the room.
Mekkora élvezet volt fölkelni, és kiparancsolni a szobából!
ÉLVEZET NÉZNI EZT A KÉT BOLONDOT!
The laughter was crazed like the eyes of the being, full of mad and uncaring delight.
Ugyanolyan eszelős volt a nevetése, mint a tekintete, amelyből sütött a nemtörődöm, háborodott élvezet.
It was a delight to command such things, he thought when he had finished.
Micsoda gyönyörűség ilyen mutatványokat produkálni, gondolta, mikor befejezte.
He had a dawning sense of how much delight awaited him.
Csak most kezdte felfogni, mennyi gyönyörűség vár rá itt.
Keep thy beauty under a shade - O Dispenser of Delights,' and he was gone.
Tartsd véka alatt szépségedet, oh, gyönyörűség osztogatója! - és ezzel elvágtatott.

Context sentences for "delight" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo my surprise and delight, she has a private room with her own window and bath.
Meglepetésemre és örömömre egyágyas szobában van, saját ablakkal és fürdőszobával.
Englishthe other exclaimed excitedly, laughing in delight.
Tudtam, hogy mellém állsz! kiáltotta felindultan a másik, és boldogan nevetett.
EnglishThe spirit seemed at first to delight in this as it had in the cacophonous band.
A szellem ezt ugyanolyan elbűvölt örömmel fogadta, mint a kakofón együttest.
EnglishOh, you really are a delight, declared Barbara, slipping her arm through his.
Jaj, maga tényleg egy csuda pofa - közölte Barbara, és határozottan belekarolt.
EnglishTurjan was intoxicated with delight when he brought her wet and perfect from the vat.
Turján megrészegült az örömtől, amikor nedvesen és tökéletesen kiemelte a kádból.
EnglishReynolds anticipated Miss Darcy's delight, when she should enter the room.
Mrs. Reynolds előre elképzelte, mennyire fog örülni Miss Darcy, ha meglátja a szobát.
EnglishIthrythra took great delight in thumping the coughing Duilya solidly in the back.
Ithrythra mélységes megelégedést érzett, amikor hallotta Duilya köhögését.
EnglishThat's why I valued Evangeline's collection, because I delight in the special thing.
Ezért értékeltem annyira Evangeline gyűjteményét, mert felüdítenek a különös dolgok.
EnglishShe gave a little unrestrained cry of delight, clutching his neck as he scooped her up.
Rowan kéjes sikkantással kapta át a férje nyakát, amikor Michael fölnyalábolta.
EnglishMolly gave a small cry of delight, and even the Lady Amalthea moved a step nearer.
Molly örömében halkan felsikoltott, és még Amalthea úrnő is egy lépéssel közelebb jött.
EnglishElizabeth, at work in the opposite corner, saw it all with great delight.
Elizabeth a szoba másik sarkában kézimunkázott, s örömmel figyelte mindezt.
Englishshe said, an expression of delight on her face, a rare sight indeed.
Látjátok? kérdezte a boldogságtól sugárzó arccal, pedig ez nála ritkaságnak számított.
EnglishDid he stand outside the burning house and listen with delight to their screams?
Az égő házon kívül állt, és élvezettel hallgatta volna üvöltésüket?
EnglishThe collective gasp among the trainees was a mixture of disbelief and delight.
A növendékek felsóhajtottak; néhányan kétkedésüknek adva kifejezést, mások megkönnyebbülten.
EnglishElizabeth honestly and heartily expressed her delight in the prospect of their relationship.
Elizabeth őszinte és meleg szavakkal mondta el, mennyire örül, hogy rokonok lesznek.
EnglishIn any other circumstances she would have taken some delight in their discomfiture.
Más körülmények között Lori kaján örömmel figyelte volna, milyen kellemetlenül érzik magukat.
EnglishHe pulled it off ... and for a moment he forgot everything else in wonder and delight.
S amint ott állt előtte a kocsi, ámulata és gyönyörűsége minden egyebet elfeledtetett vele.
EnglishThou canst not choose Freedom and go in bondage to the delight of life.'
Ha a szabadulást választottam, akkor nem lehetek az esendő élet rabja.
EnglishTherefore I see this woman with delight, being assured that the vision comes from Thee.
Ezért látom örömmel e nőt, biztosan tudván, hogy Tőled jön a látomás.
EnglishWell, Darrigo said in delight, if the lad ain't the very shinin' image of his old uncle, indeed!
- Hát, - mondta Darrigo boldogan - az ifjú nem éppen a nagyapja kiköpött mása!