"delineated" translation into Hungarian

EN

"delineated" in Hungarian

EN delineated
volume_up
{adjective}

delineated
volume_up
ábrázolt {adj.}

Synonyms (English) for "delineated":

delineated

Context sentences for "delineated" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFate delineated boundaries; choice established details.
A sors csak a kereteket szabja meg, de a választásaink alakítják a részleteket.
Englishdelineated by the marriage of sea and sky, as if she had never before encountered a sight to match it.
Úgy nézte, mintha soha annak előtte nem látott volna ehhez foghatót.
EnglishDeeply delineated grooves formed an incomplete box around the writing, the base and side lines visible.
Az írás körül vésett indák alkottak tökéletlen keretet, de csak az alsó és a felső vonalak látszottak.
EnglishI have a very carefully delineated lifestyle.
Nagyon pontosan körvonalazható életstílusom van.
EnglishTo Luhalcx he said: Put your proposal in the form of a written protocol, with your guarantees delineated in bold black ink.
- Foglalja írásba ajánlatát az írott protokoll szabályai szerint, a biztosítékokat fekete tintával, vastagon kihúzva!
EnglishSometimes 'profiling' can be necessary, but such cases must be clearly delineated and protected against abuse.
A "profilalkotás” néha szükséges lehet, de az ilyen eseteket egyértelműen körvonalazni kell, és meg kell óvni a visszaéléssel szemben.
EnglishFrom his wallet he brought a small box carved from a single block of red cinnabar and tossed the contents toward the delineated square.
Erszényéből elővett egyetlen darab cinóberből faragott dobozkát, és tartalmát beleöntötte a földre rajzolt négyzetbe.
EnglishThe Treaty of Lisbon weakened the role of the Presidency, but this role has not yet been fully delineated, and now is the last chance to do so.
A Lisszaboni Szerződés csökkentette az elnökség szerepét, de ez a szerep még nem körvonalazódott teljesen, és erre most van az utolsó lehetőség.
EnglishSEZs are specifically delineated duty free enclaves and considered by the EXIM-policy 02-07 as foreign territory for the purpose of trade operations, duties and taxes.
A KGÖ-k különlegesen körülhatárolt vámszabad területek, amelyek az EXIM-politika 02-07. szerint kereskedelmi műveletek, vámok és adók szempontjából külföldi területnek tekintendők.