"delirious" translation into Hungarian

EN

"delirious" in Hungarian

EN delirious
volume_up
{adjective}

I'm probably delirious, but it just makes me feel so fine.
Lehet, hogy eszelős vagyok, de olyan jó érzés.
He was delirious and rotting, but occasionally his primitive mind emerged from the burning nightmare of survival into something resembling sanity.
Eszelős volt, és begolyózott, de primitív értelme néha felbukkant a túlélés égető lidércnyomásából valami józanságfélébe.
Ah, what a delirious pleasure it had been to read about Armand in Lestat's pages, wondering all the while if Lestat's stinging insults and worshipful analyses had put Armand himself into a rage.
Ó, micsoda eszelős kéj volt Armand-ról olvasni Lestat lapjain, azon tépelődve, haragra gerjesztették-e Lestat goromba sértegetései és bálványozó elemzései?
delirious (also: ablaze, excited, fazed, hectic)
delirious

Synonyms (English) for "delirious":

delirious

Context sentences for "delirious" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe might have stopped this, but she is delirious and now adds to the problem!
Õ talán megállíthatta volna, de magánkívül van, és ez csak ront a helyzeten.
EnglishOwen had no idea what the man was talking about; likely he was delirious.
Owennek fogalma sem volt róla, hogy miről beszél ez az ember; valószínűleg delirál.
EnglishI was delirious, but when I reached the door, I knew that I didn't have to go down.
Lázban égtem, ámde az ajtóhoz érve már tudtam, hogy nem kell lemennem.
EnglishHorsefly was hopping around the outside of the ring, delirious.
Horsefly izgalmában ugrándozni kezdett a szorító előtt, és harsányan buzdította a fiát.
EnglishThis, by itself, should induce an almost delirious euphoria.”
Ez már magában eufórikus örömöt kellene, hogy ébresszen benned!
EnglishFeverish, sometimes delirious, he had traveled no more than a few hundred miles a day.
Belázasodott, néha önkívületbe is esett, miközben napi alig párszáz mérföldes szakaszokban megtette az utat.
EnglishHigh overhead, Roger, with a sense of delirious abandonment, leaned all his weight on the lever.
Magasan fölöttük, az eszméletlenség féktelenségében Roger teljes súlyával az emelőrúdra nehezedett.
EnglishHe could feel his own eyes shining with - stinging with - the delirious expectation of a miraculous reunion.
Joe érezte, ahogy a szemében fellobban, ott izzik a vágy - a vágy a csodába illő találkozásra.
EnglishMore, a secret part of him found it too delirious to dwell upon.
Ezenkívül túl ködösnek és lázálomszerűnek találta.
EnglishWhenever I dress up for an event at home, he's delirious.'
Lázba jön, ha otthon kiöltözök valamilyen eseményhez.
EnglishDelirious, I kicked the snow from the ground between the boulders, adding it to the drift outside the shelter.
Kábán rugdostam félre a havat a sziklák közötti talajról, amivel fokoztam a kint kavargó hó mennyiségét.
English`You were patched and delirious, but you space-jaunted.
Félholt voltál, alig eszméleten, de űrjauntoltál!
EnglishI was fast becoming delirious and totally unreasonable.
Hamarosan hagymázos esztelenség lett úrrá rajtam.
EnglishDelirious, he nonetheless felt mystified about.
Kábultsága ellenére valami sejtés motoszkált az agyában
EnglishAnd from what my guards tell me, you must be delirious.
Különben is, az őrök szerint maga félrebeszél.
EnglishHe appeared indifferent to Toshio's calls as he neared the island where his comrades lay beached and delirious.
Ügyet sem vetett Toshio kiáltásaira, csak sietett a sziget felé, ahol társai hevertek partra vetve, félájultan.
EnglishA delirious joy lighted up the distorted face.
Görcsösen eltorzult arcán bágyadt öröm jelent meg.
EnglishAll that food and home-brewed ale had almost taken him over the line from delirious happiness to utter misery.
a mindenféle finomság meg a házi főzésű sör majdnem átbillentette a felhőtlen boldogságból az éktelen rosszullétbe.
EnglishDelirious, I took a long time to realize that the gray swirling around me was vapor thrown up from the cascading stream.
Kábultságomban hosszú időbe telt, amíg rájöttem, hogy a szürke örvénylés körülöttem a lezúduló víz párája.
English(IT) Mr President, Europe, too, has noticed that the Italian opposition has become delirious, imagining things that do not exist.
(IT) Európa is észrevette, hogy az olaszországi ellenzék félrebeszél, nem létező dolgokról képzelődik.