"to deliver" translation into Hungarian

EN

"to deliver" in Hungarian

EN

to deliver [delivered|delivered] {verb}

volume_up
to deliver
volume_up
hoz {vb} (ítéletet)
My assistant will deliver any amount you demand!
A titkárom annyit hoz, amennyit ,csak követelnek!
While the change of tone is important, it does not of course in itself deliver concrete outcomes.
Miközben a hangnemváltás fontos, önmagában azonban természetesen nem hoz konkrét eredményeket.
A butcher's boy delivers a bucket of meat scraps to my place daily.
A hentes inasa rendszeres húsmaradékot hoz nekem.
I thought you said that this porter delivered some sides of meat.'
Mintha azt mondtad volna, hogy a hordár húst szállít nekik.
Olajfúró berendezéseket szállít.
[ SLURPING ] This McDonald's delivers for free.
Ez a McDonald's ingyen házhoz szállít.
to deliver
volume_up
mond {vb} (beszédet)
The committee shall deliver opinions on the following points:
A munkabizottság a következő pontokról mond véleményt:
I was to keep this in secrecy and security and to deliver it only to Carmichael himself, or to a messenger who should repeat certain words.
Nekem kellett megőriznem titokban és biztonságban és csak neki, Carmichaelnek adni, vagy pedig egy küldöttjének, aki bizonyos jelszót mond.
The Committee shall deliver its opinion on the drafts within a time limit which the chairman may fix according to the urgency of the questions under consideration.
A bizottság a tervezetről véleményt mond egy, az elnök által a vizsgált kérdés sürgősségére tekintettel megállapítható határidőn belül.
Átad egy üzenetet - közölte John.
to deliver (also: to hand)
He's going to say he's delivering flowers.
Azt mondja majd, virágot kézbesít.
The Lord hath delivered me from every evil work and will preserve me unto his heavenly kingdom.
Az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselvetéstől és átment mennyei országába.
to deliver
volume_up
tart {vb} (előadást)
It was prevented from unloading in Durban, but there are reports of it heading to Angola to deliver those weapons to be used to harm the people of Zimbabwe.
Megakadályozták a kirakodását Durbanban, de a jelentések szerint Angola felé tart, hogy eljuttassa azokat a fegyvereket, hogy azokkal ártsanak a zimbabwei népnek.

Context sentences for "to deliver" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is therefore much tougher to deliver but, at the same time, we need to do it.
Ezért sokkal nehezebb eredményeket elérni, de mindenképpen sikerrel kell járnunk.
EnglishBut it is equally important that we should deliver promises of a recovery plan.
De egyformán fontos, hogy teljesíteni tudjuk a gazdaságélénkítési terv ígéreteit.
EnglishI'll be ready to deliver in two weeks, and that means I'll have to disappear.
Két hét múlva már tudok szállítani, és ez azt jelenti, hogy akkor el kell tűnnöm.
English'For half the money I believe I could put you in a way how to deliver yourself.'
Azt hiszem, én a feléért tudnám a módját, hogyan szabadítsa ki saját magát.
EnglishThe European Investment Bank needs to deliver more, better, faster results.
Az Európai Beruházási Banknak több, jobb és gyorsabb eredményt kell produkálnia.
EnglishIn these difficult times we have been able to deliver very good results together.
Ezekben a nehéz időkben sikerült kiváló eredményeket megvalósítanunk együtt.
EnglishBefore Jilly could wind up to deliver a solid kick, Dylan body-checked the scientist.
Mielőtt Jilly bármit tehetett volna, Dylan egy ugrással földre terítette tudóst.
EnglishCharlie's stepfather is a mobster and he sent us here to deliver a package.
Charlie mostohaapja egy gengszter, és ő küldött, hogy leszállítsunk egy csomagot.
EnglishDiplomacy is good, but diplomacy of itself will not deliver all the answers.
A diplomácia jó dolog, de önmagában nem fogja megadni az összes szükséges választ.
EnglishHe liked it clean and fast, which was precisely how Bennett liked to deliver it.
Gyorsan és érthetően szerette a dolgokat, pontosan úgy, ahogy Bennett is.
EnglishWithout growth, we will not be able to deliver to our citizens what they expect.
Növekedés nélkül nem leszünk képesek végrehajtani azt, amit polgáraink elvárnak tőlünk.
EnglishI would like to say to Mr Barroso that now is the time for him to deliver.
Annyit szeretnék mondani Barroso úrnak, hogy most van itt az idő a cselekvésre.
EnglishMy message to the Greek people is that if the government acts, Europe will deliver.
A görög népnek azt üzenem, ha a kormány cselekszik, akkor Európa lépni fog.
EnglishI began to wonder how soon I should be able to deliver Poirot's invitation.
Kezdtem törni a fejem, hogy ugyan mikor leszek majd képes átadni Poirot meghívását.
EnglishMirt used his free hand, candle and all, to deliver a punch to where the wound must be.
Mirt a szabad, gyertyát tartó kezével beleöklözött a gyilkos sebesült karjába.
EnglishHe do other things, too, yes, but when man need bullet, Strokov deliver bullet, yes?
Más dolgokat is csinál, de mikor valakinek golyó kell, Sztrokov célba juttatja, igen?
EnglishThese have one design: and their strength and power they shall deliver to the beast.
Egyetértenek a vadállattal, erejüket és hatalmukat átengedik a vadállatnak.
EnglishAs it turned out, he got to deliver neither of these carefully crafted phrases.
- De mint kiderült, egyik gondosan kimunkált mondatra sem volt szüksége.
EnglishA clear target has been set by the European Council to deliver by June 2011.
Az Európai Tanács egyértelmű célt tűzött ki ennek 2011-ig való elérésére vonatkozóan.
EnglishIndeed, if we want to deliver, we need instruments, and that puts us in a dilemma.
Ha mi valóban meg akarjuk érinteni a polgárokat, akkor ehhez eszközökre van szükségünk.