EN deliverance
volume_up
{noun}

deliverance (also: acquittal, dispensation, release, relief)
deliverance (also: award, doom, judgement, judgment)
deliverance (also: birth, childbearing, childbirth, delivery)
deliverance (also: conveyance, delivery, pass, rendition)
deliverance (also: cut, cutting, extenuation)
deliverance (also: order, regulation, resolution, resolve)
deliverance
deliverance (also: liberation, rescue)
deliverance

Synonyms (English) for "deliverance":

deliverance

Context sentences for "deliverance" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must assemble an army of gpodly knights and march on an expedition of deliverance!
Össze kell gyűjtenünk egy bátor lovagokból álló hadsereget és azonnal elindulni a Grálért!
EnglishHis zeal for my deliverance has abundantly disproved it, besides which I never believed it.
- Ugyan, csak nem hiszed, hogy hitelt adok ezeknek a locsogásoknak?
EnglishNeither he nor Ding thanked God for a deliverance that they might not have deserved in any case.
Sem ő, sem Chavez nem köszönték meg Istennek a szabadulást, amit talán meg sem érdemelnének.
EnglishHe was dazed and silent; but his prayers for deliverance were no more.
Kábán hallgatott, de már nem imádkozott szabadulásért.
EnglishHe pretended to have a buck-toothed overbite and crossed his eyes to try to give the role more of a Deliverance edge.
Elvis előretolta felső fogsorát és bandzsított, hogy hitelesebbé tegye a figurát.
EnglishBut others were racked, not accepting deliverance, that they might find a better resurrection.
Némelyek kínpadra jutottak, de nem fogadták el a szabadságot, csak hogy dicsőségesebb feltámadásban részesüljenek.
EnglishWell, I need to remind you of a little movie called Deliverance.
Talán emlékeztetnem a "Deliverance" c. filmre.
Englishsir,' said I, 'but then that must be such a deliverance as, if I should be taken again, would cost me my life.'
Jaj, uram mondtam , akkor ez olyan szabadulás lesz, hogy ha újra megfognak, az életembe kerül.
English'Kneel and pray to our God for deliverance!'
Térdelj le, és könyörögj kegyelemért istenünkhöz!
EnglishThis was my deliverance if I could but survive.
Ez lesz az én szabadulásom, csak éljem túl!
EnglishIn the case of Orestes, for example, there is the madness which led to his capture, and his deliverance by means of the purificatory rite.
Sok szó ilyen új képzésnek látszik, mikor például a költő a szarvakat ágaknak, a papot pedig könyörgőnek nevezi.
English. . singing the Hymn of Deliverance?
...a megváltás himnuszát énekelve?
EnglishTherefore in regard of our deliverance past, and our danger present, and to come, let us look up to God, and every man reform his own ways.
jelen és jövő veszélyeire gondolva forduljunk Istenhez, emeljük hozzá szívünket, és igazítsuk meg útjainkat mindnyájan.
EnglishNow I seemed landed in a safe harbour, after the stormy voyage of life past was at an end, and I began to be thankful for my deliverance.
Most azonban úgy látszott még, hogy révbe érkeztem elmúlt életem viharos utazása után, és kezdtem hálát adni megszabadulásomért.
EnglishWhen he grinned, displaying all six of his remaining teeth, he looked like an extra from the film version of James Dickey's Deliverance.
Ha vigyorgott, feltárult mind a hat megmaradt foga, úgy festett, mint egy statiszta James Dickey Megváltás-ának filmváltozatából.
EnglishCertain is our deliverance!
EnglishThe Hymn of Deliverance.
EnglishThe World According to Bensenhaver, which was Garp's deliverance from the same insanity, resided in New York, where John Wolf read it over and over again.
A Bensenhaver szerint a világ, amely Garppal tette ugyanezt, New Yorkba került, és John Wolf olvasta el, többször egymás után.
EnglishCertainly the circumstance of the deliverance, as well as the terrible enemy we were delivered from, called upon the whole nation for it.
Kétségtelen, hogy mind megszabadíttatásunk körülményei, mind pedig az iszonyatos ellenség, amelytől megszabadultunk, az egész nemzetet ily hálaadásra kötelezte.
EnglishWith proposals to increasingly narrow cohesion policy and focus upon results-based deliverance, I feel the level of corrections will increase.
Úgy vélem, hogy egy szűkülő terű kohéziós politikára irányuló javaslatokkal és az eredmény-alapú teljesítésre való koncentrálással a korrekciós szintek csak növekedni fognak.