"delivery" translation into Hungarian

EN

"delivery" in Hungarian

EN delivery
volume_up
{noun}

'Home Delivery' this is probably the only story in the book which was written to order.
"OTTHONI SZÜLÉS" - Valószínűleg ez a kötet egyetlen, megrendelésre íródott novellája.
She needed that long to get her strength back after such a hard delivery.
Ennyi kellett, hogy megerősödjön a nehéz szülés után.
A vajúdás és a szülés volt a legkellemesebb része.
delivery (also: conveyance, deliverance, pass, rendition)
Any lack of conformity becoming apparent within six months of delivery will be presumed to have existed at the time of delivery, unless:
Vélelmezni kell, hogy a fogyasztási cikk átadásától számított hat hónapon belül megnyilvánult hiba már az átadás időpontjában létezett, kivéve ha:
delivery (also: execution, reading)
delivery (also: service)
The real problem was not the lack of labels but the lack of delivery.
A valódi probléma nem a címkék hiányossága, hanem a kézbesítés hiányossága volt.

Context sentences for "delivery" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is the most effiicient, pleasure-delivery system... ever devised by nature.
Ez a leghatásosabb, öröm-átvivő rendszer... amit a természet valaha szerkesztett.
EnglishSo it speaks about the appetite and quest for delivery, and I am happy to see that.
Tehát ez a bevezetés iránti éhséget vagy vágyat mutatja, és ezt örömmel látom.
EnglishI remember being bothered because the pharmacist said the delivery boy had gone home.
Emlékszem, hogy megzavartak, mert a patikus telefonált, hogy hazament a kifutófiú.
EnglishA mimic's voice, a deadpan way of telling a story, deadpan delivery of a punch line.
Elváltoztatott hangon, fapofával mesél egy sztorit, fapofával hozza a poént.
EnglishAs many in this Chamber have said already today, it is actions and delivery that count.
Mint itt a Házban ma már sokan elmondták, a tettek és az eredmények számítanak.
EnglishAnd you have refining and delivery of that crude oil as what we call petrol or gasoline.
Van a nyersolaj finomítása és szállítása amit benzinnek vagy gázolajnak nevezünk.
EnglishAs the Presidency of the Council just stated, the priority now is delivery.
Mint ahogy a Tanács elnöke az imént mondotta, a prioritás most a megvalósításon van.
English- the installation of safety gates for the delivery of feedingstuffs and various supplies,
- a takarmányok és különböző anyagok szállításához biztonsági kapuk létesítése,
EnglishIt should go at cruising speed by 2011, as should anti-crisis delivery.
2011-re el kell érnie az utazósebességet, akárcsak a válságellenes intézkedéseknek.
EnglishThe papers were the Nightingales second delivery, and already in translation into English.
Az iratok a Fülemüle második szállítmányát képezték, már lefordítva angolra.
EnglishWe could start with the abolishment of this artificial VAT delivery.
Kezdhetnénk azzal, hogy eltöröljük ezt a mesterséges, héa-alapú hozzájárulást.
EnglishA month later Orion made his first delivery and picked up more rolls of film.
Egy hónappal később Orion kézbesítette első szállítmányát, és újabb filmtekercseket vett át.
EnglishA special delivery letter with an orange claim check ought to have arrived there by now.
Egy expresszlevélnek, egy narancsszínű elismervénynek kellett megérkeznie erre az időre.
EnglishAnd they had neither enough of it nor the right delivery systems.
Emellett kevés is volt belőőle, és hiányoztak a megfelelőő szállítórendszerek is.
EnglishThe trader is responsible for all damage to or the loss of the item during delivery.
A termékek kiszállítás közbeni esetleges károsodásáért vagy elvesztéséért a kereskedő felel.
EnglishWe are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
EnglishWhat's the difference between a sermon and our modern, secular mode of delivery, the lecture?
Mi hát a különbség a prédikáció és a modern, világi médium, az előadás közt?
EnglishI share your view that we must continue to reform policy delivery.
Egyetértek azzal, hogy folytatnunk kell a politika végrehajtásának reformját.
EnglishWe place this trial order on the condition that the delivery has to be made before…
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
EnglishJust the usual contact through coded phone calls when you want to make a delivery.
Csak a kódolt telefonhívásokról van szó, amikor szállítani akar.