"deluded" translation into Hungarian

EN

"deluded" in Hungarian

EN deluded
volume_up
{adjective}

deluded (also: to be taken in)
deluded

Context sentences for "deluded" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe police, the reporters, the TV crews, they'd think you were deluded.
A rendőrség, a, riporterek, a televíziósok mind azt hinnék, hogy megháborodott.
EnglishWe allowed ourselves to be deluded by people who built fortunes on deceit.
Hagytuk, hogy olyanok tévesszenek meg bennünket, akik vagyonukat csalással szerezték.
EnglishHowever globalism is deluded in believing that economics is the motor behind civilisation.
A globalizmus azonban megtéveszt abban a hitben, hogy a gazdaság a civilizáció motorja.
EnglishIndeed, even the Master had seemed before to be a weak and deluded being for ever desiring me.
Még a Mestert is magát áltató, gyönge lénynek tartottam, amiért megkívánt.
EnglishI therefore believe that you are completely deluded on this matter.
Ezért úgy vélem, hogy önök teljesen félre vannak vezetve ebben az ügyben.
EnglishI ask your pardon with the greatest sincerity; I am the most miserable of men, in having deluded you.
A legnagyobb őszinteséggel kérek tőled bocsánatot, én vagyok a legnyomorultabb ember, amiért rászedtelek.
EnglishDeluded with larger concerns, I made no note of it.
De súlyos gondjaimba feledkezve óvatlanná váltam.
EnglishI was paranoid, fear ful, and deluded.
Paranoiás voltam, félelemben és tévedésben éltem.
EnglishWe similarly deluded ourselves into thinking the Americans would not strike us hard for political rea­sons.
Ugyanígy azt is elhitettük magunkkal, hogy az amerikaiak azért nem támadnak keményebben, mert a politikai érdekeik ezt kívánják.
English0r I deluded myself into thinking she thought I was some pre-med... or pre-law Adonis, and that wouldn't care when I found her.
Vagy csak áltattam magam, hogy azt gondolta rólam, valami Adonisz vagyok, és nem érdekelte hogy találtam rá...
EnglishOther souls were clearly deluded.
Más lelkek azzal áltatták magukat, hogy még élnek.
EnglishVanye shrugged, for he had known of her that he had no importance when he ceased to serve her purposes: she had never deluded him in that.
Vanye az első pihenő során visszacsúsztatta tokjába a kardot, mert már elviselhetetlenül égette a kezét.
EnglishThe planners of the ceremonies were not so deluded as to believe that Salo's projected route spanned the Universe.
Az ünnepségsorozat rendezői természetesen nem áltatták magukat azzal, hogy Salo tervezett útja valóban átfogja a világmindenséget.
EnglishFor you have been deluded by Saruman.
Mert titeket Szarumán tévesztett meg.
EnglishNeither am I dogmatic or deluded about the chances of finding one-size-fits-all solutions.
Nem vagyok dogmatikus és hiú ábrándokat sem kergetek abban a kérdésben, hogy milyen esélyei vannak a mindenki számára elfogadható megoldások kialakításának.
EnglishOthers deluded themselves into thinking they were rolling back the years, but Roy knew his success was real.
Mások csak áltatták magukat, hogy sikerült néhány évvel visszaforgatniuk az idő kerekét, de Roy tudta: ő valódi eredményt ért el ezen a téren.
EnglishI must work a spell first, to learn if this youth is all clever words and deluded dreams ... or if he holds some secrets yet.
- Előbb egy varázslattal megtudom, hogy eme ifjú csupán okos szavakkal és elérhetetlen álmokkal bír... vagy valami titkot is rejteget.
EnglishI'm not deluded, Pete, I'm possessed.
EnglishEven with her whom thou hast too long deluded with thy false blandishments, making pretence to love her while thou art enamoured of another.
Azzal voltál, kit már oly rég ideje megcsaltál álnok hízelkedéseiddel, szerelmet mutatván irányában, holott mást szeretsz.
EnglishWas my father self-deluded?