EN derelict
volume_up
{noun}

derelict
The gray-stubbled derelict numb on the ground in a pool of his urine was sitting up.
A szürke borostás, saját vizeletének pocsolyájában gubbasztó, kába emberroncs felült.
Since I was carrying three shopping bags, he concluded that I was another derelict, a shopping-bag man.
Mivel három szatyrot cipeltem, arra a következtetésre jutott, hogy én is holmi emberroncs vagyok, egy szatyros bácsi.
derelict
derelict
derelict
derelict
derelict (also: waif)
derelict
derelict

Context sentences for "derelict" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHow ironic that the newest spacefaring race should discover this derelict fleet!
Milyen furcsa, hogy éppen a legújabb űrutazó faj fedezte fel a roncsflottát!
EnglishHe didn't think offering the ETs the location of the derelict fleet would be enough...
Azt gondolja, hogy a roncsflotta helyének átadása talán nem lenne elég...
EnglishThe resultant explosion tore apart both the 'tiny Earthship and the giant derelict.
A bekövetkező robbanás mind a földi, mind a roncshajót elpusztította.
EnglishIf everyone knows where the derelict fleet is, the battleground will simply move out there!
Ha mindenki tudná, hol a roncsflotta, egyszerűen oda tolódna át a harctér!
EnglishSurely, it was the city guard who were responsible, for being derelict in their duties.
- A városi őrség a felelős, akik elmulasztották kötelességüket.
EnglishIt looked barely functional, more like a derelict than a working vehicle.
A jármű úgy festett, mint ami már pár métert sem bír megtenni.
EnglishIs this all you've been able to come up with, regarding those symbols on the side of that derelict ship?
Csak ennyit tudtál előszedni a roncshajó oldalán lévő szimbólumokkal kapcsolatban?
EnglishIt's obviously no business of ours if the Galactics want to fight over the derelict fleet.
Nem a mi dolgunk, ha a galaktikusok összekapnak a flotta fölött.
EnglishHe quickly pulled a dollar from out of his wallet and placed it in the pocket of the derelict's jacket.
Gyorsan előhúzott a tárcájából egy egydollárost, és a roncs zakójának a zsebébe tette.
EnglishAgainst one wall was some derelict chemical apparatus and a sink.
Az egyik falra valami kémiai készüléket meg mosogatót szereltek.
EnglishJust one, the derelict fleet, has turned the Five Galaxies upside down.
Ezek közül a felfedezések közül már csak egy is a roncsflotta a feje tetejére állította az Öt Galaxist.
EnglishThe one he was approaching stood in its own clearing among the trees, beside a derelict cemetery.
Az, amelyik felé tartott, megbújt a fák között, egy tisztáson.
EnglishBut everything had changed since they had found the derelict fleet!
De amióta rátaláltak a roncsflottára, minden megváltozott.
EnglishAnother derelict being taken away, another victim of the plex.
Egy újabb hajléktalan távozott el, a plexum egy újabb áldozata.
EnglishHe carried no visible weapon; indeed he looked more like a derelict than a would-be assassin.
Láthatóan nem volt nála fegyver, inkább egy szerencsétlen flótásnak látszott, mint lehetséges gyilkosnak.
EnglishThe battered space yacht looked like a derelict careening in a random path along the fringes of the asteroid belt.
A megrongálódott űrhajó száraz falevélként sodródott az aszteroidaövezetben.
EnglishThe victim might have been a derelict, sleeping in the park.
Lehet, hogy az áldozat hajléktalan volt, és a parkban aludt.
EnglishHer home in the derelict neighborhood was dark and uninhabited.
A ház sötéten, üresen állt a koszlott környéken.
EnglishIts loss, in the course of investigating the derelict fleet, was a topic seldom brought up in conversation.
Ezt a veszteséget, amely a roncsflotta felderítésével kapcsolatban következett be, nemigen emlegették.
EnglishHe won't have any of the charts marking the derelict fleet.
Nem lesznek nála térképek a roncsflotta helyéről.