EN descent
volume_up
{noun}

descent (also: condescension, stoop)
Even if I had had a seaman's rope, wrapped about the balustrade, I could not have made that awful descent.
Még ha lett volna is kötelem, hogy rákössem a korlátra, akkor sem sikerülhetett volna az a nyaktörő leereszkedés.
Hotchkiss had made a list of items they were going to need if they were to have a hope of making the proposed descent: ropes, torches and a few articles of clothing.
Hotchkiss már korábban listát készített azokról a tárgyakról, melyekre egy esetleges leereszkedés során szükség lehet: kötelekről, lámpákról, és néhány ruhadarabról.
descent (also: downhill, grade, inclination, incline)
volume_up
lejtő {noun}
It was a descent of thirty yards, but she'd covered no more than a third of it when a familiar figure staggered into view at the bottom.
Talán tizenöt méterre lehetett a lejtő alja, de még a harmadáig sem ért, mikor ismerős alak bukkant fel előtte.
descent
descent (also: downfall, droop, drop, ebb)
volume_up
esés {noun}
descent (also: landing, getting off)
descent (also: genealogy, line, lineage)
descent (also: succession, survivance)
descent (also: raid, surprise)

Context sentences for "descent" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEat that, Farmer John, Dees thought, and continued his descent toward Runway 34.
Kapd be, Farmer John, gondolta Dees, és folytatta az ereszkedést a 34-es pálya felé.
EnglishThey inherit Plantagenet blood by direct descent, and Tudor on the distaff side.
Egyenes leszármazottai a Plantagenet-háznak, leányágon pedig a Tudoroknak.
EnglishHis son Garland married a girl of German- Irish descent with Julien's blessing.
Garland fia egy német-ír származású leányt vett feleségül Julien áldásával.
EnglishThe speed of her descent astonished her; momentarily, it shattered her reason.
Elképesztette ereszkedésének gyorsasága; egy pillanatra elhomályosította józan eszét.
EnglishThat is six times as many illiterates as there are people of Armenian descent anywhere!
Hatszor annyi az írástudatlan, mint amennyi az örmény származású ember bárhol!
EnglishBy the time he began his cautious descent on the other side, however, he was back to beer.
Ám amikor megkezdte óvatos ereszkedését a másik oldalón, ismét visszatért a sörhöz.
EnglishThey began the descent, both Tommy and Marklin steadying Stuart in the slippery mud.
Lefelé indultak, Marklin és Tommy közösen támogatták Stuartot a sárban.
EnglishRecommend left turn two-niner-zero and continue descent and maintain one-zero-thousand.
Javasolt balra fordulat kettes-kilences-nulla, folytassa az ereszkedést.
EnglishThere began a trek that was in its way more terrifying than the descent.
Elkezdődött a felemelkedés, mely a maga módján rettenetesebb volt a leereszkedésnél is.
EnglishThey scurried from the office, and Mitch's pulse began its descent.
A két férfi kisietett az irodából, és Mitch pulzusa kezdett normálisan verni.
EnglishHe pull on the yoke, fighting to arrest the sudden descent and gale force turbulence.
Meghúzta a kormányrudat, hogy egyensúlyban tartsa a légörvényben hánykolódó, süllyedő gépet.
EnglishReturning to the edge, he saw that Fear had already begun his descent.
Amikor visszatért a szakadék széléhez, látta, hogy Fear már elkezdett lefelé ereszkedni.
EnglishBut of course we never notice the descent until we're rocketing along at high velocity.
Persze azt soha nem érezzük, amíg csúszásunk zuhanássá nem változik.
EnglishBoulders began crowding grass out of our path as the descent got steeper.
A fű közt most már egyre több kőtörmelék volt, ahogy egyre meredekebb volt a lefelé vezető út.
EnglishThe pilot managed to slow his descent, but still hit the ground hard.
A pilótának ugyan sikerült lelassítania a zuhanást, de így is keményen a földnek ütközött.
EnglishThe stairs were similarly hard, worn smooth by years of many feet, and pitched in a steep descent.
A lépcső is keményre csiszolódott az évek során, és igen meredeken lejtett.
EnglishThe sun was beginning its descent and the small waves reflected its rays in a million directions.
A nap kezdett lenyugodni, sugarait a kicsiny hullámok milliónyi irányba verték vissza.
EnglishThe sound of the engines grew harsher, louder with the plane's descent.
A motorok nyersebben, hangosabban robajlottak, a gép ereszkedett.
EnglishKorshenn, Pilott, Descent - they think they see their chance.
Korshenn, Pilott, Örökös úgy hiszik, eljött a soha vissza nem térő alkalom a kilépésre.
EnglishI didn't join in these congratulations, saving my breath for the descent.
Elindultunk le a völgybe, a domboldalon kitaposott ösvényen.