EN design
volume_up
{noun}

1. general

Opens the Query Design dialog, where you can create a new query.
Megnyitja a Lekérdezési terv párbeszédablakot, amelyen új lekérdezést hozhat létre.
As you can see, a project evolves through a series of generations of design meetings.
Mint láthatjuk, a terv folyamatosan alakul generációkon és tervezői értekezleteken keresztül.
Displays the Function row in the lower part of the design view of the Query Design window.
Megjeleníti a "Függvény" sort a lekérdezési terv ablakának alsó részében.
design (also: cast, model, paragon, pattern)
volume_up
minta {noun}
It would have served both to protect the design and to create a market.
Ez mind a formatervezési minta oltalmát, mind a piacteremtést szolgálta volna.
The Community trade mark and the Community registered design are the gateway to a single market.
A közösségi védjegy és a bejegyzett közösségi formatervezési minta az egységes piac előszobája.
Besides, it is not rocket science: vehicle manufacturers must recoup their design costs somewhere.
Emellett, ez nem agysebészet: a járműgyártóknak a formatervezési minta költségeit valahol be kell hozniuk.
Insulation, better design, buy green electricity where you can.
Szigetelés, jobb kivitelezés, energiatakarékos berendezések, ahol ez megoldható.
And behavioral design is all about feeling in control, which includes usability, understanding -- but also the feel and heft.
És a viselkedési kivitelezés, mind a vezetés érzéséről szól, ami magában foglalja a használhatóságot és megértettséget, de a teher érzését is.
design
Elavult konstrukció vagyok.
If we got together privately, I think we could pry a few new designs out of Tellys before they got wise to us and cried monopoly.
Ha együtt tudnánk velük működni szigorúan magán úton , megkaparinthatnánk néhány új tellysi konstrukció tervét, mielőtt még teljesen lesöpörnének minket a piacról.
design (also: conception, idea, plan, slant)
design (also: make)
European products can and must succeed through their attractive design, finish, excellent quality, creativity and outstanding service.
Az európai termékeket a vonzó dizájn és kivitel, kiváló minőség, kreativitás és kitűnő szerviz teheti sikeressé, és kell, hogy azzá tegye.

2. art

design
Is it the design, the materials, the quality of construction or the building inspection?
A tervezés, az anyagok, az építés minősége vagy az épület vizsgálata okozta?
This bit, the big secret of automotive design -- reflection management.
Ez a rész, az autóipari tervezés nagy titka -- a visszaverődés kezelése.
But the world of graphic design, for the most part, is not.
De a grafikai tervezés világából, többségéből legalábbis, hiányzik.
design (also: cadre)
design
design

Context sentences for "design" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe design of the rings was burned quite clearly onto her palm, a spiral tattoo.
A lap mintázata elég élesen kirajzolódott a tenyerén, akár egy spirális tetoválás.
EnglishWe have only the information we have, and we must design our plan around that.
Csak azt tudhatjuk, amit tudunk, és csak annak alapján tervezhetünk, amit tudunk.
EnglishHe does the design work for Qual-A-Tec, and I wouldn't use anybody else's silencer.
Õ végzi a tervezést a Qual-A-Tec-nél, nekem meg nem kéne senki más hangtompítója.
EnglishRobots, with a few exceptions, were not allowed to design and build other robots.
Lodovik nem bírta megjavítani az agyát, amely - a jelek szerint - hibásan működött.
EnglishThere is reason enough to think that this was not by accident, but by design.
Jó okunk van feltételezni, hogy ez nem véletlenül, hanem szándékosan alakult így.
EnglishHis face was turned to me, but not by design, his hair a tangle of curls and blood.
Arcát felém fordította, noha nem szándékosan, fürtös haja csapzott volt a vértől.
EnglishWe worked with them to really create a design that was inspired by that wildscape.
Együtt dolgoztunk velük, hogy valóban olyat teremtsenek, amit az a tájkép ihletett.
EnglishThe previous night, I'd imagined the design problems that Orval had needed to solve.
Előző éjjel elképzeltem, milyen tervezési gondokat kellett Orvalnak megoldania.
EnglishI feel that everyday, all of us now are being blasted by information design.
Szerintem minden nap, mindannyian ki vagyunk téve az információ megjelenésnek.
EnglishAnd so I then moved on into my design career and began to find some exciting things.
Ezután léptem rá tervezői pályámra, és néhány nagyon izgalmas dolgot fedeztem fel.
EnglishIt was a cityscape of close-packed buildings, all of the same cold cubistic design.
Szorosan álló épületek képe volt, valamennyi ugyanaz a hideg, kubista modell.
EnglishIt was a signature design, a shuriken in the shape of a Katherine's wheel.
Egyedi tervezésű shuriken volt és Sam ilyet eddig csak egyetlen embernél látott.
EnglishIt is now a part of the permanent collection of the Rhode Island School of Design.
Most a Rhode Island-i Iparművészeti Iskola állandó gyűjteményében található.
EnglishIf it existed, it would change all future spacecraft design and space mission planning.
Ha már létezne, megváltoztatta volna az összes űrhajó és űrbéli küldetés tervét.
EnglishIf you type in, oh say, "emotion and design," you get 10 pages of results.
Ha beírják, mondjuk azt, hogy "érzelem és dizájn" 10 oldalnyi találatot kapnak.
EnglishSo, now it's time to put it all together and design the ultimate TEDTalk.
Itt az ideje, hogy mindezt összerakjuk, és megalkossuk a tökéletes TED előadást.
EnglishIt's an absolutely fat-free design, and when you look at it, you see human beings.
Ez egy teljesen "felesleg-mentes" design, s mikor nézed, akkor embereket látsz benne.
EnglishYou can go on the website, download all the design files, make them yourself.
Bárki felmehet a weblapra, letöltheti az összes tervezőfájlt és maga is elkészítheti.
EnglishAnd quite often we sit in a design meeting and we discover that there is this great idea.
Gyakran, ahogy a tervezési értekezleten ülünk, felmerül egy-egy nagyszerű ötlet.
EnglishAnd before you say it's a Norman Foster design, we designed this in '83.
És mielőtt azt mondanád, hogy ez egy Norman Foster dizájn, ezt 83ban terveztük.