"despatch" translation into Hungarian

EN

"despatch" in Hungarian

EN despatch
volume_up
{noun}

1. "dispatch"

despatch (also: cable, dispatch, telegraph message)
despatch (also: dispatch, message, report, sense)

Synonyms (English) for "despatch":

despatch

Context sentences for "despatch" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe handed over the package with his seal and gave the despatch rider his orders.
Átadta a küldöncnek a pecsétjével lezárt csomagot, és ellátta utasításokkal.
EnglishThen affix my seal, subscribe my signature and send off this despatch by fast courier.
A végére nyomd rá a pecsétemet, írd alá helyettem, és küld el egy gyorsfutárral!
EnglishA despatch from your noble brother! the Imperial courier called out, handing it to him.
Üzenet nemes testvéredtől! jelentette be harsány hangon a császári küldönc, amikor átadta a levelet.
EnglishMalrador went on to read the despatch, which told of Troice and Ulfish successes against the Ska.
Malrador felolvasta az üzenetet, amely a skákkal szemben elért troice és ulf sikerekről szólt.
EnglishColonel Rolland summoned a motor-cycle despatch rider to report to him personally in his office.
Rolland ezredes parancsot adott, hogy azonnal jelentkezzék az irodájában egy motorkerékpáros küldönc.
EnglishYou will despatch whatever luggage you intend to take by a trusty messenger unaddressed to Victoria to-night.
Minden csomagját küldje el még ma éjjel címzés nélkül egy megbízható küldönccel a Victoria pályaudvarra.
EnglishAnd, respectfully, I urge that you hear this last despatch; it came in only an hour ago from the marches.
És tisztelettel, kérem, felségedet, hallgassa meg ezt az, utolsó jelentést; alig egy órával ezelőtt érkezett a határvidékről.
EnglishIf the despatch is intercepted and something in it is discreditable or off-colour, then Sion-Tansifer gets the blame.
Ha a levelet elfogják és valami szégyenletes vagy kétes dolog áll benne, akkor SionTansiferre hárul érte a felelősség.
EnglishNow there was some sound from him: a low moan that broke into gasps as he threw himself forward to despatch his victim.
Most kiszakadt belőle valami torz hang, valami nyögésféle, ahogy előrevetette magát, hogy darabokra szedje az áldozatát.
EnglishAny moment he would despatch her.
Bármelyik pillanatban végezhet vele.
EnglishRodin was satisfied as he sat down to write and despatch the instructions to the bankers transferring that sum to the account of his hired assassin.
Rodin elégedetten ült le megírni az utasítást a banknak, hogy utalják át az összeget a bérgyilkos számlájára.
EnglishHe's on the Post-Despatch now.
EnglishLet us despatch ourselves quickly.
EnglishHe read the despatch:
English(b) date of despatch;
EnglishWe say to the UN Security Council: meet now to address the situation in Burma and then immediately despatch your special envoy to that country.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsának a következőt mondjuk: üljön össze a burmai helyzet megvitatása céljából, és azonnal küldje az országba különleges megbízottját.
EnglishBoth options require the despatch of troops, but the first is oriented towards the people, and the second towards the war with, in the background, the risk of a catastrophe.
Mindkét lehetőség esetében katonákat kell küldeni, de míg az első az emberekre irányul, addig a második a háborúra, a háttérben a katasztrófa kockázatával.
EnglishThe despatch was a straight-forward report to the effect that Rodin, Montclair and Casson were still holed up in their top floor suite and were still being guarded by their eight guards.
A távirat arról számolt be, hogy Rodin, Montclair és Casson továbbra is legfölső emeleti barlangjukban tartózkodnak, és továbbra is nyolc testőr őrzi őket.
EnglishAttempts to interfere with the process of either collection or despatch of the OAS chief's mail would entail a degree of violence, which had already been precluded by Paris.
Bármiféle kísérlet, hogy akár a levelek feladásába, akár postai átvételébe beavatkozzunk, csak bizonyos erőszak árán képzelhető el, amit azonban Párizs már előzőleg megtiltott.