"to detain" translation into Hungarian

EN

"to detain" in Hungarian

Context sentences for "to detain" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English`Well if that is all, I don't think we need detain our guest any longer.
Nos, ha ez minden, azt hiszem, szükségtelen tovább tartóztatni a vendégünket.
EnglishIt cannot simply detain people or treat them as criminals, out of fear.
Nem börtönözhet be embereket csak úgy, félelemből, és nem kezelheti őket bűnözőként.
EnglishIn his edited version, Rose had left in a car, and he had been unable to detain her.
Az átalakított történetben Rose kocsiba szállt és egyszerűen elhajtott, mielőtt Joe kifaggathatta volna.
EnglishEvery effort must be made to detain and punish the murderers.
Minden erőfeszítést meg kell tenni a gyilkosok őrizetbe vétele és megbüntetése érdekében.
EnglishNext day, the government gave us permission to detain him for questioning.
Másnap a kormány megengedte, hogy bevigyük kihallgatásra.
EnglishYou think you can detain me here against my will? said Tommy.
- Azt hiszitek, fogva tarthattok, ha én nem akarom? - kérdezte Tommy.
EnglishHe had no choice but to detain and isolate those top forty men, and this was done on December 28.
Grisinnnek nem maradt más választása, mint hogy őrizetbe vegye és elkülönítse ezt a negyven embert.
English'Don't let me detain you, Mawhrin-Skel,' Gurgeh said coldly.
Nem akarnálak feltartani, Mawhrin-Skel mondta Gurgeh hidegen.
EnglishIn fact, we've got orders to detain her if she tries.
Sőt az az utasításunk, hogy ha megpróbálkozna, tartóztassuk le.
EnglishInvestigate contact on Phu Qui Island with all possible speed, identify all intruders, detain all persons.
A lehető leggyorsabban derítse fel és azonosítsa a felszíni kapcsolatot, és minden személyt vegyen őrizetbe.
EnglishThey are not terrorists and it is wrong to detain them.
Nem terroristák és nem helyes fogva tartani őket.
EnglishAn extensor whipped from the pale shadows of the alley, wrapping around his ankle lightly, yet with enough strength to detain him.
Valami könnyedén ráfonódott Wuher bokájára, de épp elég erősen ahhoz, hogy visszatartsa.
EnglishThen I do not think that I need to detain you longer.
Akkor nincs szükség rá, hogy tovább tartóztassam.
EnglishWilliam, you enter, you detain, you question, but the last thing we need to see is the body of a mutant kid on the six o'clock news.
De az utolsó dolog, amit látni akarok, az egy mutáns gyerek holtteste a hatórás hírekben.
EnglishMember States cannot detain people for the sole reason that they are applying for international protection.
A tagállamok senkit nem tarthatnak fogva kizárólag azon az alapon, hogy az érintett nemzetközi védelmet kérelmezett.
EnglishAnd I think I need not detain you any longer.
Azt hiszem, nem szükséges tovább feltartanom magát.
EnglishI would like to thank the Commission for this initiative and I will not detain us any longer as time is limited.
Szeretném megköszönni a Bizottságnak ezt a kezdeményezést, és nem is tartom fel tovább Önöket, mivel kevés az időnk.
EnglishWe'll detain them till we figure this out.
Itt tartjuk őket, amíg találunk valami megoldást.
English'But surely, when the British police locate him, if he is still in Britain, they will detain him?'
De hát, ha még Angliában van, és az angol rendőrség megtalálja, egészen biztos, hogy letartóztatják, nem? kérdezte valaki.
EnglishIn that case we will not detain you further.