"detriment" translation into Hungarian

EN

"detriment" in Hungarian

EN detriment
volume_up
{noun}

detriment (also: damage, disadvantage, harm, impairment)
volume_up
kár {noun}
Visa exemption for some must not be to the detriment of other citizens of the Western Balkans, however.
A néhányaknak megadott vízummentesség miatt azonban a Nyugat-Balkán többi állampolgárát nem érheti hátrány.

Synonyms (English) for "detriment":

detriment
English

Context sentences for "detriment" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSimplification appears to have been favoured to the detriment of combating fraud.
Az egyszerűsítésre törekvés, úgy tűnik, diadalmaskodott a csalások elleni harc fölött.
EnglishOf course it is important to be vigilant - but not to the detriment of civil liberties.
Természetesen fontos az éberség - de semmiképpen sem a polgári szabadságjogok kárára.
EnglishThey are the ones who are driving up food prices to the detriment of farmers and consumers.
Ők azok, akik a termelők és a fogyasztók kárára felhajtják az élelmiszerárakat.
EnglishIt points out that none of the dimensions may be strengthened to the detriment of another.
A dokumentum rámutat arra, hogy a dimenziók egyike sem erősíthető a többi rovására.
EnglishThe public pension system must be strengthened to the detriment of the private system.
Az állami nyugdíjrendszert a magánrendszer ellenében kell megerősíteni.
EnglishActing to the detriment of this world would amount to suicide.
Ha ennek a világnak a sérelmére tennénk valamit, az felérne egy öngyilkossággal.
EnglishIn practice, this means austerity measures to the detriment of citizens.
A gyakorlatban ez megszorító intézkedéseket jelent a polgárok kárára.
EnglishIt also banned communications that may cause physical or moral detriment to minors.
Tiltotta az olyan közléseket is, amelyek a kiskorúakat fizikailag vagy erkölcsileg károsíthatják.
EnglishRural development should not be strengthened to the detriment of the first pillar.
Nem szabad a vidékfejlesztést az első pillér kárára erősíteni.
EnglishIn the same way it favours extensive production to the detriment of labour-intensive production.
Hasonlóképpen kedvezményezi az extenzív termelést a munkaerőintenzív termelés kárára.
EnglishIn actual fact, they are now causing major detriment to their top customer.
Valójában jelenleg súlyos károkat okoznak legfőbb vásárlójuknak.
EnglishIt is, therefore, incorrect to argue that the methodology changed to the detriment of the applicant.
Ezért hibás az az érvelés, hogy a módszer a kérelmező hátrányára változott meg.
EnglishThere was a lack of rules, and we saw the rewarding of speculators to the detriment of entrepreneurs.
Nem voltak szabályok, és a vállalkozók rovására a spekulánsok részesültek előnyben.
EnglishGerman competition policy is being conducted to the detriment of internal demand in Germany.
A német versenypolitika hátrányos a németországi hazai keresletre.
EnglishIt should not be done to the detriment or at the expense of the southern neighbourhood.
Mindezt nem tehetjük a déli szomszédság kárára vagy terhére.
EnglishI have incurred no apparent detriment to my health or the wellbeing of the environment.
Mindez sem az egészségemre, sem a környezet állapotára nem járt látható hátrányos következményekkel.
EnglishThe Boards of Agriculture often confuse these two things, to the detriment of the achievement of the goal.
A hivatalok gyakran fölcserélik ezt a kettőt, a cél teljesülésének a rovására.
EnglishIs it to protect national sovereignty, to the detriment of transport safety and at high prices?
Vagy a nemzeti szuverenitás védelme miatt, a közlekedésbiztonság kárára, de ilyen magas áron?
EnglishAbove all, we must protect intellectual property, but not to the detriment of consumers' interests.
Mindenekelőtt védenünk kell a szellemi tulajdont, de nem a fogyasztók érdekeinek rovására.
EnglishThere is a saying in Irish that "its lack of use is to its detriment”.
Van egy mondás ír nyelven: "használatának hiánya kárára van”.